Ezequiel 28:1-26

 • Tiroj reyninpa contranpi willay (1-10)

  • “Noqaqa dios kani” (2, 9)

 • Tiroj reyninpaj llakiy takiy (11-19)

  • “Edenpi kasharqanki” (13)

  • “Churarqayki jarkʼaj querubinta jina, ajllasqayta jina” (14)

  • “Mana allin kajta ruwayta qallarerqanki” (15)

 • Sidonpa contranpi willay (20-24)

 • Israel kutirimonqa (25, 26)

28  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa:  “Runaj wawan, Tiroj kamachejninman niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nisunki: “Qanqa mayta runaykachashanki,+ nishankitaj: ‘Noqaqa dios kani. Mar qocha chaupipi diospa kamachina tiyananpi tiyashani’,+ nispa. Sonqoykipi dios kani nejtiykipis,qanqa runalla kanki, mana dioschu kanki.   Qanqa yuyanki Danielmanta aswan yachayniyoj kasqaykita,+ni imapis qanpaj pakasqa kasqanta.   Yachayniyoj kasqaykirayku, tanteayta yachasqaykirayku qhapajyaykunki. Waqaychanaykiman juntʼachishallankipuni qorita, qolqe metaltapis.+   Negociosta sumajta ruwayta yachasqaykirayku astawan qhapajyaykunki.+ Qhapaj kasqaykirayku mayta runaykacharinki”’.  ”‘Chayrayku kayta nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa: “Sonqoykipi dios kasqaykita yuyakusqaykirayku,   waj llajtayojkunata contraykita apamusaj, nacionesmanta aswan mana khuyarej runasta.+ Paykunaqa espadasninkuta orqhokuspa tukuchenqanku yachayniykiwan tukuy ima kʼachitu imasta tantasqaykita,may sumajpaj qhawasqa kasqaykitapis chʼichichanqanku.+   Tʼoqoman* uraykuchisonqanku. Mar qocha chaupipi mayta ñakʼarispa wañunki.+   ¿Chay wañuchisojman ninkirajchu ‘noqaqa dios kani’ nispa? Qanqa chay chʼichichasojkunaj makinkupi runalla kanki, mana dioschu”’. 10  ‘Waj llajtayoj runaspa makinkupi wañunki mana circuncidasqa* runas jina. Noqa chayta nini’, nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”. 11  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa: 12  “Runaj wawan, Tiromanta reypaj llakiy takiyta takipuy. Payta ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Qanqa ni pi jina mana pantayniyoj karqanki,manchay yachayniyoj,+ manchay kʼachitutaj.+ 13  Qanqa Edenpi kasharqanki, Diospa huertanpi,imaymana valorniyoj rumiswan kʼachanchasqa: rubiwan, topaciowan, jaspewanpis, crisolitowan, onicewan, jadewanpis, zafirowan, turquesawan,+ esmeraldawanpis. Chay rumi japʼichinasniyki, rumi monturasniykipis qorimanta ruwasqa karqanku. Chay tukuy imasqa wakichisqa karqa ruwasqa karqanki chay pʼunchay. 14  Noqa churarqayki jarkʼaj querubinta jina,* ajllasqayta jina. Diospa santo orqonpi kasharqanki,+ nina rumis chaupipi puriykacharikoj kanki. 15  Ruwasqa karqanki chay pʼunchaymantapacha mana juchachana kausakorqanki,mana allin kajta ruwayta qallarerqanki chaykama.+ 16  May chhika negociosta ruwasqaykirayku+wajkunata ñakʼarichiywan juntʼaykuchikorqanki, juchallikuytataj qallarerqanki.+ Chayrayku Diospa orqonmanta wijchʼusqayki chʼichipaj qhawasqata jina, chinkarpachisqaykitaj.+ Jarkʼaj querubín, chay nina rumismanta karuman wijchʼusqayki. 17  Kʼachitu kasqaykirayku may kasqaykita yuyakorqanki.+ May jatunpaj qhawasqa kasqaykirayku yachayniyoj kasqaykita mana allinman tukucherqanki.+ Jallpʼaman wijchʼusqayki.+ Reyespa ñaupaqenpi churasqayki qhawasunankupaj. 18  Yupaychana lugaresniykita chʼichichanki chay jina jatun juchaykiwan millay negociosniykiwanpis. Chaupiykipi ninata japʼiykuchisaj, chaytaj ruphaykusonqa.+ Tukuy rikusojkunaj ñaupaqenkupi jallpʼapi ushphaman tukuchisqayki. 19  Llajtaspi tukuy rejsisojkunaqa tʼukuspa qhawasonqanku.+ Ujllata tukukuyniyki chayamonqa, mancharinataj kanqa. Qanqa wiñaypaj chinkachisqa kanki”’”.+ 20  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa: 21  “Runaj wawan, Sidonta+ qhawarispa profeta jina contranta willay. 22  Ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Sidón, contraykipi sayashani, noqaqa chaupiykipi jatunchasqa kasaj. Runasqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta juchachasqayman jina payta castigajtiy, paynejta santo kasqayta rikuchejtiy. 23  Payman apachimusaj wañuchej onqoykunata, yawartaj callesninta purirenqa. Tukuynejmanta espada contranta jamojtin wañusqasqa chaupinpi wijchʼukonqanku. Paykunaqa yachanqanku noqa Jehová Dios kasqayta.+ 24  ”’”Chaypacha Israel nacionqa manaña muyuykusqachu kanqa millay khishka qhoraswan, ni nanachikoj khishkaswanpis,+ payta pisipaj qhawanku chaykunawanqa. Chaywan runasqa yachanqanku noqa Tukuyta Kamachej Señor Jehová Dios kasqayta”’. 25  ”‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Chʼeqerasqa* karqanku chay llajtas chaupimanta israelitasta watejmanta tantamojtiy,+ paykuna chaupipi santo Dios kasqayta rikuchisaj nacionespa rikunankuta.+ Paykunataj kamachiy Jacobman qosqay jallpʼapi+ tiyakonqanku.+ 26  Chaypeqa ni imamanta manchachikuspa kausakonqanku.+ Wasista ruwakonqanku, uva sachʼastapis churakonqanku.+ Muyuyninkupi tiyakojkunata, paykunata pisipaj qhawanku chaykunata juchachasqayman jina castigajtiy,+ ni imata manchachikuspa tiyakonqanku. Chaypi yachanqanku noqa Jehová Diosninku kasqayta”’”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Sepulturaman”.
Circunciday niyta munan qharejpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchurpariy. Glosariopi circuncisión nisqata leeriy.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Chʼeqeray: waj lugarespi ninku tʼaqaray.