Ezequiel 12:1-28

  • Ezequielqa israelitas presos apasqa kanankuta rikuchin (1-20)

    • Preso apasqa kajpa qʼepin (1-7)

    • Kamachejqa laqhallapi llojsenqa (8-16)

    • Tʼantata llakiywan mikhonqanku, yakutataj mancharisqa tomanqanku (17-20)

  • Israelpi niyta yachasqankoqa llullalla (21-28)

    • “Imastachus nisqayqa mana qheparenqachu” (28)

12  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Runaj wawan, qanqa contraypi oqharikoj runaspa chaupinkupi tiyakushanki. Paykunaqa rikunankupaj ñawisniyoj kanku nitaj rikunkuchu, uyarinankupaj ninrisniyoj kanku nitaj uyarinkuchu.+ Paykunaqa contraypi oqharikoj runas kanku.+  Runaj wawan, qʼepiykita wakichikuy preso apasqa jina ripunaykipaj. Chantá pʼunchay ripuy preso apasqa jina, paykuna qhawashasojtinku. Wasiykimanta waj lugarman preso apasqa jina ripuy, paykuna qhawashasojtinku. Ichapis ajinamanta paykunaqa uyarisunkuman contraypi oqharikoj runas kashaspapis.  Paykuna qhawashasojtinku pʼunchaypi qʼepiykita orqhoy preso apasqa jina ripunaykipaj. Chʼisiyaytataj paykuna qhawashasojtinku pipis presota apashasunkiman jina llojsinayki tiyan.+  ”Paykuna qhawashasojtinku perqata juskʼuy, chaynintataj qʼepiykita orqhoy.+  Paykuna qhawashasojtinkutaj qʼepiykita qʼepirikuspa laqhallapi jawaman orqhoy. Uyaykita tapaykukuy ama pampata rikunaykipaj. Imaraykuchus israelitaspaj uj señalman qanta tukuchishayki”,+ nispa.  Chantá noqaqa kamachiwasqanman jinapuni ruwarqani. Pʼunchaypi qʼepiyta orqhomorqani, preso apasqa kajkunaj qʼepinkuta jina. Chʼisiyaytataj perqata makisniywan juskʼorqani. Laqhaña kashajtintaj qʼepiyta qʼepiriykukuspa jawaman orqhorqani. Chaytaqa paykuna qhawashawajtinku ruwarqani.  Jehová Diosqa qʼayantin paqarin watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Runaj wawan, ¿manachu contrayta oqharikoj israelitasqa tapusorqanku: ‘¿Imatataj ruwashanki?’, nispa? 10  Paykunaman ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Kay willayqa kashan Jerusalenpi kamachejpaj,+ llajtapi kashanku chay israelitaspajwan”, nispa’. 11  ”Qanqa ninki: ‘Qankunapaj uj señal kani.+ Imatachus noqa ruwani, chayllatataj paykunata ruwanqanku. Paykunaqa presos apasqa kanqanku, llajtankumanta karuman apasqa kanqanku.+ 12  Paykuna ukhupi kaj kamachejqa, qʼepinta qʼepiriykukuspa laqhallapi llojsenqa. Payqa llajtaj perqanta juskʼonqa, chaynintataj qʼepinta orqhonqa.+ Payqa uyanta tapakonqa mana pampata rikunanpaj’, nispa. 13  Noqaqa chʼipayta paypa patanman choqaykusaj, japʼina chʼipaypitaj japʼichikonqa.+ Chantá Babiloniaman apasaj, caldeospa jallpʼankuman, chay jallpʼataqa mana rikonqachu, chaypitaj wañonqa.+ 14  Paypa muyuyninpi tukuy kajkunata, payta yanapajkunata, soldadosnintawan, tukuy ladosman chʼeqerachisaj.*+ Paykunata qhatiykunaypajtaj espadata jallchʼananmanta orqhosaj.+ 15  Paykunata nacionesman, suyusman chʼeqerachejtiy, chaypi paykuna yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta. 16  Jinapis pisi runasllata librasaj espadamanta, yarqhaymanta, wañuchej onqoymanta ima. Ajinamanta paykuna millay sajra ruwasqankumanta willanankupaj may nacionesmanchus renqanku chaypi. Chaypacha paykunaqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta”, nispa. 17  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa: 18  “Runaj wawan, tʼantaykita kharkatitispa mikhuy, yakutataj mancharisqa, llakisqataj tomay.+ 19  Chay suyumanta runasman niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa Jerusalenpi tiyakojkunaman, pikunachus Israel jallpʼapi kashanku chaykunaman kayta nin: “Tʼantankuta llakiywan mikhonqanku, yakutataj sinchʼi mancharisqa tomanqanku. Imaraykuchus llajtankoqa chʼinpacha qhepakonqa,+ chaypi tiyakojkuna maqanakuykunata juntʼachisqankurayku.+ 20  Runasniyoj llajtasqa raqayllaña* kanqanku, jallpʼataj chʼin lugarman tukonqa.+ Chaypacha qankunaqa yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta”,+ nispa’”. 21  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa: 22  “Runaj wawan, ¿imatataj Israelpi niyta yachankichej kayta nispari: ‘Días pasanku, mosqoypi jina rikukusqantaj mana juntʼakunchu’, nispari?+ 23  Chayrayku kayta niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Chay parlasqaykichejta tukuchisaj, manaña ujtawan ajinata Israelpi parlankichejchu”, nispa’. Chantá nillaytaj: ‘Días qayllamushan,+ chaypachataj mosqoypi jina rikukusqanqa tukuynin juntʼakonqa’, nispa. 24  Israelitas ukhupeqa niña kanqachu mosqoypi jina llulla rikuykuna, nitaj engañaspa adivinaypis.+ 25  ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: “Imaraykuchus noqa Jehovamin parlasaj. Imatachus parlasqayqa maychus tiemponpi juntʼakonqa.+ Contraypi oqharikoj runas, qankuna kausashajtiykichej+ nisaj imatachus ruwanayta, kausashajtillaykichejtaj chay nisqayta juntʼasaj”, nispa’”. 26  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa: 27  “Runaj wawan, Israel nacionmanta kajkunaqa nishanku: ‘Mosqoypi jina rikusqanqa kaymanta unaymanraj juntʼakonqa, profeta jina willasqanpis aswan qhepapajraj’,+ nispa. 28  Chayrayku paykunaman niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “‘Imastachus nisqayqa mana qheparenqachu, imatachus nisqayqa juntʼakonqapuni’, nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”’”.

Sutʼinchaykunasnin

Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Raqay: waj lugarespi ninku laqayas.