Patinosangana nematambudziko akakura tinogona kunzwa sekuti hatizombofi takava nemufaro uye rugare rwemupfungwa. Kunyange zvakadaro Bhaibheri riri kubatsira vanhu vakawanda kuti vatsungirire matambudziko ezuva nezuva uye riri kuvapa rugare rwepfungwa nechinangwa muupenyu. Bhaibheri rinogona kukubatsirawo kuti ufare.