Hopp til innhold

Hva er den store trengsel?

Bibelens svar

Den store trengsel vil være den vanskeligste tiden menneskene noen gang kommer til å oppleve. Ifølge profetier i Bibelen vil den inntreffe i «de siste dager», eller i «endetiden». (2. Timoteus 3:1; Daniel 12:4, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Det vil være en «trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil nå, nei som det heller ikke mer skal bli». – Matteus 24:21, 22; Daniel 12:1; Markus 13:19.

Hendelser under den store trengsel

Hendelser etter den store trengsel

  • Satan og demonene i fangenskap. En mektig engel skal kaste Satan og demonene «i avgrunnen», et symbol på en dødlignende, uvirksom tilstand. (Åpenbaringen 20:1–3) Satans tilstand i avgrunnen kan sammenlignes med det å være i fengsel – han vil ikke være i stand til å påvirke noen eller noe. – Åpenbaringen 20:7.

  • Tusenårsriket begynner. Guds rike vil begynne sitt tusenårige styre, som vil medføre store velsignelser for menneskeheten. (Åpenbaringen 5:9, 10; 20:4, 6) «En stor skare» som ingen kan telle, «kommer ut av den store trengsel». De overlevende får oppleve at tusenårsriket på jorden begynner. – Åpenbaringen 7:9, 14; Salme 37:9–11.

^ avsn. 2 I Åpenbaringsboken i Bibelen blir falsk religion omtalt som Babylon den store, «den store skjøge». (Åpenbaringen 17:1, 5) Det skarlagenrøde villdyret, som skal ødelegge Babylon den store, er et symbol på en organisasjon som har som formål å forene og representere verdens nasjoner. Den eksisterte først som Folkeforbundet, og er nå kjent som FN.