Enda pane zvauri kuda

Kutenda Muna Mwari

Kutenda kunoita kuti urambe wakadzikama uye uve netariro yechokwadi yeramangwana. Bhaibheri rinogona kukubatsira pasinei nekuti hauna kumbobvira wava nekutenda muna Mwari, hausisina kutenda maari kana kuti uri kuda kusimbisa kutenda kwako.

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

Akaratidza Uchenjeri, Ushingi Uye Kuzvipira

Esteri akaratidza sei kuzvipira achiitira Jehovha nevanhu vake?

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

Akaratidza Uchenjeri, Ushingi Uye Kuzvipira

Esteri akaratidza sei kuzvipira achiitira Jehovha nevanhu vake?

Tevedzera Kutenda Kwavo—Varume Nevakadzi Vanotaurwa muBhaibheri

Mabhuku Nezvimwewo

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

Mashoko api akanaka anobva kuna Mwari? Chii chinoita kuti tibvume kuti ndeechokwadi? Bhuku rino rinopindura mibvunzo inowanzobvunzwa nevanhu pamusoro peBhaibheri.