Ezequiel 11:1-25

  • Sajra kuraj kamachejkuna juchachasqa kanku (1-13)

    • Llajtaqa mankawan kikinchasqa (3-12)

  • Ñaupajpi imaynachus karqanku ajinaman kutinankumanta (14-21)

    • “Uj mosoj yuyayta qosaj” (19)

  • Diospa jatun kaynenqa Jerusalenmanta ripun (22, 23)

  • Ezequielqa mosqoypi jina Caldeaman kutin (24, 25)

11  Chantá uj espíritu* oqhariwaspa apawarqa Jehová Diospa templonpa punkunman, inti llojsimuy lado qhawarisqa kashan chay punkuman.+ Chay punku yaykunapeqa 25 runasta rikorqani, paykuna ukhupitaj kasharqanku Azurpa wawan Jaazanías, Benayaj wawan Pelatías ima, paykunaqa llajtamanta kuraj kamachejkuna karqanku.+  Diostaj* niwarqa: “Runaj wawan, kay runasqa sajrata ruwayta yuyashanku, sajra imastataj kay llajtapi* yuyaychashanku.  Paykunaqa nishanku: ‘¿Manachu kunanqa wasista ruwakuna tiempo?+ Kay llajtaqa* manka,*+ noqanchejtaj aycha kanchej’, nispa.  ”Chayrayku paykunaj contrankupi profeta jina willay. Runaj wawan, profeta jina willay”,+ nispa.  Chantá Jehová Diospa espiritun jamuwarqa,+ Diostaj* niwarqa: “Kayta ninki: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “Israelitas, qankunaj nisqaykichejqa ajinapuni, noqaqa yachani imatachus yuyashasqaykichejta.  Qankuna juchayoj kankichej ashkha runas wañunankupaj, qankuna callesta wañusqaswan juntʼachinkichej”,+ nispa’”.  “Chayrayku Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Llajtantinman juntʼachisqaykichej wañusqasqa aycha kanku, kay llajtataj manka.+ Qankunatajrí chay mankamanta orqhosqa kankichej’, nispa”.  “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Qankunaqa espadata manchachikorqankichej,+ noqatajrí espadata contraykichejpi kachamusaj.  Noqaqa chay mankamanta orqhosqaykichej, waj llajtayojkunaj makisninkuman jaywaykusqaykichej, qankunatataj castigasqaykichej.+ 10  Qankunaqa espadawan wañuchisqa kankichej.+ Israelpa lindesninpi* juzgasqaykichej,+ ajinamanta yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta.+ 11  Llajtaqa manaña mankaykichejchu kanqa, qankunataj manaña chay manka ukhupi aychachu kankichej. Israelpa lindesninpi juzgasqaykichej, 12  ajinamanta yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta. Qankunaqa mana kamachisqayman jinachu kausarqankichej, nitaj leyesniytapis juntʼarqankichejchu,+ astawanqa muyuyniykichejpi kaj nacionespa leyesninkuman jina ruwarqankichej’,+ nispa”. 13  Profeta jina willayta tukusqaytawan, Benayaj wawan Pelatías wañuporqa. Noqataj pampakama kʼumuykukuspa jatunmanta qhaparerqani: “Ay Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, ¿Israelmanta tukuy puchojkunatachu wañuchinki imatajri?”,+ nispa. 14  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa: 15  “Runaj wawan, Jerusalenpi tiyakojkunaqa, watejmanta rantinankupaj derechoyoj kanku chay hermanosniykiman, tukuy israelitasmanwan kayta ninku: ‘Jehová Diosmanta karupi kaychej. Kay jallpʼaqa noqaykojta, noqaykuman qopuwayku’, nispa. 16  Chayrayku kayta ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Paykunata karuman apajtiypis, naciones ukhuman apajtiypis, suyusman chʼeqerachejtiypis,*+ noqaqa uj pisi tiempollata chay suyus ukhupi paykunapaj uj templo kasaj, may suyusmanchus paykuna rerqanku chaypi”,+ nispa’. 17  ”Chayrayku kayta ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Paykunataqa tantamusaj llajtas ukhumanta, suyus ukhumanta ima, maykunamanchus chʼeqerachisqa karqanku chaykunamanta, chaymantataj Israel jallpʼata paykunaman qosaj.+ 18  Paykunaqa chayman kutispa chinkachenqanku tukuy millay imasta, jinallataj millay ruwaykunatapis.+ 19  Paykunaj sonqonkuta ujllamanña tukuchisaj,*+ paykunamanqa uj mosoj yuyayta qosaj.+ Ukhunkumanta rumi sonqonkuta orqhospa,+ aycha sonqota* churasaj.+ 20  Ajinamanta kamachisqasniyman jina purinankupaj, leyesniyta juntʼanankupaj, kasukunankupajtaj. Chaypacha paykunaqa llajtay kanqanku, noqataj Diosninku kasaj”, nispa’. 21  ”‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: “Pikunajtachus sonqonku millay imasman, millay ruwaykunaman kʼaskasqa kashan chaykunamanqa, imaynatachus kausasqankuman jina qopusaj”, nispa’”. 22  Querubinesqa* lijrasninkuta* pataman oqharerqanku, qayllankupitaj ruedas kasharqanku.+ Paykunaj patankupeqa Israelpa Diosninpa jatun kaynin kasharqa.+ 23  Chantá Jehová Diospa jatun kaynenqa+ llajtamantapacha pataman oqharikorqa, llajtaj inti llojsimuynin ladopi kasharqa chay orqo patapitaj sayaykorqa.+ 24  Chantataj uj espíritu oqhariwarqa Diospa espiritunwan mosqoypi jina rikusqaypi, chaymantataj Caldeaman apawarqa, maypichus llajtaymanta presos apasqa kajkuna kasharqanku chayman. Chantá mosqoypi jina rikusqayqa tukukaporqa. 25  Chaymantataj llajtaymanta presos apasqa kajkunaman willarqani Jehová Dios tukuy ima rikuchiwasqanta.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi espíritu nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Pay”.
Chayri “kay llajtaj contranpi”.
Chayri “jatun simiyoj manka”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Pay”. Pay nispaqa Jerusalén llajtamanta parlashan, maypichus judiosqa jarkʼasqa kanankuta yuyarqanku chaymanta.
Hebreo parlaypeqa nin, “pay”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Aycha sonqo nispaqa Diospa yuyaychasqanta japʼikoj sonqomanta parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Paykunaman uj sonqollata qosaj”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.