2. Peter 3:1–18

3  Mine kjære, dette er det andre brevet jeg skriver til dere. Som i det første brevet mitt vil jeg her ved hjelp av en påminnelse+ stimulere deres evne til å tenke klart,  for at dere skal huske det som de hellige profetene har sagt,* og de budene som Herren og Frelseren har gitt dere gjennom apostlene deres.  Dere skal først og fremst vite at i de siste dager skal det komme folk som håner og spotter, folk som følger sine egne lyster+  og sier: «Hvor blir det av dette lovte nærværet hans?+ Forfedrene våre er døde, men alt fortsetter jo å være akkurat som det har vært siden skapelsen.»+  For de ser med vilje bort fra at det for lenge siden fantes en himmel og en jord som sto fast og solid over vann og midt i vann ved Guds ord,+  og at datidens verden ved hjelp av det ble tilintetgjort da den ble oversvømt av vann.+  Men ved det samme ordet er den himmel og den jord som eksisterer nå, spart til ilden. De blir bevart fram til den dagen da de ugudelige skal dømmes og tilintetgjøres.+  Men dette må dere ikke glemme, mine kjære: For Jehova* er én dag som tusen år og tusen år som én dag.+  Jehova* er ikke sen med å oppfylle sitt løfte,+ slik noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han ønsker ikke at noen skal bli tilintetgjort, men at alle skal nå fram til anger.+ 10  Men Jehovas* dag+ skal komme som en tyv.+ Da skal himlene forsvinne med et stort brak,*+ elementene skal bli sterkt opphetet og gå i oppløsning, og jorden og alt som er gjort på den, skal bli avslørt.+ 11  Siden alt dette skal gå i oppløsning på denne måten, så tenk over hva slags mennesker dere bør være. Dere bør ha en hellig livsførsel og vise gudhengivenhet 12  mens dere venter på og alltid har i tankene* at Jehovas* dag skal komme.*+* den dagen skal himlene bli tilintetgjort+ i flammer, og elementene skal smelte i den sterke heten! 13  Men i samsvar med hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord,+ og der skal rettferdighet bo.+ 14  Derfor, mine kjære, siden dere venter på dette, så gjør deres ytterste for at han til slutt kan se på dere som noen som er uten feil og mangler, og som har fred.+ 15  Se dessuten på vår Herres tålmodighet som en mulighet til å oppnå frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere i samsvar med den visdom som er gitt ham.+ 16  Ja, han skriver om dette i alle brevene sine. I dem er det enkelte ting som det er vanskelig å forstå, og de uvitende og svake* forvrenger dette. Det gjør de også med resten av Skriftene, noe som vil føre til at de selv blir tilintetgjort. 17  Dere vet dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt så dere ikke blir villedet av disse onde* menneskenes falske lære og slutter å være standhaftige.*+ 18  Fortsett i stedet å vokse i ufortjent godhet og i kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Måtte han bli æret både nå og i all evighet. Amen.

Fotnoter

El.: «forutsagt».
El.: «med en kraftig, susende lyd».
Bokst.: «Gjennom (Ved)».
Bokst.: «Jehovas dags nærvær».
El.: «og ivrig lengter etter». Bokst.: «og framskynder».
El.: «de ulærte og ustabile».
El.: «lovløse».
El.: «stabile».

Studienoter

Multimedia