Enda pane zvauri kuda

Kutenda Muna Mwari

Kutenda kunoita kuti urambe wakadzikama uye uve netariro yechokwadi yeramangwana. Bhaibheri rinogona kukubatsira pasinei nekuti hauna kumbobvira wava nekutenda muna Mwari, hausisina kutenda maari kana kuti uri kuda kusimbisa kutenda kwako.

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

“Handizosiyi Kuperera Kwangu Kuna Mwari!”

Nyaya yemuBhaibheri yaJobho inogona kutibatsira patinosangana nematambudziko kana mimwe miedzo yekutenda.

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

“Handizosiyi Kuperera Kwangu Kuna Mwari!”

Nyaya yemuBhaibheri yaJobho inogona kutibatsira patinosangana nematambudziko kana mimwe miedzo yekutenda.

Tevedzera Kutenda Kwavo—Varume Nevakadzi Vanotaurwa muBhaibheri