Åpenbaringen 7:1–17

7  Etter dette så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner. De holdt tilbake jordens fire vinder, slik at det ikke kunne blåse noen vind på jorden eller på havet eller på noe tre.  Og jeg så en annen engel. Han steg opp fra soloppgangen* og hadde den levende Guds segl. Han ropte høyt til de fire englene som hadde fått makt til å skade jorden og havet:  «Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds slaver med et segl+ på pannen deres.»+  Og jeg hørte tallet på dem som ble beseglet, 144 000,+ fra hver stamme i Israel:+  Fra Judas stamme 12 000 beseglede,fra Rubens stamme 12 000,fra Gads stamme 12 000,  fra Asjers stamme 12 000,fra Nạftalis stamme 12 000,fra Manạsses stamme+ 12 000,  fra Sịmeons stamme 12 000,fra Levis stamme 12 000,fra Jịssakars stamme 12 000,  fra Sẹbulons stamme 12 000,fra Josefs stamme 12 000og fra Benjamins stamme 12 000 beseglede.  Etter dette så jeg en stor skare som ingen kunne telle – mennesker fra alle nasjoner og stammer og folk og språk.+ De sto foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite lange kjortler,+ og de hadde palmegrener i hendene.+ 10  Og hele tiden roper de høyt: «Frelsen kommer fra vår Gud, som sitter på tronen,+ og fra Lammet.»+ 11  Alle englene sto omkring tronen og de eldste+ og de fire levende skapningene, og de kastet seg ned foran tronen og tilba Gud 12  og sa: «Amen! Lovprisningen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud for evig og alltid.+ Amen.» 13  Da spurte en av de eldste meg: «Hvem er disse som er kledd i de hvite lange kjortlene,+ og hvor kommer de fra?» 14  Straks sa jeg: «Min herre, du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel,+ og de har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.+ 15  Derfor står de foran Guds trone, og de utfører hellig tjeneste for ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen,+ skal slå opp sitt telt over dem.+ 16  De skal ikke lenger sulte eller tørste, og de skal ikke bli svidd av solen eller noen brennende hete.+ 17  For Lammet,+ som er i midten der tronen er, skal være hyrde for dem+ og lede dem til kilder med livets vann.+ Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»+

Fotnoter

El.: «øst».

Studienoter

Multimedia