Ezequiel 37:1-28

  • Mosqoypi jina chʼaki tullusta rikusqan (1-14)

  • Iskay kʼaspista ujchaykun (15-28)

    • Uj nacionlla uj reynillayoj (22)

    • Wiñaypaj allinyakuy trato (26)

37  Jehová Diospa atiynin noqapi kasharqa,* espiritunwantaj Jehová Diosqa uj pampa chaupiman churamuwarqa,+ chay pampaqa tulluswan juntʼa kashasqa.  Payqa chay tulluspa chaupinta pasachiwarqa. Chay pampapeqa may chhika tullusta rikorqani, manchay chʼaki tullus kasqanku.+  Payqa tapuwarqa: “Runaj wawan, ¿kay tullusqa kausarimuyta atinkumanchu?”, nispa. Noqataj kuticherqani: “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, qanmin chayta yachanki”,+ nispa.  Chantá niwarqa: “Kay tullusmanta profeta jina parlaspa niy: ‘Chʼaki tullus, uyariychej Jehová Diospa nisqanta:  ”’Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin chay tullusman: “Qankunaman samayta yaykuchisaj, kausarimunkichejtaj.+  Ankusta, aychasta churasqaykichej, aycha qarawantaj kʼaskaykuchisqaykichej. Qankunaman samayta yaykuchejtiy kausarimunkichej. Chaypi yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta”’”.  Chantá profeta jina willarqani kamachiwasqanman jina. Willasqaytawantaj sonarimorqa, tullusqa manchayta takanakuspa sonasharqanku. Tullupurataj kʼaskanakuyta qallarerqanku.  Chantá rikorqani chay tulluspi ankuswan aychaswan wiñamushasqanta, aycha qarankupis rikhurimushasqanta. Jinapis manaraj samayniyojchu kasharqanku.  Chantá niwarqa: “Profeta jina wayraman willay. Runaj wawan, profeta jina willaspa wayrata niy: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Wayra,* tawa wayrasmantapacha jamuspa wañuchisqa runasta phukuy, kausarimunankupaj”, nispa’”. 10  Chayrayku kamachiwasqanman jina profeta jina willarqani, samaytaj paykunaman yaykorqa. Kausarimuspa sayarerqanku,+ jatun ejército jina. 11  Chantá niwarqa: “Runaj wawan, kay tullusqa tukuynin Israel nación kanku.+ Paykunaqa nishanku: ‘Tullusninchejqa chʼakillaña, suyakusqanchejqa chinkapun.+ Chinkasqata chinkachiwanchej’, nispa. 12  Chayrayku profeta jina paykunaman willay: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Llajtáy, sepulturasniykichejta kicharisaj,+ sepulturasniykichejmanta sayarichisqaykichej, Israel jallpʼamantaj pusamusqaykichej.+ 13  Llajtáy, sepulturasniykichejta kicharejtiy, sepulturasniykichejmanta qankunata sayarichejtiy, yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta”’.+ 14  ‘Espirituyta qankunaman churaykusqaykichej, qankunataj kausarimunkichej.+ Jallpʼaykichejman pusasqaykichej. Chaypi yachankichej noqa Jehová Dios chayta nisqayta, ruwasqaytataj’, nispa nin Jehová Diosqa”. 15  Jehová Diosqa watejmanta niwarqa: 16  “Runaj wawan, uj kʼaspita oqharispa kay jinata chayman qhelqaykuy: ‘Judapaj, Israel nacionmanta paywan kashanku* chaykunapajwan’,+ nispa. Chantá waj kʼaspita oqharispa kay jinata chayman qhelqaykuy: ‘Efrainpa kʼaspin Josepaj, Israel nacionmanta paywan kashanku* chay tukuyninkupajwan’,+ nispa. 17  Chantá iskayninta ujchaykuy, makiykipi uj kʼaspilla kanankupaj.+ 18  Llajta masisniyki tapusojtinku: ‘¿Nichu willawasqayku imaschus chay imas niyta munasqanta?’, nispa chayqa, 19  qanqa paykunata ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Josej kʼaspinta Efrainpa makinmanta oqharisaj, Israelmanta paywan kashanku chay ayllustapis,* Judaj kʼaspinwantaj ujchaykusaj. Chay kʼaspistaqa uj kʼaspillaman tukuchisaj,+ makiypi uj kʼaspillaña kanqanku”, nispa’. 20  Qhelqaykunki chay kʼaspistaqa makiykipi japʼinki paykuna rikunankupaj. 21  ”Chantá paykunata ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: “Israelitasta orqhomusaj may nacionesmanchus rerqanku chaykunamanta. Tukuynejmanta tantamuspa jallpʼankuman pusamusaj.+ 22  Paykunataqa uj nacionllaman tukuchisaj chay jallpʼapi,+ Israelpa orqosninpi. Uj reylla tukuyninkuta kamachenqa.+ Manaña iskay nacioneschu kanqanku, nitaj iskayman tʼaqanasqachu kanqanku sapa ujninku waj reyniyojqa.+ 23  Manaña chʼichichakonqankuchu millay santosninkuwan, millay imasta ruwasqankuwan, ni juchasninkuwanpis.+ Paykunata salvasaj tukuy sajra imasta ruwasqankumanta, llimphuchasajtaj. Paykunaqa llajtay kanqanku, noqataj Diosninku kasaj.+ 24  ”’”Kamachiy David reyninku kanqa,+ tukuyninkutaj uj michejniyojlla kanqanku.+ Juiciopi nisqasniyman jina purenqanku, kamachiykunasniytapis sumajta kasukonqanku.+ 25  Kamachiy Jacobman qosqay jallpʼapi tiyakonqanku, ñaupa tatasniykichej tiyakorqanku chaypi.+ Wiñaypaj chaypi tiyakonqanku+ paykuna, wawasninku, wawasninkoj wawasninkupis.+ Kamachiy Davidtaj wiñaypaj kamachejninku kanqa.+ 26  ”’”Paykunawan allinyakuy tratota ruwasaj,+ chay tratotaqa wiñaypaj paykunawan ruwasaj. Jallpʼankupi paykunata tiyachisaj, ashkhaman tukuchisaj,+ temploytataj wiñaypaj chaupinkuman churasaj. 27  Toldo waseyqa* paykunawan* kanqa. Noqa Diosninku kasaj, paykunataj llajtay kanqanku.+ 28  Temploy chaupinkupi wiñaypaj kajtintaj, nacionesqa yachanqanku noqa Jehová Dios Israelta llimphuchasqayta”’”.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jehovaj makin pataypi karqa”.
Chayri “Samay”, “Espíritu”.
Chayri “paywan ujchasqa kashanku”.
Chayri “paywan ujchasqa kashanku”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “Carpa waseyqa”.
Chayri “patankupi”.