Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI Ndamukiza 2014 | Woba ukwiye gusenga

Nimba Imana isanzwe izi ivyo dukeneye, twoba none vy’ukuri dukeneye gusenga? Bibiliya irishura ico kibazo.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Kubera iki abantu basenga?

Hari abantu benshi batemera Imana mugabo bagasenga. Kubera iki?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Woba ukwiye gusenga?

Imana yishura amasengesho itarinze gukora ibitangaro.

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA BW’ABANTU

Bakoresheje Bibiliya mu kwishura ibibazo vyose!

Isolina Lamela yarabaye umubikira, hanyuma aba Umukomunisita aharanira amahinduka, ariko aho hompi yagiye aravunika umutima. Mu nyuma, yarahuye n’Ivyabona vya Yehova baramufasha gutora intumbero y’ubuzima bakoresheje Bibiliya.

Urashobora kunanira inyosha mbi!

Ibintu bitatu bishobora kugufasha gukomeza umwiyemezo wo kunanira inyosha mbi.

Wari ubizi?

Mu Buroma bwa kera, ni ibiki vyashobora gushikira umushumba atorotse? Ni kubera iki umuyugubwe w’i Tiro ari ryo rangi ry’impuzu ryari rizimvye cane kw’isi?

Thomas Emlyn—Yoba yari umurogosi canke yaburanira ukuri?

Ubushakashatsi yagize ku bijanye na Bibiliya ntibwatumye atavuga rumwe na Ekleziya yo muri Irlande gusa, ariko kandi bwatumye Sentare y’umwamikazi imukubita intahe mu gahanga.

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Yezu azogira ico akoze kugira azane amahoro kw’isi.

Ibindi usanga kuri internet

Intumbero y’ubuzima ni iyihe?

Woba uribaza uti: ‘Intumbero y’ubuzima ni iyihe?’ Numenye ukuntu Bibiliya yishura ico kibazo.