Bibelens svar

Det villdyret med sju hoder som introduseres i Åpenbaringen 13:1, symboliserer det verdensomfattende politiske system.

  • Det har myndighet, makt og en trone, noe som tyder på at det er et politisk system. – Åpenbaringen 13:2.

  • Det hersker over «hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hver nasjon», så det er noe som er mer omfattende enn ett lands styre. – Åpenbaringen 13:7.

  • Det har trekk fra de fire dyrene som det står om i Daniel 7:2–8, deriblant en leopards utseende, en bjørns føtter, en løves munn og ti horn. Dyrene i Daniels profeti identifiseres som konkrete konger, eller politiske riker, som i tur og orden har framstått som verdensriker. (Daniel 7:17, 23) Villdyret i Åpenbaringen, kapittel 13, er derfor et symbol på et sammensatt politisk system.

  • Det stiger «opp av havet», det vil si fra de urolige menneskemassene som alle jordiske styresmakter kommer fra. – Åpenbaringen 13:1; Jesaja 17:12, 13.

  • Bibelen sier at villdyrets tall, eller navn – 666 – er «et menneskes tall». (Åpenbaringen 13:17, 18) Dette uttrykket viser at villdyret i Åpenbaringen, kapittel 13, er noe menneskelig, ikke noe demonisk eller noe som hører åndeverdenen til.

Selv om nasjonene ikke er enige om mye, er de alle fast bestemt på å holde på sin egen makt istedenfor å underordne seg under Guds rike. (Salme 2:2) De vil også slå seg sammen for å kjempe mot Guds hærer som står under kommando av Jesus Kristus i Harmageddon, men denne krigen vil føre til at nasjonene blir tilintetgjort. – Åpenbaringen 16:14, 16; 19:19, 20.

«Ti horn og sju hoder»

Nøkkelen til å få en riktig forståelse av de «ti horn og sju hoder» på villdyret i Åpenbaringen, kapittel 13, er noe som blir omtalt senere i Åpenbaringen, nemlig «villdyrets bilde» – et høyrødt villdyr som har sju hoder og ti horn. (Åpenbaringen 13:1, 14, 15; 17:3) Bibelen forklarer at de sju hodene på dette røde villdyret betyr «sju konger», eller politiske makter. – Åpenbaringen 17:9, 10.

De sju hodene på villdyret i Åpenbaringen 13:1 står i tråd med dette for sju riker: viktige politiske makter som har vært dominerende opp gjennom historien, og som har tatt ledelsen i å undertrykke Guds folk – Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Hellas, Romerriket og til slutt Storbritannia og USA. Visse tall brukes symbolsk i Bibelen – ti står for eksempel for fullstendighet. Hvis vi trekker den slutning at de ti horn (horn er ofte et symbol på politiske makter) står for alle uavhengige stater, små og store, så viser diademet, eller kronen (som er et symbol på myndighet og makt), på hvert horn at alle disse statene utøver sin makt samtidig med det som til enhver tid måtte være den dominerende politiske makten.