Hopp til innhold

Bibelen

Opprinnelse og autentisitet

Hva er Bibelen?

Begynn din fascinerende reise inn i det guddommelige budskapet som kalles Guds Ord.

Er Bibelen et produkt av menneskers visdom?

Legg merke til hva Bibelen selv sier.

Inneholder Bibelen Guds tanker?

Mange av bibelskribentene gav Gud æren for det de skrev. Hvorfor?

Var det Moses som skrev Bibelen?

Moses var med på å skrive Bibelen. Hvor mange bibelskribenter var det?

Kan man egentlig vite hvem som skrev Bibelen?

Bibelskribentene hevder at det er Gud som er Bibelens Forfatter, at de ble ledet av Gud. Kan vi stole på det de skrev?

Er Bibelen blitt forandret?

Hvordan kan vi vite om budskapet i Bibelen, som er en gammel bok, har blitt bevart nøyaktig?

Når begynte Gud å skape universet?

Svaret ligger i hvordan ordene «begynnelse» og «dag» blir brukt i 1. Mosebok.

Stemmer vitenskapen overens med Bibelen?

Er det vitenskapelige feil i Bibelen?

Sier Bibelen at jorden er flat?

Er denne gamle boken nøyaktig?

Er Bibelen en bok bare for den vestlige verden?

Hvor var bibelskribentene født? Hvilken del av verden kom de fra?

Når ble beretningene om Jesus skrevet?

Hvor lang tid gikk det fra Jesus døde, til evangeliene ble skrevet?

Å lese og forstå Bibelen

Hva må til for å forstå Bibelen?

Den inneholder et verdifullt budskap som du kan forstå.

Motsier Bibelen seg selv?

Undersøk noen tilsynelatende selvmotsigelser i Bibelen, og se hvilke prinsipper du kan bruke for å forstå passasjene riktig.

Hvem eller hva er Ordet?

Slik dette uttrykket blir brukt i Bibelen, har det mer enn én betydning

Hva betyr uttrykket «øye for øye»?

Oppmuntrer regelen «øye for øye» folk til å ta loven i egne hender?

Hva er De ti bud?

Hvem ble de gitt til? Er de kristne forpliktet til å holde dem?

Hva vil det si å være en «barmhjertig samaritan»?

På en mesterlig måte brukte Jesus denne historien for å lære folk hvordan de skal behandle andre, uansett bakgrunn, etnisitet eller nasjonalitet.

Hva er Toraen?

Hvem skrev den? Gjelder det som Toraen lærer, for evig – kommer det aldri til å bli opphevet?

Profetier og symbolikk

Hva er en profeti?

Forutsier alle profetier som er inspirert av Gud, framtiden? Ikke alltid.

Hva betyr tall i Bibelen? Har numerologi støtte i Bibelen?

Les om noen eksempler på den symbolske betydningen av tall i Bibelen, og finn ut hvordan dette er forskjellig fra numerologi.

Hva viser Bibelens kronologi om året 1914?

Profetien om de «sju tider» i Daniel, kapittel 4, peker fram til en kritisk tid for menneskers styre.

Åpenbaringsboken – hva handler den om?

Boken sier selv at de som leser, forstår og holder det som står i den, er lykkelige.

Hvem eller hva er «Alfa og Omega»?

Hvorfor passer denne tittelen godt?

Hva er det nye Jerusalem?

Hvordan angår denne unike byen deg?

Hva er det sjuhodete villdyret i Åpenbaringen, kapittel 13?

Villdyret har myndighet, makt og en trone. Hva mer får vi vite gjennom profetien i Bibelen?

Hva er det skarlagenrøde villdyret i Åpenbaringen, kapittel 17?

Seks nøkler til å identifisere dette skarlagenrøde villdyret.

Hva står tallet 666 for?

Bibelen viser hva tallet 666 og villdyrets merke betyr.

Hva er Babylon den store?

Bibelen sier at Babylon både er en prostituert og en by.

Hva er ildsjøen, helvete og Gehenna?

Jesus «har nøklene til døden og dødsriket», men har han en nøkkel til ildsjøen?

Hvem var den rike mannen og Lasarus?

Lærer Jesu lignelse oss at gode mennesker kommer til himmelen, og at onde mennesker blir pint i et brennende helvete?

Verdens ende

Hva er tegnet på «de siste dager», eller «endetiden»?

Bibelen inneholder profetier om mange ting som til sammen skulle utgjøre «tegnet» på de siste dager.

Har Bibelen forutsagt den måten folk tenker og oppfører seg på i dag?

Ja, Bibelen har forutsagt at folk ville forandre seg til det verre.

Hva er den store trengsel?

Såkalte «endetidsprofetier» forteller om den vanskeligste perioden i menneskenes historie. Hva kan vi regne med vil skje?

Hva er Harmageddon-krigen?

Ordet «Harmageddon» står bare én gang i Bibelen, men den krigen ordet sikter til, blir omtalt mange steder i Bibelen.

Kommer jorden til å bli ødelagt?

Du blir kanskje overrasket over hva Bibelen sier.

Når kommer verdens ende?

Oppgir Bibelen et nøyaktig tidspunkt?

Hva skal Guds rike utrette?

Les om hva du kan vente å få oppleve når Guds regjering hersker over jorden.

Fred på jorden – hvordan?

Lær hva Gud har lovt om hvordan han skal innføre verdensfred ved hjelp av sitt rike.

Folk, steder og ting

Kvinner i Bibelen – hva kan vi lære av dem?

Lær om kontrasten mellom noen av de fantastiske kvinnene Bibelen forteller om, og andre som rett og slett var onde.

Er Maria Guds mor?

Både De hellige skrifter og kristendommens historie gir et klart svar på dette spørsmålet.

Jomfru Maria – hva sier Bibelen om henne?

Er jomfrufødselen det samme som «Marias ubesmittede unnfangelse»? Hva sier Bibelen?

Hvem var døperen Johannes?

Det budskapet han forkynte, hjalp oppriktige jøder til å forstå hvem som var den lovte Messias.

Hvem var Maria Magdalena?

Visse vanlige oppfatninger om henne har ingen støtte i Bibelen.

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «Betlehemsstjernen»?

Flere av de uttrykkene som brukes rundt juletider, står faktisk ikke i Bibelen.

Hva sier Bibelen om Daniel?

Gud ga ham syner om hendelser som vi ser i vår tid.

Hvem var Kains kone?

Vi får svar på dette spørsmålet når vi undersøker hva Bibelen sier.

Historien om Noah og vannflommen – kan vi tro på den?

Bibelen sier at Gud en gang sendte en vannflom for å fjerne onde mennesker. Hvilke fakta viser Bibelen til for å underbygge påstanden om at den store flommen virkelig har funnet sted?

Hva var paktens ark?

Gud befalte israelittene i gammel tid å lage denne gjenstanden. Hva var hensikten med den?

Er likkledet i Torino det tøystykket som Jesus ble svøpt i?

Tre viktige aspekter ved likkledet som hjelper oss til å finne svaret.

Hva sier Bibelen om dinosaurer?

Stemmer det overens med vitenskapen?

Brukte Gud evolusjon for å skape de forskjellige livsformene?

Det er ingenting i Bibelen som strider mot vitenskapelige observasjoner som viser at det forekommer variasjoner innenfor hvert «slag» blant livsformene.

Praktisk verdi

Kan Bibelen hjelpe meg til å få et lykkelig familieliv?

Gode råd fra Bibelen har allerede hjulpet millioner av menn og kvinner til å få et godt familieliv.

Hva sier Bibelen om vennskap?

Gode venner får fram det beste i hverandre og styrker hverandres gode egenskaper. Vær nøye når du velger venner!

Hva er den gylne regel?

Da Jesus kom med den gylne regel, snakket han ikke bare om hvordan man skal behandle mennesker generelt, men også sine fiender.

Hva vil det si å ‘elske sine fiender’?

Jesu enkle, men viktige oppfordring kan være veldig vanskelig å følge.

Hvordan kan jeg ta gode avgjørelser?

Seks tips basert på bibelske prinsipper som kan hjelpe deg når du skal ta en avgjørelse.

Hvor kan jeg finne håp?

En pålitelig kilde kan gjøre livet ditt bedre nå og gi deg et håp for framtiden.

Er penger roten til alt ondt?

Det kjente uttrykket «penger er roten til alt ondt» er et ufullstendig bibelsitat.

Økonomiske problemer og gjeld – kan Bibelen være til hjelp?

Lykke kan ikke kjøpes for penger, men fire prinsipper fra Bibelen kan hjelpe deg med økonomien.

Å leve med kronisk sykdom – kan Bibelen være til hjelp?

Ja! Les om tre faktorer som kan hjelpe deg til å mestre kronisk sykdom.

Hva sier Bibelen om det å ta hevn?

Bibelen inneholder råd som har hjulpet mange til å bli kvitt et ønske om å ta hevn.

Hva sier Bibelen om sinne?

Finnes det noe som heter berettiget sinne? Hva bør du gjøre når du merker at du begynner å bli sint?

Kan Bibelen hjelpe meg hvis jeg er deprimert?

Gud gir gavmildt tre ting for å hjelpe en til å mestre depresjon.

Kan religion, Gud eller Bibelen hjelpe deg til å få et bedre liv?

Lær hvordan det å få et vennskap med Gud kan hjelpe deg til å få det bedre nå og i framtiden.

Hva sier Bibelen om det å elske seg selv?

Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv.» Hva mente han med det?