Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Går verden snart under? Hva er apokalypsen?

Går verden snart under? Hva er apokalypsen?

Hva tenker du på når du hører ordet «apokalypse»? Kanskje du tenker på en global katastrofe, kanskje en som vil ødelegge alt liv på jorden. Noen tror at det vil komme en slik katastrofe, særlig når de leser slike nyhetsmeldinger som disse:

  • «Atomkrig – enten som følge av bevisst handling, en tabbe eller feilkommunikasjon – er en reell mulighet.» – Bulletin of the Atomic Scientists.

  • «I det siste tiåret har det vært utrolig mange rekorder når det gjelder kraftige uvær, skogbranner, tørkekatastrofer, korallbleking, hetebølger og oversvømmelser verden over.» – National Geographic.

  • «Gresshoppesvermene i Afrika er de verste på flere tiår.» – The Associated Press.

Kommer planeten jorden til å bli ødelagt i en global apokalypse? Hva sier Bibelen?

Kommer jorden til å gå under?

Nei. Guds Ord, Bibelen, forsikrer oss om at jorden kommer til å bestå for evig. (Forkynneren 1:4) Gud vil ikke ødelegge jorden, som han har skapt, men han skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». – Åpenbaringen 11:18.

Kommer verden til å gå under?

Når Bibelen sier at «verden» skal få en ende, sikter den til den delen av menneskeverdenen som ikke bryr seg om Gud, men velger å gå sine egne veier. Akkurat som på Noahs tid skal Gud utslette «en verden av ugudelige» mennesker. – 2. Peter 2:5; 3:7.

I 1. Johannes 2:17 står det at «verden og dens begjær vil forsvinne». Dette verset viser at det Gud skal ødelegge, ikke er jordkloden, men de menneskene som fortsetter å følge sine urette ønsker.

Når kommer enden?

Bibelen oppgir ikke det nøyaktige tidspunktet for når enden kommer. (Matteus 24:36) Men den viser at enden er nær. Bibelen har forutsagt hva som skulle kjennetegne perioden før verdens ende. For eksempel:

Mange er enige i at disse tingene som Bibelen har forutsagt, passer på forholdene i verden i tiden etter 1914, og at det betyr at enden kommer snart. Du finner mer informasjon om dette i artiklene «Hva viser Bibelens kronologi om året 1914?» og «Hva er tegnet på ‘de siste dager’, eller ‘endetiden’?»

Hva betyr ordet «apokalypse» i Bibelen?

Det greske ordet apokạlypsis i Bibelens grunntekst betyr «avdekking» eller «avsløring». Bibelen bruker det ofte i forbindelse med det å åpenbare informasjon som har vært skjult. Den snakker også om det at «Herren Jesus blir åpenbart» (gresk: apokalỵpsei), noe som vil skje når Jesus blir åpenbart som den som har makt til å fjerne all ond påvirkning på jorden og til å belønne dem som tilber Gud. – 2. Tessaloniker 1:6, 7; 1. Peter 1:7, 13.

Den siste boken i Bibelen heter Apokạlypsis, eller Åpenbaringen, fordi den åpenbarer framtidige hendelser. (Åpenbaringen 1:1) Denne boken inneholder et godt budskap som gir håp. (Åpenbaringen 1:3) Den viser at Gud skal fjerne all urettferdighet og gjøre jorden til et paradis. Når det har skjedd, vil ikke menneskene lenger oppleve sorg og smerte, ikke engang døden. – Åpenbaringen 21:3, 4.

Vil du vite mer om disse fantastiske løftene i Bibelen? Ta gjerne imot Jehovas vitners tilbud om et gratis bibelkurs. Hvorfor ikke kontakte dem i dag?