Enda pane zvauri kuda

Rugare Uye Mufaro

Rugare Uye Mufaro

Patinosangana nematambudziko akakura tinogona kunzwa sekuti hatizombofi takava nemufaro uye rugare rwemupfungwa. Kunyange zvakadaro Bhaibheri riri kubatsira vanhu vakawanda kuti vatsungirire matambudziko ezuva nezuva uye riri kuvapa rugare rwepfungwa nechinangwa muupenyu. Bhaibheri rinogona kukubatsirawo kuti ufare.

MUKAI!

Zvinhu Zvitatu Zvisingakwanisi Kutengwa Nemari

Kana tiine mari tinogona kutenga zvatinoda asi zvinhu zvinoita kuti unyanya kugutsikana hazvikwanisi kutengwa nemari.

MUKAI!

Zvinhu Zvitatu Zvisingakwanisi Kutengwa Nemari

Kana tiine mari tinogona kutenga zvatinoda asi zvinhu zvinoita kuti unyanya kugutsikana hazvikwanisi kutengwa nemari.

Bhaibheri Rinochinja Upenyu

Vanhu vakasiyana-siyana vanotsanangura kuti vakaziva sei chinangwa cheupenyu uye kuti vakava sei neushamwari naMwari.

Mhuri Yenyu Inogona Kufara

Munogona kuva newanano inofadza uye mhuri inofara nokushandisa zvinotaurwa neBhaibheri.

Dzidziswa Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?

Pasi rose Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa nokukurukura nevanhu Bhaibheri. Tarisa uone maitiro avanoita.

Kumbira Kushanyirwa

Unogona kukurukura nesu kana uine mubvunzo wauinawo une chekuita neBhaibheri kana kuti kana paine zvaunoda kuziva nezveZvapupu zvaJehovha.