Enda pane zvauri kuda

Zvandinodzidza muBhaibheri

Iti “Maita Basa”

Zvidzidzo izvi zviri muBhaibheri zvakagadzirirwa vana vane makore 3 zvichidzika. Dhaunirodhai uye prindai chidzidzo ichi mozoverenga nemwana wenyu.