Batsirai vana kuti vaone kuti nei zvichikosha kunyengetera kuna Mwari.