Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvandinodzidza muBhaibheri

Iti “Maita Basa”

Zvidzidzo izvi zviri muBhaibheri zvakagadzirirwa vana vane makore 3 zvichidzika. Dhaunirodhai uye prindai chidzidzo ichi mozoverenga nemwana wenyu.

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

VaHebheru Vatatu

Batsirai mwana wenyu kunzwisisa kuti Shadreki, Misheki naAbhedhinego vakarambirei kupfugamira chifananidzo chamambo.

Jesu Achiri Kacheche

Dzidzisai mwana wenyu nezvekuberekwa kwaJesu.

Inguva Yekutamba Kana Kuti Yekudzikama?

Nyaya iyi inogona kukubatsirai kudzidzisa mwana wenyu kuti paImba yoUmambo hapasi pekumhanyira kana pekutambira.