Ezequiel 21:1-32

  • Diosqa espadanta jallchʼananmanta orqhon (1-17)

  • Babiloniamanta reyqa Jerusalenwan maqanakonqa (18-24)

  • Israelpa sajra kamachejnin wañuchisqa kanqa (25-27)

    • “Coronatapis orqhoy” (26)

    • “Pichus chayta japʼinanpaj derechoyoj jamunankama” (27)

  • Ammonitaspa contranpi uj espada (28-32)

21  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Runaj wawan, Jerusalenta qhawariy, santo lugarespa contranpi parlay, Israel jallpʼaj contranpitaj profeta jina willay.  Israel jallpʼata niy: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “Noqaqa contraykipi kashani. Espadayta jallchʼananmanta orqhosaj,+ chantá qanpi tiyakoj cheqan runasta, sajra runastapis tukuchisaj.  Arí, qanpi tiyakoj cheqan runasta, sajra runastapis tukuchisaj. Espadayta jallchʼananmanta orqhosaj tukuypa contranpi, sur ladomanta norte ladokama.*  Tukuy runas yachanqanku noqa Jehová Dios espadayta jallchʼananmanta orqhosqayta. Espadayqa mana jallchʼananman churasqachu kanqa”,+ nispa’.  ”Qanrí runaj wawan, manchariywan kharkatishaspa ukhuta samay. Arí, paykunaj ñaupaqenkupi rabiawan ukhuta samay.+  ‘¿Imajtintaj ukhuta samashankiri?’ nispa tapusojtinku kayta kutichinki: ‘Uj willayrayku’, nispa. Chay willayqa jamushanña, chaypacha tukuy manchariywan llauchhiyanqanku, tukuypa makisninku mana kallpayoj rikhurenqanku, tukuy desanimakonqanku, tukuypa chaki moqosninmantataj yaku sururenqa.*+ ‘Qhaway, llakeyqa jamonqapuni, chayqa juntʼakonqapuni’ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”.  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Runaj wawan, profeta jina kayta willay: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “Ninki: ‘Uj espada. Arí, uj espada+ sumaj filochasqa, lluskʼachasqataj kashan. 10  Chay espadaqa filochasqa kashan ashkhasta wañurachinanpaj. Chay espadaqa lluskʼachasqa kashan rayo jina kʼancharinanpaj’, nispa”’”. Runastaj taporqanku: “¿Manachu kusikunanchej kashan?”, nispa. Diostaj nerqa: “‘¿Payqa* waj sachʼasta jinachu wawaypa kamachina varanta kʼutonqa?+ 11  ”’Chay espadaqa jaywasqa karqa lluskʼachasqa kananpaj, apaykachasqataj kananpaj. Chay espadaqa sumaj filochasqa, lluskʼachasqataj kashan runa wañuchejpa makinman churanapaj.+ 12  ”’Runaj wawan, qhapariy, llakikuytaj,+ imaraykuchus llajtaypa contranpi espada jamun. Chay espadaqa tukuy Israelmanta kamachejkunaj contrankupi kashan.+ Paykunaqa espadawan wañuchisqas kanqanku llajtaymanta runaswan khuska. Chayrayku llakisqa kasqaykita rikuchiy.* 13  Llajtayqa sumaj qhawaykusqa karqa.+ Chanta, ¿imataj kanqa espada kamachina varata kʼutojtin? Chay kamachina varaqa manaña kanqachu’,+ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. 14  ”Qantajrí runaj wawan, profeta jina willay, makisniykita tʼajllakuy, kinsa kutitataj niy: ‘Uj espada’, nispa. Chay espadaqa runasta tukuchej espada, may chhika runasta wañurachej espada, runasta muyuykoj espada.+ 15  Runasqa manchariywan llauchʼiyanqanku,+ ashkhastaj llajtankoj punkusninkupi wijchʼukonqanku. Espadaqa ashkhasta wañurachenqa noqa nisqayrayku. Arí, espadaqa rayo jina kʼancharishan, sumaj lluskʼachasqataj kashan runasta wañurachinanpaj. 16  Filochasqa espada, paña ladoman khuchuy, lloqʼe ladomanpis khuchuy. May ladomanchá kutirinki chayman riy. 17  Noqapis tʼajllakullasajtaj, phiñakuyniytataj thasnusaj.+ Noqa Jehová Diosmin chayta nini”, nispa. 18  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa: 19  “Qantajrí runaj wawan, iskay ñankunata ruway Babiloniamanta rey espadanwan rinanpaj. Iskaynin ñankunaqa uj jallpʼallamanta llojsenqanku. Chantá uj señalta churay maypichus chay ñan partikushan chayman, chay ñankunaqa iskaynin llajtasman chayan. 20  Uj ñanta ruway ammonitaspa Rabá+ llajtankoj contranpi uj espada rinanpaj, waj ñantataj ruway sumaj jarkʼachasqa Jerusalén+ llajtaj contranpi rinanpaj, mayqen llajtachus Judapi kashan chayman. 21  Babiloniamanta reyqa maypichus ñan iskayman partikushan chaypi sayaykonqa suerteta qhawananpaj, maypichus iskay ñankuna qallarishan chaypi. Payqa flechasninta thalaranqa, santosninta* tapukonqa, uj animalpa higadontataj qhawanqa. 22  Suerteqa paña makinpi llojsin Jerusalén ladota señalaspa, chaytaj kashan perqasta thuñej kʼullusta churananpaj, runasta wañurachinankuta kamachinanpaj, maqanakupaj qhaparinanpaj, thuñinapaj kʼullusta punkusman churananpaj, llajtaman yaykuykunankupaj jallpʼa lomasta ruwananpaj, muyuyninpitaj perqata sayarichinanpaj.+ 23  Jinapis juramentosta ruwajkunapajqa* llullapis kanman jina chay suerte kanqa.+ Reytajrí paykunaj juchankuta yuyarikonqa, paykunataj presos apasqa kanqanku.+ 24  ”Chayrayku Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Qankunallataj juchasniykichejta yuyaricherqankichej, maypachachus pantasqasniykichej, tukuy jucha ruwasqasniykichejpis sutʼipacha karqa chaypacha. Kunanqa qankunamanta yuyarikusqankurayku a la fuerzalla apasqa kankichej’, nispa. 25  ”Qantajrí Israelpa sajra kamachejnin, wañuy patapi kaj runa jina kashanki.+ Kunanqa castigasqa kanayki pʼunchay chayamun. 26  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Uma maytʼunata qhechuy, coronatapis orqhoy.+ Manaña ñaupajta jinachu kanqa.+ Urapi kajtaqa pataman churay,+ patapi kajtataj uraman churay.+ 27  Tukuchisqa kanqa, tukuchisqa kanqa, noqa chay gobiernotaqa* tukuchisaj. Chaytaqa ni pi japʼenqachu, pichus chayta japʼinanpaj derechoyoj jamunankama.+ Chaytaqa payman qopusaj’,+ nispa. 28  ”Qantajrí runaj wawan, profeta jina kayta willay: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin ammonitasmanta, burlakusqankumantawan’, nispa. Qanqa ninki: ‘Uj espada. Arí, uj espada jallchʼananmanta orqhosqa kashan wañuchinanpaj, chay espadaqa lluskʼachasqa kashan tukuchinanpaj, rayo jinataj kʼancharinanpaj. 29  Qanpa adivinosniyki qanmanta* mosqoypi jina llullasta rikojtinkupis, llullasta adivinajtinkupis, qanpi wañuchisqa kajkunaqa wañusqaswan khuska patanpi patanpi tauqasqa kanqanku. Ajina ruwasqa kanqanku sajra runasqa. Kunanqa castigasqa kananku pʼunchay chayamun. 30  Espadata jallchʼananman churaykapuy. Maypichus ruwasqa karqanki chaypi juzgasqayki, maypichus qan rikhurerqanki chay jallpʼaykipi juzgasqayki. 31  Phiñakuyniyta pataykiman apachimusaj. Phiñakuyneyqa nina jina laurarenqa. Chayrayku mana khuyakoj runasman jaywaykusqayki, pikunachus tukuchinapaj churasqa kanku chaykunaman.+ 32  Qanqa nina laurananpaj pasto jina kanki.+ Yawarniykeqa jallpʼaykipi jichʼasqa kanqa, manañataj yuyarisqachu kanki, imaraykuchus noqa Jehová Diosmin chayta nini’, nispa”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “ura ladomanta pata ladokama”.
Chayta nispaqa tukuyninku manchariywan jispʼaykukunankumanta parlashan.
Payqa nispaqa Jehovaj espadanmanta parlashan.
Chayri “llakisqa kasqaykita rikuchinaykipaj piernaykita laqʼakuy”.
Hebreo parlaypeqa nin, “terafim santosninta”.
Juramentota ruwajkuna nispaqa Jerusalenpi tiyakojkunamanta parlashan.
Chayri “coronataqa”.
Qanmanta nispaqa ichapis ammonitaspa Rabá llajtankumanta parlashan.