Åpenbaringen 20:1–15

20  Og jeg så en engel komme ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen+ og en stor lenke i hånden.  Han grep dragen,+ den opprinnelige slangen,+ som er Djevelen+ og Satan,+ og bandt ham for 1000 år.  Og han kastet ham i avgrunnen,+ lukket den og forseglet den over ham, for at han ikke skulle villede nasjonene lenger, ikke før de 1000 årene var gått. Etter dette skal han bli sluppet løs for en kort tid.+  Og jeg så troner, og de som satt på dem, fikk myndighet til å dømme. Ja, jeg så sjelene* til dem som var henrettet* fordi de hadde vitnet om Jesus og forkynt om Gud, de som ikke hadde tilbedt villdyret eller dets bilde, og som ikke hadde fått merket på pannen og på hånden.+ Og de ble levende og hersket som konger sammen med Kristus+ i 1000 år.  Dette er den første oppstandelse.+ (De andre døde+ ble ikke levende før de 1000 årene var gått.)  Lykkelige og hellige er alle som har del i den første oppstandelse.+ Over dem har den annen død+ ingen myndighet,+ men de skal være Guds og Kristi prester+ og herske som konger sammen med ham i de 1000 årene.+  Når de 1000 årene er over, skal Satan bli sluppet løs fra sitt fengsel.  Han skal gå ut for å villede de nasjonene som er ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til krigen. Tallet på dem er som havets sand.  De rykket fram over hele jorden og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild kom ned fra himmelen og fortærte dem.+ 10  Og Djevelen, som villedet dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der både villdyret+ og den falske profeten allerede var.+ Og de skal bli pint* dag og natt for evig og alltid. 11  Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den.+ Foran ham flyktet jorden og himmelen bort,+ og de fantes ikke lenger. 12  Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bokruller ble åpnet. Det ble også åpnet en annen bokrull – livets bokrull.+ De døde ble dømt etter det som sto skrevet i bokrullene, i samsvar med sine gjerninger.+ 13  Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og graven* ga tilbake de døde som var i dem, og hver enkelt ble dømt etter sine gjerninger.+ 14  Så ble døden og graven* kastet i ildsjøen+ – ildsjøen står for den annen død.+ 15  Og alle som ikke var skrevet inn i livets bok,+ ble kastet i ildsjøen.+

Fotnoter

Se Ordforklaringer og fotn. til Åp 6:9.
Bokst.: «henrettet med øks».
El.: «innesperret; fengslet».
El.: «Hades», dvs. menneskehetens felles grav. Se Ordforklaringer.
El.: «Hades», dvs. menneskehetens felles grav. Se Ordforklaringer.

Studienoter

Multimedia