Enda pane zvauri kuda

Zvekushandisa Pakudzidza Bhaibheri

Zvinhu zviri pano zvinokubatsira kuti unzwisise zvaunenge uchidzidza muBhaibheri uye uite zvaunenge wadzidza.

Verengera Bhaibheri paIndaneti

Ongorora zvakaita Shanduro yeNyika Itsva, Bhaibheri rakakurama uye riri nyore kuverenga.

Mavhidhiyo Ekushandisa Pakudzidza Bhaibheri

Kusuma Mabhuku eBhaibheri

Zvakaita bhuku rimwe nerimwe reBhaibheri.

Mavhidhiyo​—Dzidziso Huru dzeBhaibheri

Mavhidhiyo mapfupi anopindura mibvunzo inokosha ine chekuita Bhaibheri.

Zvinhu Zvekushandisa Pakudzidza Bhaibheri

Nzira Dzekuverenga Bhaibheri

Ungave uri kuda kuverenga Bhaibheri zuva rega rega, kunzwa nyaya dzakaitika kare kana kuti uchidawo kuverenga Bhaibheri kekutanga, purogiramu ino ichakubatsira.

Zvaungaita Kuti Uwane Magwaro muBhaibheri Rako

Aya ndiwo marongerwo akaitwa mabhuku 66 eBhaibheri mushanduro dzakawanda dzemaBhaibheri. Kunotanga zita rebhuku, kwouya chitsauko kwozotevera vhesi.

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Inzwa mhinduro dzeBhaibheri pamibvunzo ine chokuita naMwari, Jesu, mhuri, kutambura uye nezvimwewo.

Kutsanangurwa Kwemavhesi

Tarisa uone tsanangudzo dzechokwadi dzemavhesi anonyanya kuzivikanwa nevanhu.

Raibhurari yepaIndaneti (opens new window)

Tsvakurudza nyaya dzemuBhaibheri paIndaneti uchishandisa mabhuku eZvapupu zvaJehovha.

Dzidza Bhaibheri Uchibatsirwa Nemumwe Munhu

Chii Chinonzi Chidzidzo cheBhaibheri?

Inzwa mhinduro dzemibvunzo ine chekuita neurongwa hwokudzidza Bhaibheri pasingabhadharwi.

Kumbira Kushanyirwa neZvapupu zvaJehovha

Kurukura imwe nyaya iri muBhaibheri neZvapupu zvaJehovha kana kuti kumbira kuita zvidzidzo zveBhaibheri.