Hopp til innhold

Hva betyr tall i Bibelen? Har numerologi støtte i Bibelen?

Bibelens svar

 Tall i Bibelen skal ofte oppfattes bokstavelig, men noen ganger brukes de i symbolsk betydning. Vanligvis framgår det av sammenhengen om et bestemt tall brukes symbolsk. Her er noen eksempler på den symbolske betydningen av tall i Bibelen:

  •   1 Enhet. Jesus bad for eksempel til Gud om at hans etterfølgere skulle «være ett, liksom du, Far, er i forening med meg og jeg i forening med deg». – Johannes 17:21; Matteus 19:6.

  •   2 I juridisk sammenheng måtte det to vitner til for å bekrefte at en sak er sann. (5. Mosebok 17:6) Og hvis et syn eller en uttalelse blir gjentatt, er det en bekreftelse på at en sak står fast. Da Josef for eksempel tydet en drøm som Egypts farao hadde fått, sa han: «Når farao hadde samme drømmen to ganger, kommer det av at Gud er fast bestemt på dette.» (1. Mosebok 41:32, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85) I profetier kan «to horn» stå for et dobbeltstyre, slik profeten Daniel ble fortalt angående det medopersiske verdensrike. – Daniel 8:20, 21; Åpenbaringen 13:11.

  •   3 Hvis det var tre vitner, var beviset for at en sak var sann, enda sterkere, og det ser ut til at hvis noe blir gjentatt tre ganger, bidrar det til å slå ting helt fast eller understreke noe. – Esekiel 21:27; Apostlenes gjerninger 10:9–16; Åpenbaringen 4:8; 8:13.

  •   4 Dette kan representere fullstendighet med hensyn til utforming eller funksjon. For eksempel står «jordens fire vinder» for de ødeleggende kreftene som kommer fra alle verdenshjørner. – Åpenbaringen 7:1; 21:16; Jesaja 11:12.

  •   6 Som et tall som er én mindre enn sju, som ofte står for fullstendighet, kan tallet seks stå for noe som er ufullstendig eller ufullkomment, eller noe som er knyttet til Guds fiender. – 1. Krønikebok 20:6; Daniel 3:1; Åpenbaringen 13:18.

  •   7 Dette tallet brukes ofte for å betegne noe som er fullstendig. Gud gav for eksempel israelittene befaling om å marsjere rundt Jeriko sju dager på rad og å marsjere rundt byen sju ganger den sjuende dagen. (Josva 6:15) Bibelen inneholder mange eksempler på en lignende bruk av tallet sju. (3. Mosebok 4:6; 25:8; 26:18; Salme 119:164; Åpenbaringen 1:20; 13:1; 17:10) Da Jesus sa til Peter at han skulle tilgi sin bror, «ikke inntil sju ganger, men inntil syttisju ganger», overbrakte det at tallet «sju» ble gjentatt, tanken «uten begrensning». – Matteus 18:21, 22.

  •   10 Dette tallet kan stå for helhet eller noe som er totalt. – 2. Mosebok 34:28; Lukas 19:13; Åpenbaringen 2:10.

  •   12 Det ser ut til at dette tallet symboliserer en guddommelig ordning som er fullstendig. For eksempel innbefattet det synet av himmelen som apostelen Johannes fikk, en by med «tolv grunnsteiner, og på dem de tolv navnene på Lammets tolv apostler». (Åpenbaringen 21:14; 1. Mosebok 49:28) Tall som tolv går opp i, kan ha en lignende betydning. – Åpenbaringen 4:4; 7:4–8.

  •   40 Flere perioder med dom eller straff var forbundet med tallet 40. – 1. Mosebok 7:4; Esekiel 29:11, 12.

Numerologi og gematri

 Det at tall i Bibelen har symbolsk betydning, må ikke forveksles med numerologi, som innebærer at man legger okkult betydning i tall, kombinasjoner av tall og summen av tall. Jødiske kabbalister har for eksempel analysert De hebraiske skrifter ved hjelp av en metode som kalles gematri, som går ut på at hver bokstav har en tallverdi, og at man dermed kan finne en skjult mening i teksten. Numerologi er en form for spådomskunst, som Gud fordømmer. – 5. Mosebok 18:10–12.