Hopp til innhold

Hva er det skarlagenrøde villdyret i Åpenbaringen, kapittel 17?

Bibelens svar

 Det skarlagenrøde villdyret i Åpenbaringen, kapittel 17, er et symbol på en organisasjon som har som formål å forene og representere verdens nasjoner. Først var det Folkeforbundet, og nå er det De forente nasjoner (FN).

Nøkler til å identifisere det skarlagenrøde villdyret

 1.   Noe politisk. Det står at det skarlagenrøde villdyret har «sju hoder» som står for «sju fjell» og «sju konger», eller styresmakter. (Åpenbaringen 17:9, 10) Fjell og ville dyr blir i Bibelen brukt som symboler på styresmakter. – Jeremia 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23.

 2.   Likhetstrekk med det verdensomfattende politiske system. Det skarlagenrøde villdyret minner om det sjuhodete villdyret i Åpenbaringen, kapittel 13, som symboliserer det verdensomfattende politiske system. Begge disse dyrene har sju hoder, ti horn og bespottelige navn. (Åpenbaringen 13:1; 17:3) Disse likhetstrekkene er for spesielle til å være en tilfeldighet. Det skarlagenrøde villdyret er et bilde av, eller ligner på, det verdensomfattende politiske system. – Åpenbaringen 13:15.

 3.   Makt fra andre maktfaktorer. Det skarlagenrøde villdyret «utspringer fra» andre styresmakter – det skylder dem sin eksistens. – Åpenbaringen 17:11, 17.

 4.   Knyttet til religion. Babylon den store, en fellesbetegnelse på all falsk religion, sitter på det skarlagenrøde villdyret. Dette viser at villdyret er påvirket av religiøse elementer. – Åpenbaringen 17:3–5.

 5.   Vanærer Gud. Villdyret er «fullt av bespottelige navn». – Åpenbaringen 17:3.

 6.   Midlertidig uvirksomhet. Det skarlagenrøde villdyret skulle være i «avgrunnen» *, eller være uvirksomt, en tid, men så skulle det stå opp igjen. – Åpenbaringen 17:8.

Oppfyllelse av bibelsk profeti

 Tenk over hvordan FN og forgjengeren, Folkeforbundet, har oppfylt den bibelske profetien om det skarlagenrøde villdyret.

 1.   Noe politisk. FN støtter det politiske systemet ved å opprettholde «suveren likhet for alle FNs medlemmer». *

 2.   Likhetstrekk med det verdensomfattende politiske system. I 2011 tok FN opp sitt medlemsland nummer 193. Dermed påberoper organisasjonen seg å representere størstedelen av verdens land og folk.

 3.   Makt fra andre maktfaktorer. FN skylder sine medlemsland sin eksistens, og organisasjonen har bare så mye makt og myndighet som disse landene gir den.

 4.   Knyttet til religion. Både Folkeforbundet og FN har alltid blitt støttet av verdens religioner. *

 5.   Vanærer Gud. FN ble opprettet for «å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet». * Selv om dette målet i seg selv kan virke rosverdig, vanærer faktisk denne organisasjonen Gud ved å hevde at den gjør det Gud har sagt at hans rike skal utrette. – Salme 46:9; Daniel 2:44.

 6.   Midlertidig uvirksomhet. Folkeforbundet, som ble opprettet kort tid etter første verdenskrig for å opprettholde freden, var ute av stand til å forhindre internasjonale krigshandlinger. Det sluttet å fungere da den andre verdenskrig brøt ut i 1939. I 1945, da den andre verdenskrig endte, ble FN opprettet. Denne organisasjonen er svært lik Folkeforbundet både når det gjelder formål, metoder og oppbygning.

^ Ifølge Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words beskriver det greske ordet som er oversatt med «avgrunnen», «en umålelig dybde». Bibeloversettelsen King James Version gjengir ordet med «det bunnløse dyp». I Bibelen blir ordet brukt om et sted eller en tilstand der man er innesperret og fullstendig uvirksom.

^ Se artikkel 2 i FN-pakten.

^ Et fellesråd som representerte et titall protestantiske kirkesamfunn i Amerika, erklærte i 1918 at Folkeforbundet ville bli «det politiske uttrykk for Guds rike på jorden». I 1965 hadde representanter for buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen og den katolske, ortodokse og protestantiske kirke et møte i San Francisco for å støtte og be for FN. Og i 1979 uttrykte pave Johannes Paul 2. håp om at FN alltid ville være «det fremste forum for fred og rettferdighet».

^ Se artikkel 1 i FN-pakten.