Hopp til innhold

Hva er Harmageddon-krigen?

Bibelens svar

Harmageddon-krigen er den siste og avgjørende krigen mellom menneskers regjeringer og Gud. Disse styresmaktene og deres støttespillere motarbeider Gud allerede nå ved at de ikke vil akseptere hans styre. (Salme 2:2) Harmageddon-krigen kommer til å gjøre slutt på menneskers styre. – Daniel 2:44.

Ordet «Harmageddon» står bare én gang i Bibelen, i Åpenbaringen 16:16. Åpenbaringen sier profetisk at «kongene på hele den bebodde jord» skal bli samlet «til det sted som på hebraisk kalles Har-Magedon», i forbindelse med «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». – Åpenbaringen 16:14.

Hvem kommer til å kjempe i Harmageddon? Jesus Kristus skal lede en himmelsk hær til seier over Guds fiender. (Åpenbaringen 19:11–16, 19–21) Blant disse fiendene er de som ikke godtar Guds myndighet, og de som behandler Gud med forakt. – Esekiel 39:7.

Kommer Harmageddon i bokstavelig forstand til å bli utkjempet i Midtøsten? Nei. Harmageddon-krigen kommer til å omfatte hele jorden – ikke bare et begrenset område. – Jeremia 25:32–34; Esekiel 39:17–20.

Harmageddon, eller Har-Magedon (på hebraisk: Har Meghiddon), betyr «Megiddos fjell». Megiddo var en by i det gamle Israel. Historien forteller om avgjørende slag som ble utkjempet i nærheten av denne byen, og noen av disse står det om i Bibelen. (Dommerne 5:19, 20; 2. Kongebok 9:27; 23:29) Men uttrykket Harmageddon kan ikke sikte til det bokstavelige området rundt det gamle Megiddo. Det er ikke noe stort fjell der, og det ville heller ikke være plass til alle som kommer til å kjempe mot Gud, på Jisre’el-lavsletten, som grenser til Megiddo. Harmageddon er isteden den verdensomfattende situasjonen der nasjonene samler seg i et siste forsøk på å kjempe imot Guds styre.

Hvordan vil forholdene være under Harmageddon-krigen? Vi vet ikke hvordan Gud kommer til å bruke sin makt, men han vil ha mulighet til å bruke de samme våpnene som han har brukt før – hagl, jordskjelv, ild og svovel, flommende skyllregn, lyn og sykdom. (Job 38:22, 23; Esekiel 38:19, 22; Habakkuk 3:10, 11; Sakarja 14:12) I forvirringen kommer i hvert fall noen av Guds fiender til å drepe hverandre, men til slutt vil de innse at det er Gud som kjemper mot dem. – Esekiel 38:21, 23; Sakarja 14:13.

Vil Harmageddon innebære verdens undergang? Harmageddon vil ikke føre til at jorden går under, for den er menneskenes evige hjem. (Salme 37:29; 96:10; Forkynneren 1:4) Harmageddon vil heller ikke føre til at menneskeheten blir utslettet, men vil faktisk redde den, for «en stor skare» av Guds tjenere kommer til å overleve. – Åpenbaringen 7:9, 14; Salme 37:34.

I tillegg til at ordet «verden» kan bety jordkloden, brukes ordet i Bibelen noen ganger om det onde menneskesamfunnet som er i opposisjon til Gud. (1. Johannes 2:15–17) Ut fra den bruken av ordet vil Harmageddon innebære «verdens ende». – Matteus 24:3, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

Når kommer Harmageddon? Da Jesus snakket om den ‘store trengsel’ som kulminerer i Harmageddon-krigen, sa han: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24:21, 36) Men Bibelen viser likevel at Harmageddon skal komme under Jesu usynlige nærvær, som begynte i 1914. – Matteus 24:37–39.