Batsirai mwana wenyu kuti adzidze nezvekuberekwa kwaJesu.