Hopp til innhold

Hva må til for å forstå Bibelen?

Hva må til for å forstå Bibelen?

Bibelens svar

 Bibelen forteller selv hva du må gjøre for å forstå den. Uansett hvilken bakgrunn du har, er Guds budskap i Bibelen «ikke for vanskelig for deg, og det er heller ikke langt borte». – 5. Mosebok 30:11.

For å forstå Bibelen må du:

  1.   Ha den rette innstillingen. Se på Bibelen som Guds Ord. Siden Gud står de stolte imot, må du være ydmyk. (1. Tessaloniker 2:13; Jakob 4:6) Men ikke ha blind tro – Gud vil at du skal bruke ‘din fornuft’. – Romerne 12:1, 2.

  2.   Be om visdom. «Støtt deg ikke til din egen forstand», sier Bibelen i Ordspråkene 3:5. Du bør i stedet «fortsette å be Gud om» visdom til å forstå Bibelen. – Jakob 1:5.

  3.   Studere regelmessig. Du vil få mye mer ut av å studere Bibelen hvis du gjør det regelmessig og ikke bare sporadisk. – Josva 1:8.

  4.   Studere ett og ett emne. En god metode for å finne ut hva Bibelen lærer, er å studere den etter emne, det vil si å analysere hva Bibelen sier om ett bestemt emne eller spørsmål. Begynn med «den grunnleggende lære». Etter hvert kan du nå «fram til modenhet» ved å studere dypere emner. (Hebreerne 6:1, 2) Når du sammenligner skriftsteder, vil du oppdage at forskjellige deler av Bibelen forklarer hverandre, også de delene «som er vanskelige å forstå». – 2. Peter 3:16.

  5.   Få hjelp fra andre. Bibelen oppmuntrer oss til å ta imot hjelp fra noen som forstår Bibelen. (Apostlenes gjerninger 8:30, 31) Jehovas vitner tilbyr gratis bibelkurs. I likhet med de første kristne viser de til skriftsteder for å hjelpe andre til å forstå hva Bibelen egentlig lærer. – Apostlenes gjerninger 17:2, 3.

Du trenger ikke:

  1.   Å være svært intelligent eller ha høyere utdannelse. Jesu tolv apostler forstod Skriftene og underviste andre i dem, selv om noen så på apostlene som «ulærde og alminnelige mennesker». – Apostlenes gjerninger 4:13.

  2.   Penger. Det koster ikke penger å få hjelp til å forstå hva Bibelen lærer. Jesus sa til disiplene sine: «Dere har fått det for intet; gi det for intet.» – Matteus 10:8.