Ezequiel 18:1-32

  • Sapa uj juchanmanta cuentayoj (1-32)

    • “Juchallikoj runaqa wañonqa” (4)

    • “Wawaqa tatanpa juchanmanta mana juchayojchu kanqa” (19, 20)

    • Diosqa mana kusikunchu sajra runa wañojtin (23)

    • Sajra ruwasqasninta saqepojqa kausallanqapuni (27, 28)

18  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Qankunaqa Israel jallpʼapi kayta niyta yachankichej: ‘Tatasqa kʼallku uvasta mikhorqanku, wawasninkoj kirusninkutaj ras nerqanku’,* nispa.+ Chay nisqaykichej, ¿ima niytataj munanri?  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Kausayniyrayku jurani: Chay nisqataqa manaña Israelpi ninkichejñachu.  Tukuy runaspa kausayninkoqa noqajta. Tataj kausayninpis wawaj kausayninpis noqajta. Juchallikoj runaqa* wañonqa.  ”’Uj cheqan runaqa, cheqan kajta, allin kajtataj ruwan.  Payqa orqospi santosman jaywasqa uywa wañuchisqasta mana mikhunchu,+ nitaj Israel nacionmanta kajkunaj millay santosninkumanta mañakunchu, nillataj runa masinpa warminwan qhenchachakunchu,+ ni killa yawarninpi kashaj warmiwanpis puñuykunchu.+  Mana pitapis sufrichinchu,+ astawanqa paymanta manukojman prenda saqesqanta kutichipun.+ Mana pimantapis suwanchu,+ astawanpis yarqhachikojman mikhunanmanta jaywarin,+ mana ropayojtapis vistin.+  Manurispaqa mana interesniyojta manun, nitaj paymanta aprovechakunchu,+ astawanqa cheqan kajman jina ruwan.+ Demandapi kaj runasta juzgaspapis, cheqan kajman jina justiciata ruwan.+  Kamachisqasniyta juntʼanpuni, leyesniytapis kasukunpuni cheqan imasta ruwananpaj. Chaymin cheqan runaqa, paytaj kausallanqapuni’,+ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. 10  ”‘Ichapis chay runaj wawanqa suwa+ chayri runa wañuchi+ kanman, chay imastataj ruwanman, 11  (mayqentachus tatan mana ruwarqachu chayta), orqospi santosman jaywasqa uywa wañuchisqasta mikhunman, runa masinpa warminwan qhenchachakunman, 12  pisichikojta, wajcha runata sufrichinman,+ suwanman, paymanta manukojman prenda saqesqanta mana kutichipunmanchu. Millay santosmantapis mañakunman,+ millay imastapis ruwanman,+ 13  manurispapis interesniyojta manunman, aprovechakunmantaj chayqa,+ chay wawaqa mana kausallanqapunichu. Tukuy millay imasta ruwasqanrayku wañunanpuni tiyan. Wañuyninmantaqa paylla juchayoj kanqa. 14  ”’Chantá ichapis paypata uj wawan kanman, paytaj tatanpa tukuy jucha ruwasqasninta rikunman, chayta rikushaspapis mana pay jinachu ruwanman, 15  nitaj orqospi santosman jaywasqa uywa wañuchisqasta mikhunmanchu, nitaj Israel nacionmanta kajkunaj millay santosninkumanta mañakunmanchu, nillataj runa masinpa warminwan qhenchachakunmanchu, 16  nitaj pitapis sufrichinmanchu, nitaj paymanta manukojpa prenda saqesqantapis japʼikapunmanchu, nillataj suwanmanchu, astawanpis yarqhachikojman mikhunanmanta jaywarinman, mana ropayojtapis vistinman, 17  pobre runatapis mana sufrichinmanchu, manurispaqa mana interesniyojta manunman, nitaj paymanta aprovechakunmanchu, astawanpis leyesniyta juntʼanman, kamachisqayman jinataj kausanman chayqa, chay jina runaqa tatanpa juchanrayku mana wañonqachu, manachayqa kausallanqapuni. 18  Tatantajrí, runasta engañasqanrayku, hermanonmanta suwasqanrayku, llajtanmanta runas ukhupi sajra imasta ruwasqanrayku wañonqa. Payqa juchanrayku wañonqa. 19  ”’Chaywanpis qankunaqa tapukunkichej: “¿Imaraykutaj wawanqa tatanpa juchasninmanta mana juchayojchu kanmanri?”, nispa. Wawanqa cheqan kajta, allin kajtataj ruwarqa, kamachisqasniytapis juntʼarqa, kasukorqataj. Chayrayku payqa kausallanqapuni.+ 20  Juchallikoj runaqa* wañonqa.+ Wawaqa tatanpa juchanmanta mana juchayojchu kanqa, nitaj tatapis wawanpa juchanmanta juchayojchu kanqa. Cheqan kajta ruwaj runaqa, cheqan kajta ruwasqanrayku paylla tʼinkata japʼenqa. Sajra kajta ruwaj runapis, sajrata ruwasqanrayku paylla castigasqa kanqa.+ 21  ”’Sichus uj sajra runa tukuy jucha ruwasqasninta saqepunman, kamachisqasniytapis kasukunman, cheqan kajta, allin kajtataj ruwanman chayqa, payqa kausallanqapuni. Payqa mana wañonqachu.+ 22  Sajra ruwasqasninpis mana yuyarisqachu kanqa.+ Payqa cheqan kajta ruwasqanrayku kausallanqapuni’.+ 23  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘¿Noqaqa kusikuymanchu uj sajra runa wañojtin?+ ¿Manachu noqaqa munayman sajra ruwasqasninta saqespa kausanallantapuni?’,+ nispa. 24  ”‘Sichus uj cheqan runa, cheqan kausayninta saqespa sajra kajta ruwanman, sajra runaj millay ruwaykunasnintapis ruwanman chayqa, ¿chay runaqa kausallanmanpunichu? Paypataqa mana ima cheqan ruwasqanpis yuyarisqachu kanqa.+ Wasanchaj runa kasqanrayku, juchallikusqanraykutaj wañonqa.+ 25  ”’Qankunatajrí ninkichej: “Jehová Diospa ñannenqa mana cheqanchu”, nispa.+ Israelitas, uyariwaychej. ¿Noqaj ñanniychu mana cheqan kashan?+ ¿Manachu qankunaj ñankunasniykichej wistʼu kashan?+ 26  ”’Sichus uj cheqan runa, cheqan kausayninta saqespa sajra kajta ruwanman, chayraykutaj wañunman chayqa, payqa sajra imasta ruwasqanrayku wañonqa. 27  ”’Sichus uj sajra runa sajra ruwasqasninta saqepunman, cheqan kajta, allin kajtataj ruwanman chayqa, payqa kausallanqapuni.+ 28  Sichus sajra ruwasqasninmanta cuentata qokuspa, chay sajra ruwasqasninta saqepunman chayqa, kausallanqapuni. Payqa mana wañonqachu. 29  ”’Israelitastaj nenqanku: “Jehová Diospa ñannenqa mana cheqanchu”, nispa. Israelitas, ¿noqaj ñankunasniypunichu mana cheqan kashan?+ ¿Manachu qankunaj ñankunasniykichej wistʼu kashan?’. 30  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Israelitas, sapa ujta ñankunasniykichejman jina juzgasqaykichej.+ Chayrayku tukuy sajra ruwasqasniykichejta saqepuychej. Arí, saqepuychej, ajinamanta chay sajra imasta ruwasqaykichejrayku mana juchayoj rikhurinaykichejpaj. 31  Tukuy sajra ruwasqasniykichejmanta tʼaqakuychej,+ mosoj sonqoyojman, mosoj yuyayniyojmantaj tukuychej.+ Israelitas, ¿imaraykutaj wañuwajchejri?’,+ nispa. 32  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Noqaqa mana kusikunichu runa wañojtin.+ Chayrayku noqaman kutinpuychej kausallaychejpunitaj’,+ nispa”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “kirusninkuman wayrapis yaykunman jina karqa”.
Chayri “almaqa”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “almaqa”. Glosariopi alma nisqata leeriy.