Ezequiel 33:1-33

  • Qhawaj guardiaj ruwanasnin (1-20)

  • Jerusalén llajtata japʼikapusqankumanta willay (21, 22)

  • Urmasqa llajtaspi tiyakojkunapaj willay (23-29)

  • Runasqa chay willayta mana kasukunkuchu (30-33)

    • Ezequielqa “munakuymanta takiy jinalla” (32)

    • “Yachanqanku uj profeta paykuna ukhupi kasqanta” (33)

33  Jehová Diosqa niwarqa:  “Runaj wawan, llajta masisniykiman+ kayta nimuy: ”‘Sichus uj nacionpa contranpi uj espadata apachimuyman,+ chay nacionmanta tukuynin runastaj uj runata ajllaspa qhawaj guardianku kananpaj churankuman,  chay qhawaj guardiataj espadata nacionninpa contranta jamojta rikunman, wajrata waqachispataj runasman willanman,+  sichus pillapis chay wajraj waqasqanta uyarinman, manataj chay willayta kasukunmanchu,+ espadawantaj wañuchisqa kanman chayqa, payllataj wañuyninmanta juchayoj kanqa.+  Wajraj waqasqanta uyarishaspa mana kasukorqachu. Chayrayku payllapuni wañuyninmanta juchayoj kanqa. Chay willaytachus kasukunman karqa chayqa, mana wañunmanchu karqa.  ”’Sichus chay qhawaj guardia espadata jamojta rikushaspa mana wajrata waqachinmanchu,+ runastaj mana ima willaytapis uyarinkumanchu, chayraykutaj mayqen runallapis espadawan wañuchisqa kanman chayqa, chay runaqa juchanrayku wañonqa, noqataj chay qhawaj guardiamanta cuentata mañasaj chay runaj wañuyninmanta’.*+  ”Runaj wawan, qanta churayki Israel nacionpa qhawaj guardian* kanaykipaj. Imatachus nisqayta uyarispaqa, sutiypi paykunata kʼaminki.+  Sichus uj sajra runata nisaj ‘sajra runa, wañunkipuni’ nispa,+ qantaj ni imata niwajchu kausayninta cambiananpaj chayqa, chay runaqa juchanrayku wañonqa,+ chay runaj wañuyninmantataj qanmanta cuentata mañasqayki.*  Sitajchus chay sajra runata kʼaminki sajra kausayninta saqenanpaj, chay runataj mana kausayninta cambiayta munanmanchu chayqa, juchanrayku wañonqa.+ Qantajrí kausayniykita salvanki.+ 10  ”Runaj wawan, Israel nacionta niy: ‘Qankunaqa ninkichej: “Kʼullukusqasninchej,* juchasninchejpis llasaykushawanchej, tukuykushawanchejña.+ ¿Imaynatá ajinata kausallasunpuniri?”,+ nispa’. 11  Paykunata niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: “Kausayniyrayku jurani, sajra runa wañojtenqa mana kusikunichu,+ astawanqa kusikuni sajra runa kausayninta cambiajtin,+ nitaj wañojtin.+ Chayrayku sajra ruwaykunasniykichejta qonqaychej, amaña chayta ruwaychejchu.+ Israel nación, ¿imajtín wañuwajchejri?”,+ nispa’. 12  ”Qantaj runaj wawan, llajta masisniykita niy: ‘Sichus cheqan runa juchallikunman chayqa, allin imasta ruwasqanqa mana payta salvanqachu.+ Sichus sajra runa sajra ruwaykunasninta qonqanman chayqa, mana wañonqachu ñaupajta sajra imasta ruwarqa chaypis.+ Cheqan runa juchallikojtenqa allin imasta ruwasqan mana payta salvanqachu.+ 13  Sichus cheqan runata nisaj “qanqa kausanki” nispa, paytaj allin imasta ruwasqanpi atienekuspa sajra kajta ruwanman chayqa,+ chay allin imasta ruwasqanqa mana yuyarisqachu kanqa. Astawanqa sajra kajta ruwasqanrayku wañonqa.+ 14  ”’Sichus sajra runata nisaj “wañunkipuni” nispa, paytaj juchanmanta kutirikamuspa allin kajta, cheqan kajta ruwanqa chayqa,+ 15  sichus prendata qochikusqanta kutichiponqa,+ suwakusqantapis kutichiponqa,+ sichus kausayta qoj kamachiykunaman jina ruwanqa, sajra kajtataj manaña ruwanqachu chayqa, kausallanqapuni.+ Mana wañonqachu. 16  Mana mayqen juchanpis contranta yuyarisqachu kanqa.+ Allin kajta, cheqan kajta ruwasqanrayku kausallanqapuni’.+ 17  ”Llajta masisniykeqa ninkuraj: ‘Jehová Diospa ñannenqa mana cheqanchu’, nispa. Jinapis paykunaj ñanninku mana cheqanchu. 18  ”Sichus uj cheqan runa, cheqan kausayninta saqespa sajra kajta ruwanman chayqa, wañonqa.+ 19  Sichus sajra runa manaña sajra kajta ruwanchu, astawanpis cheqan kajta, allin kajta ruwan chayqa, chayta ruwasqanrayku kausanqa.+ 20  ”Qankunatajrí ninkichej: ‘Jehová Diospa ñannenqa mana cheqanchu’, nispa.+ Israelitas, noqa sapa ujniykichejta juzgasqaykichej ruwasqasniykichejman jina”. 21  Presos apasqa kasqaykumanta 12 watasña kashajtin, chunka killaj phishqa pʼunchayninpi, Jerusalenmanta uj runa ayqekamuspa noqaman jamuwarqa,+ niwarqataj: “Llajtata japʼikapunku”,+ nispa. 22  Chay ayqekamoj runa manaraj chayamushajtin chay ñaupaj chʼiseqa, Jehová Diospa atiynin noqaman jamorqa.* Payqa simiyta kichariwarqa niraj chay ayqekamoj runa noqaman jamushajtin. Ajinapitaj simiy kichakorqa, manañataj ujtawan mana parlajqa karqanichu.+ 23  Chantá Jehová Diosqa niwarqa: 24  “Runaj wawan, kay urmasqa llajtaspi tiyakojkunaqa+ Israel jallpʼamanta nishanku: ‘Abrahanqa uj runalla kaspapis kay jallpʼata japʼikaporqa.+ Noqanchejtajrí ashkha kanchej. Chayrayku kay jallpʼaqa noqanchejpatapuni’, nispa. 25  ”Chayrayku paykunata niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Qankunaqa yawarniyoj aychata mikhushankichej,+ millay santosniykichejpi atienekushankichej, runatataj wañuchishankichej.+ ¿Imaynatá jallpʼaj dueñosnin kawajchejri? 26  Qankunaqa espadasniykichejpi atienekunkichej,+ millay imasta ruwaj churakunkichej, tukuyniykichej runa masiykichejpa warminwan qhenchachakunkichej.+ ¿Imaynatá jallpʼaj dueñosnin kawajchejri?”’.+ 27  ”Paykunata ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Kausayniyrayku jurani, urmasqa llajtaspi tiyakojkunaqa espadawan wañuchisqa kanqanku. Campopi kajkunataqa phiña animalesman qaraykusaj, sumaj jarkʼachasqa wasispi, cuevaspi kajkunatataj onqoy wañuchenqa.+ 28  Kay jallpʼataqa chʼusaj jallpʼaman tukuchisaj,+ umata oqharisqanta, jatunchakusqantapis tukuchisaj. Israelpa orqosnintaqa chʼinpachata saqerpanqanku,+ niña pipis chayninta purenqachu. 29  Tukuynin sajra imasta ruwasqankurayku kay jallpʼata chʼin jallpʼaman tukuchejtiy,+ paykunaqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta”’.+ 30  ”Runaj wawan, llajta masisniykeqa qanmanta parlashanku perqa kʼuchuspipis wasi yaykunaspipis.+ Paykunapura ninakushanku, sapa ujqa hermanonta nishan: ‘Jamuychej, Jehová Diospa palabrasninta uyarinachej’, nispa. 31  May chhika tantaykukonqanku ñaupaqeykipi tiyaykukunankupaj, imaynatachus llajtay ruwanman ajinata. Parlasqasniykita uyarispapis mana kasukonqankuchu.+ Llunkʼukusojtinkupis,* sonqonkoqa munashan mana allin imasta ruwaspa qolqeta tantayta. 32  Paykunapajqa munakuymanta takiy jinalla kanki, kʼachitu takisqa, cuerdasniyoj tocanawan sumaj tocasqa jinalla. Parlasqasniykita uyarispapis mana kasukonqankuchu. 33  Juntʼakojtintaj yachanqanku uj profeta paykuna ukhupi kasqanta, chayqa juntʼakonqapuni”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “chay qhawaj guardiamanta mañasaj chay runaj yawarninta”.
Chayri “torremanta qhawajnin”.
Chayri “chay runaj yawarnintataj qanmanta mañasqayki”.
Chayri “Tercos kasqanchej”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jehovaj makin patayman jamorqa”.
Chayri “Kʼachituta parlajtinkupis”.