Ezequiel 25:1-17

  • Ammonpa contranpi willay (1-7)

  • Moabpa contranpi willay (8-11)

  • Edompa contranpi willay (12-14)

  • Filisteospa contranpi willay (15-17)

25  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa:  “Runaj wawan, ammonitasta+ qhawariy, profeta jina contrankuta willay.+  Ammonitasta niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diospa nisqanta uyariychej. Kayta nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa: “Temploy chʼichichasqa kashajtin, Israel jallpʼa chʼinpacha qhepakushajtin, Judá nación preso apasqa kashajtin, qanqa asikuspa nerqanki ‘kusapacha’ nispa.  Chayrayku jaywaykusqayki inti llojsimuynejpi tiyakojkunaman. Paykunaqa chaupiykipi campamentosninkuta* ruwakonqanku, chaypi toldo wasisninkuta* watanqanku, poqochisqaykita mikhukaponqanku, lecheykitapis tomakaponqanku.  Rabá+ llajtataqa camellospaj pasto jallpʼaman tukuchisaj, ammonitaspa jallpʼankutapis uywa puñunasman tukuchisaj. Chaypi yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta”’”.  “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Qanqa tʼajllarikorqanki,+ zapatearerqankitaj, Israel jallpʼata llakiy qhatirisqanmanta kusikorqanki mayta chejnikuspa.+  Chayrayku contraykita makiyta oqharisaj, nacionesman jaywaykusqayki apakapusunankupaj. Runas chaupimanta chinkachisqayki, naciones chaupimanta chinkachisqayki.+ Qantaqa tukuchisqayki. Chaypi yachanki noqa Jehová Dios kasqayta’, nispa.  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Moabwan+ Seirwanqa+ ninku: “Judá nacionqa waj naciones jinalla”, nispa.  Chayrayku Moabpa ujnin ladonta* mana jarkʼasqata saqesaj, lindesninpi* kashan chay llajtasninta, jallpʼasninmanta aswan kʼachitu llajtasninta: Bet-Jesimotta, Baal-Meontawan Quiryataimkama.+ 10  Moabtaqa ammonitastawan khuska inti llojsimuynejpi tiyakojkunaman jaywaykusaj.+ Ajinamanta ammonitasqa manaña yuyarisqachu kanqanku nacionespi.+ 11  Moabtaqa juchachasqayman jina castigasaj.+ Chaypi yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta’, nispa. 12  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Edomqa Judá nacionmanta vengakun. Paykunamanta vengakusqanrayku jatun juchayoj rikhurin.+ 13  Chayrayku Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: “Noqapis Edompa contranpi makiyta oqharillasajtaj, chaypi qʼalata tukuchisaj runasta, uywastapis, chʼin lugarmantaj tukuchisaj.+ Paykunaqa espadawan wañuchisqa kanqanku Temanmantapacha Dedankama.+ 14  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Edommanta vengakusaj nacionniy Israelnejta.+ Paykunaqa Edomman chayachenqanku kʼajaj phiñakuyniyta, rabiaytapis imaynatachus vengakusqayta yachananpaj’,+ nispa”’. 15  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Filisteosqa israelitasta tukuy tiempo chejnikusqankurayku, sajra sonqowan paykunamanta vengakuytapuni munarqanku tukuchiyta munaspa.+ 16  Chayrayku kayta nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa: “Filisteospa contrankuta makiyta oqharisaj.+ Keretitasta tukuchisaj,+ mar qocha kantuspi puchoj runastapis tukuchillasajtaj.+ 17  Paykunamanta vengakusaj manchay atiyniyoj imasta ruwaspa, paykunata kʼajaj phiñakuyniypi castigasaj. Ajinata vengakojtiytaj yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta”’”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “perqawan muyurisqa campamentosninkuta”.
Chayri “carpa wasisninkuta”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Chayri “kinrayninta”, “faldanta”.