Enda pane zvauri kuda

Kutenda Muna Mwari

Kutenda kunoita kuti urambe wakadzikama uye uve netariro yechokwadi yeramangwana. Bhaibheri rinogona kukubatsira pasinei nekuti hauna kumbobvira wava nekutenda muna Mwari, hausisina kutenda maari kana kuti uri kuda kusimbisa kutenda kwako.

NHARIREYOMURINDI

Mwari Ane Unhu Hwakaita Sei?

Ndehupi unhu hukuru huna Mwari?

NHARIREYOMURINDI

Mwari Ane Unhu Hwakaita Sei?

Ndehupi unhu hukuru huna Mwari?

Tevedzera Kutenda Kwavo—Varume Nevakadzi Vanotaurwa muBhaibheri

Mabhuku Nezvimwewo

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

Mashoko api akanaka anobva kuna Mwari? Chii chinoita kuti tibvume kuti ndeechokwadi? Bhuku rino rinopindura mibvunzo inowanzobvunzwa nevanhu pamusoro peBhaibheri.