Hopp til innhold

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «Betlehemsstjernen»?

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «Betlehemsstjernen»?

Bibelens svar

 Rundt juletider er det mange som snakker om «de tre vise menn» eller «de hellige tre konger» som kom fra Østen for å se Jesus etter at han var blitt født, men disse uttrykkene kommer ikke fra Bibelen. (Matteus 2:1) Evangelieskribenten Matteus brukte det greske ordet mạgoi om dem som besøkte Jesus. Ordet sikter sannsynligvis til noen som var spesialister på astrologi og andre okkulte handlinger. a I flere bibeloversettelser blir de kalt «astrologer» eller «magere». b

 Hvor mange «vise menn» var det?

 Bibelen sier ikke noe om det, og det er forskjellige meninger om hvor mange de var. Encyclopedia Britannica sier: «Ifølge Østens tradisjon var det tolv magere, men ifølge Vestens tradisjon var de tre, sannsynligvis på grunn av de tre gavene, ‘gull, røkelse og myrra’ (Matteus 2:11), som de kom med til spedbarnet.»

 Var «vismennene» konger?

 Juletradisjonen framstiller ofte de besøkende som konger, men Bibelen omtaler dem ikke som det noe sted. Ifølge Encyclopedia Britannica ble den betegnelsen lagt til flere hundre år etter Jesu fødsel som en del av de tradisjonene som «utbroderte fortellingen».

 Hva het «vismennene»?

 Bibelen forteller ikke hva astrologene het. The International Standard Bible Encyclopedia sier at «forsøkene på å gi dem navn (for eksempel Kaspar, Melkior og Baltasar) er basert på legender».

 Når besøkte «vismennene» Jesus?

 Det gikk kanskje flere måneder fra Jesus ble født, til astrologene besøkte ham. Vi kan si dette fordi kong Herodes, som ville ta livet av Jesus, ga befaling om at alle gutter som var to år eller yngre, skulle drepes. Den alderen han oppga, var basert på de opplysningene han hadde fått av astrologene. – Matteus 2:16.

 Astrologene besøkte ikke Jesus den natten han ble født. Bibelen sier: «De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria.» (Matteus 2:11) Dette viser at familien på det tidspunktet bodde i et hus, og at Jesus ikke lenger var et nyfødt barn i en krybbe. – Lukas 2:16.

 Fikk Gud «vismennene» til å følge «Betlehemsstjernen»?

 Noen tror at Gud sendte den såkalte Betlehemsstjernen for at den skulle lede astrologene til Jesus. Tenk over noen grunner til at det ikke kan være riktig.

  •   Det som så ut som en stjerne, ledet astrologene først til Jerusalem. Bibelen sier at det kom «noen astrologer fra Østen til Jerusalem. De sa: ‘Hvor er han som er født til å være jødenes konge? For vi så stjernen hans da vi var i Østen, og vi har kommet for å bøye oss for ham i dyp respekt’». – Matteus 2:1, 2.

  •   Det var kong Herodes, ikke «stjernen», som først sendte astrologene til Betlehem. Da Herodes fikk høre om en rivaliserende «jødenes konge», undersøkte han hvor den lovte Kristus skulle bli født. (Matteus 2:3–6) Da han fikk vite at det var i Betlehem, ga han astrologene beskjed om å dra dit, lete etter barnet og melde fra til ham når de hadde funnet det.

     Først da dro astrologene til Betlehem. Bibelen sier: «Etter at de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted. Og den stjernen de hadde sett da de var i Østen, gikk foran dem til den stanset over det stedet der det lille barnet var.» – Matteus 2:9.

  •   Etter at «stjernen» hadde vist seg, skjedde det ting som satte Jesu liv i fare, og som førte til at uskyldige barn ble drept. Da astrologene dro fra Betlehem, ga Gud dem beskjed om at de ikke skulle vende tilbake til Herodes. – Matteus 2:12.

 Hvordan reagerte Herodes? Bibelen sier: «Herodes forsto nå at han var blitt lurt av astrologene. Han ble rasende og sendte ut folk som drepte alle gutter i Betlehem og området rundt som var to år eller yngre. Dette var i samsvar med den tiden han hadde fått vite av astrologene.» (Matteus 2:16) Gud ville aldri ha stått bak en slik ondskap. – Job 34:10.

a Herodot, en gresk historieskriver som levde på 400-tallet fvt., sa at mạgoi på hans tid tilhørte en medisk (persisk) stamme som drev mye med astrologi og drømmetydning.

b Se New American Standard Bible, The New American Bible, The New English Bible og New International Version Study Bible. Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011 omtaler de besøkende som «vismenn», men sier ikke at de var tre.