Ezequiel 36:1-38

  • Israel orqospa contranpi willay (1-15)

  • Israel kutirimun (16-38)

    • “Jatun sutiytaqa llimphuchasajpuni” (23)

    • Edén huerta jina (35)

36  “Runaj wawan, Israelpa orqosninmanta profeta jina parlaspa niy: ‘Israelpa orqosnin, Jehová Diospa parlasqanta uyariychej.  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Enemigoqa contraykichejta nin: ‘Kusapacha. Ñaupa pata lugarespis noqanchejpataña kanku’,+ nispa”’.  ”Chayrayku profeta jina niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: “Paykunaqa tukuy ladomanta tukuykusunkichej, qankunawan maqanakuspa, nacionesmanta puchojkunajta kanaykichejpaj. Runaspis qankunamanta llullakuspa parlashallankupuni.+  Chayrayku Israel orqos, uyariychej Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diospa nisqanta. Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin orqosta, lomastapis, correj yakusta, mayustapis, saqerasqa raqaykunata,* saqerasqa llajtastapis,+ mayqenkunatachus muyuyninpi kaj nacionesmanta puchojkuna saquearqanku, asipayarqankutaj chaykunata.+  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa paykunata nin: ‘Kʼajaj phiñakuyniypi+ nacionesmanta puchojkunaj contrankuta parlasaj, tukuynin Edompa contrantapis. Paykunaqa manchay kusisqas, mayta burlakuspa+ nishanku jallpʼayqa paykunajta kasqanta, pasto jallpʼasninta japʼikapunankupaj, saqueanankupajtaj’,+ nispa”’.  ”Chayrayku Israel jallpʼamanta profeta jina parlay, kay jinatataj niy orqosman lomasmanpis, correj yakusman mayusmanpis: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Qankunataqa naciones kʼumuykachachisunkichej, chayrayku kʼajaj phiñakuyniypi, rabiaypi parlasaj”,+ nispa’.  ”Chayrayku Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Noqa kikin makiyta oqharispa jurani, muyuyniykichejpi kaj nacionesqa pʼenqaypi rikhurenqanku.+  Israel orqos, sachʼasniykichejqa ashkha ramasniyoj kanqa, Israel nacionniypajtaj ashkhata poqonqa.+ Paykunaqa ñapis kutimonqankuña.  Noqa qankunawan kashani. Qankunata qhawarimusqaykichej, llankʼasqa kankichej, tarpusqataj. 10  Runasniykichejta mirachisaj, Israel nacionta, tukuyninta. Llajtaspeqa watejmanta runas tiyakonqanku,+ thuñisqa raqaykunapis watejmanta wasichasqa kanqanku.+ 11  Runasniykichejta, uywasniykichejtapis ashkhata mirachisaj,+ miraspa ashkhaman tukonqanku. Ñaupajta jina qankunapi ashkhasta tiyachisaj,+ ñaupajmantapis aswan sumajtaraj kausachisqaykichej.+ Chaypi yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta.+ 12  Runasta, Israel nacionniyta, pataykichejta purichisaj, japʼikapusonqachejtaj.+ Qankunaqa paykunaj herencianku kankichej, niñataj jaykʼajpis paykunata mana wawasniyojta saqenkichejchu’”.+ 13  “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Paykunaqa nisunku: “Qanqa runasta oqoykoj jallpʼa kanki, nacionesniykitapis mana wawasniyojta saqenki”, nispa’. 14  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Chayrayku manaña runasta oqoykunkichu, nitaj nacionesniykitapis mana wawasniyojta saqenkichu. 15  Manaña saqesajchu naciones insultasunankuta. Nillataj saqesajchu runas burlakusunankuta,+ manaña nacionesniykita urmachinkichu’,* nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”. 16  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa: 17  “Runaj wawan, Israel nacionqa jallpʼankupi tiyakushajtinku, kausayninkuwan, mana allinta purisqankuwan jallpʼata chʼichicharqanku.+ Chay mana allinta purisqankoqa warmej killa yawarnin jina ñaupaqeypi karqa.+ 18  Chayrayku paykunapaj sinchʼita phiñakorqani, jallpʼaman yawarta jichʼasqankumanta,+ millay santosninkuwan jallpʼata chʼichichasqankumantapis.+ 19  Chayrayku paykunata nacionesman tʼaqararqani, suyusman chʼeqeracherqani.+ Paykunataqa kausasqankuman jina, purisqankuman jina juzgarqani. 20  Chay nacionesman chayajtinkutaj runasqa sutiyta chʼichicharqanku,+ paykunamanta kay jinata nispa: ‘Kaykunaqa Jehová Diospa nacionnin kashaspa jallpʼankumanta wijchʼusqa karqanku’, nispa. 21  Chayrayku santo sutiyrayku imallatapis ruwasaj. Israel nacionqa sutiyta chʼichicharqa may nacionesmanchus chayarqanku chaykunapi”.+ 22  “Chayrayku Israel nacionta niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Israel nación, mana qankunaraykuchu kayta ruwasaj, manachayqa santo sutiyrayku. Qankunaqa sutiyta chʼichicharqankichej may nacionesmanchus chayarqankichej chaykunapi”,+ nispa’. 23  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Jatun sutiytaqa llimphuchasajpuni,+ suteyqa nacionespi chʼichichasqa karqa, qankuna chay nacionespi sutiyta chʼichicharqankichej. Paykunaj rikunankuta chaupiykichejpi santo Dios kasqayta rikuchejtiy, nacionesqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta.+ 24  Nacionesmanta orqhomusqaykichej, tukuynin jallpʼasmanta watej tantamusqaykichej, jallpʼaykichejmantaj pusasqaykichej.+ 25  Llimphu yakuwan chʼajchusqaykichej, llimphustaj kankichej.+ Tukuy chʼichiykichejmanta, tukuy millay santosniykichejmantapis+ llimphuchasqaykichej.+ 26  Uj mosoj sonqota qosqaykichej,+ mosoj yuyayta qankunaman churasqaykichej.+ Ukhuykichejmanta rumi sonqoykichejta orqhospa,+ aycha sonqota* churasqaykichej. 27  Espirituyta ukhuykichejman churasaj, leyesniyman jinataj purichisqaykichej.+ Qankunaqa juiciopi nisqasniyta kasukunkichej, juntʼankichejtaj. 28  Chantá ñaupa tatasniykichejman qorqani chay jallpʼapi tiyakunkichej. Qankunaqa llajtay kankichej, noqataj Diosniykichej kasaj’.+ 29  ”‘Tukuynin chʼichiykichejmanta librasqaykichej. Chʼaki mikhuyta wajyasaj, ashkhatataj poqochisaj. Nitaj yarqhayta chayachimusqaykichejñachu.+ 30  Sachʼaspa poqoyninta, chajraspa poqosqantapis ashkhayachisaj, amaña ujtawan naciones chaupipi pʼenqaypi rikhurinaykichejpaj yarqhaypi kasqaykichejrayku.+ 31  Chantá mana allinta purisqaykichejta, mana allinta ruwasqaykichejta yuyarikunkichej. Juchaykichejrayku, millay imasta ruwasqaykichejrayku qankuna kikiykichejta millachikunkichej.+ 32  Kayta yachaychej: Chaytaqa mana qankunaraykuchu ruwashani.+ Israel nación, noqaqa munani mana allinta purisqaykichejmanta pʼenqakunaykichejta, kʼumuykachachisqataj kanaykichejta’, nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. 33  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nillantaj: ‘Juchaykichejta llimphuchasaj chay pʼunchayqa, llajtaspi watejmanta runasta tiyachisaj,+ urmasqa llajtasta watejmanta sayarichisaj.+ 34  Saqerasqa jallpʼaqa, chayninta purejkuna saqerasqata rikoj kanku chay jallpʼaqa llankʼasqa kanqa. 35  Runastaj nenqanku: “Saqerasqa jallpʼaqa Edén huertaman jina tukun.+ Urmasqa, saqerasqa, thuñisqataj kasharqanku chay llajtasqa sumaj perqasniyoj kanku, runasniyojtaj”, nispa.+ 36  Muyuyniykichejpi puchoj nacionesqa yachanqanku noqa Jehová Diosqa thuñisqata watejmanta sayarichisqayta, saqerasqa jallpʼatapis tarpusqayta. Noqa Jehová Diosmin chayta nini, ruwanitaj’.+ 37  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Saqesaj Israel nacionqa kaytapis paykunarayku ruwanayta mañakunawankuta: Nacionninkuta tropata jina ashkhayachinayta. 38  Chantá paykunaqa santo tropa jina kanqanku, Jerusalenpa fiestasninpi tantakoj+ tropa jina:* Thuñisqa kasharqanku chay llajtasmanqa may chhika tropa runas juntʼaykonqanku,+ yachanqankutaj noqa Jehová Dios kasqayta’”.

Sutʼinchaykunasnin

Raqay: waj lugarespi ninku laqayas.
Chayri “miskʼachinkichu”.
Aycha sonqota nispaqa, Diospa yuyaychasqanta japʼikoj sonqomanta parlashan.
Ichá nillanmantaj “Jerusalenpi jaywanapaj oveja tropas jina”.