Enda pane zvauri kuda

“IVA NERUGARE”!

Gungano ra2022 reZvapupu zvaJehovha

Tinokukoka kuti upinde gungano remazuva matatu reZvapupu zvaJehovha regore rino.

Purogiramu yegore rino ichabudiswa pajw.org nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Purogiramu yacho ichabudiswa zvishoma nezvishoma muna July naAugust.

Kuona Purogiramu iyi hakubhadhariswi. Unogona kuvhura usina akaundi.

Zvauchaona Nekunzwa Pagungano Racho

Purogiramu yeChishanu: Dzidza kuti rudo runoita sei kuti tive nerugare mumwoyo uye tigarisane nevamwe murugare. Uchadzidza kuti nei zano reBhaibheri kuvakaroora, vabereki, uye vana richigona kutungamirira mhuri yenyu kuti ive nerugare

Purogiramu yeMugovera: Munhu anogona here kuramba aine rugare achirwara, aine nhamo yemari kana kuti awirwa nenjodzi nemamwewo matambudziko? Uchakurudzirwa nevhidhiyo inoratidza kuti vanhu pasi rese vari kuita sei kuti varambe vaine rugare.

Purogiramu yeSvondo: Zvinoita here kuti munhu ave shamwari yaMwari? Kushamwaridzana naMwari kunongoitika kwega here kana kuti tine zvatinofanira kuita kuti kuvepo? Uchanzwa mhinduro dzemibvunzo iyi mumharidzo inobva muBhaibheri inoti, “Zvinoita Here Kuti Uve Shamwari yaMwari?”

Ona purogiramu yacho uye vhidhiyo inotaura nezvemagungano.

 
Ona Gungano