Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ER ENDEN NÆR?

Hva er «enden»?

Hva er «enden»?

Hva tenker du på hvis du hører: «Enden er nær!»? Tenker du på en predikant som med Bibelen i hånden holder en tordentale, vill i blikket og med dramatiske gester? Eller forestiller du deg en verdensomfattende miljøkatastrofe eller en tredje verdenskrig? Blir du nervøs av å tenke på slike ting, eller er du blant dem som er skeptiske til at noe sånt kan skje?

Bibelen sier klart og tydelig: «Så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Den samme begivenheten blir kalt «Guds, Den Allmektiges, store dag» og «Harmageddon». (Åpenbaringen 16:14, 16; fotnote til vers 16) Det er mye religiøs forvirring rundt dette emnet, og folk har alle slags merkelige og dystre teorier. Men Guds Ord er helt tydelig på hva enden er – og hva den ikke er. Bibelen hjelper oss også til å forstå om enden er nær. Og det beste av alt er at den forklarer hvordan vi kan overleve! Men la oss først oppklare noen misforståelser og finne ut hva Bibelen egentlig sier om «enden».

 HVA ENDEN IKKE ER

 1. ENDEN ER IKKE EN KATASTROFAL ØDELEGGELSE AV JORDEN.

  Bibelen sier: «[Gud] har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid.» (Salme 104:5) Dette og andre skriftsteder forsikrer oss om at Gud aldri kommer til å ødelegge jorden eller tillate at den blir ødelagt. – Forkynneren 1:4; Jesaja 45:18.

 2. ENDEN KOMMER IKKE PÅ ET TILFELDIG TIDSPUNKT.

  Bibelen sier at Gud har bestemt nøyaktig når enden skal komme. Det står: «Om den dagen eller timen vet ingen, verken englene i himmelen eller Sønnen, men bare Faderen. Vær aktpågivende, våk, for dere vet ikke når den fastsatte tid er.» (Markus 13:32, 33) Det er tydelig at Gud («Faderen») har fastsatt tidspunktet for enden.

 3. DET ER IKKE MENNESKER ELLER EN ASTEROIDE SOM UTLØSER ENDEN.

  Hva er det som skal utløse enden? Åpenbaringen 19:11 sier: «Jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og han som satt på den, kalles Trofast og Sann.» I vers 19 står det videre: «Og jeg så villdyret og jordens konger og deres hærer samlet for å føre krigen mot ham som satt på hesten, og mot hans hær.» (Åpenbaringen 19:11–21) Selv om mye av det som står her, er symbolsk, forstår vi i hvert fall dette: Gud skal sende en himmelsk hær for å utrydde sine fiender.

Bibelens budskap om enden er gode nyheter, ikke dårlige

HVA ENDEN ER

 1. ENDEN FOR MENNESKENES DÅRLIGE STYRE.

  Bibelen forklarer: «Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal  knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» (Daniel 2:44) Som nevnt tidligere, i punkt 3, skal «jordens konger og deres hærer», de som er «samlet for å føre krigen mot ham som [sitter] på hesten, og mot hans hær», bli utslettet. – Åpenbaringen 19:19.

 2. ENDEN FOR KRIG, VOLD OG URETTFERDIGHET.

  «[Gud] får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende.» (Salme 46:9) «Det er de rettskafne som skal bo på jorden, og det er de uklanderlige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» (Ordspråkene 2:21, 22) «Se, jeg gjør alle ting nye.» – Åpenbaringen 21:4, 5.

 3. ENDEN FOR RELIGIONSSAMFUNN SOM HAR SVIKTET GUD OG MENNESKER.

  «Profetene profeterer i virkeligheten løgn; og prestene fortsetter å undertvinge andre i samsvar med sin makt . . . men hva skal dere gjøre når enden på dette kommer?» (Jeremia 5:31) «Mange skal si til meg på den dag: ‘Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?’ Og likevel vil jeg da åpent erklære overfor dem: Jeg har aldri kjent dere! Gå bort fra meg, dere som øver lovløshet.» – Matteus 7:21–23.

 4. ENDEN FOR DEM SOM ØNSKER Å BEVARE DET SYSTEMET SOM ER NÅ.

  Jesus Kristus sa: «Og dette er grunnlaget for dommen: at lyset er kommet til verden, men menneskene har elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.» (Johannes 3:19) Bibelen forteller om en verdensomfattende ødeleggelse på den trofaste mannen Noahs tid. «Datidens verden [ble] tilintetgjort da den ble oversvømt av vann. Men ved det samme ord er de himler og den jord som nå er, spart til ild og blir holdt i forvaring til den dag da de ugudelige menneskene skal dømmes og tilintetgjøres.» – 2. Peter 3:5–7.

Legg merke til at den kommende dag med ‘dom og tilintetgjørelse’ blir sammenlignet med ødeleggelsen av «verden» på Noahs tid. Hvilken verden ble ødelagt? Jordkloden ble ikke ødelagt; det var «de ugudelige menneskene» – Guds fiender – som ble tilintetgjort. Det er på lignende måte de som velger å være Guds fiender, som skal bli tilintetgjort på denne kommende dommens dag. Men Guds venner skal få overleve, akkurat som Noah og familien hans. – Matteus 24:37–42.

Tenk deg hvor fantastisk det vil bli å leve på jorden når Gud har fjernet alt det onde som påvirker menneskene i dag! Det er ingen tvil om at Bibelens budskap om enden er gode nyheter, ikke dårlige. Men du lurer kanskje fortsatt på: Sier Bibelen når enden skal komme? Skjer det snart? Hva må jeg gjøre for å overleve?