Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hvem eller hva er Ordet?

Hvem eller hva er Ordet?

Bibelens svar

Uttrykket «Guds ord» sikter vanligvis til et budskap fra Gud eller til en samling av slike budskaper. (Lukas 11:28) Noen få steder brukes «Guds Ord» eller «Ordet» som en tittel på en person. – Åpenbaringen 19:13; Johannes 1:14.

Et budskap fra Gud. Profetene sa i mange tilfeller at de budskapene de overbrakte, var Guds ord. Jeremia, for eksempel, innledet flere av sine profetiske budskaper med ordene «Jehovas ord kom så til meg». (Jeremia 2:1; 1:4, 11, 13) Og før profeten Samuel sa til Saul at Gud hadde utvalgt ham til konge, sa han: «Stans nå, så jeg kan la deg høre Guds ord.» – 1. Samuelsbok 9:27.

En tittel på en person. «Ordet» brukes også i Bibelen som en tittel på Jesus Kristus, både som ånd i himmelen og som menneske på jorden. Tenk over noen grunner til at vi kan si det:

  • Ordet levde før alle andre skapninger. «I begynnelsen var Ordet ... Denne var i begynnelsen hos Gud.» (Johannes 1:1, 2) Jesus er «all skapnings førstefødte ... han er før alle andre ting». – Kolosserne 1:13–15, 17.

  • Ordet kom til jorden for å bli et menneske. «Ordet ble kjød og bodde iblant oss.» (Johannes 1:14) Kristus Jesus «uttømte seg selv og tok en slaves skikkelse og kom til å være i menneskers likhet». – Filipperne 2:5–7.

  • Ordet er Guds Sønn. Etter at apostelen Johannes hadde sagt at «Ordet ble kjød», sa han: «Vi fikk se hans herlighet, en slik herlighet som den en enbåren sønn har fra en far.» (Johannes 1:14) Johannes skrev også: «Jesus Kristus er Guds Sønn.» – 1. Johannes 4:15.

  • Ordet har guddommelige egenskaper. «Ordet var en gud» eller «av guddomsart». (Johannes 1:1; Lyder Bruns oversettelse) Jesus er «gjenskinnet av hans herlighet og det nøyaktige bilde av selve hans vesen». – Hebreerne 1:2, 3.

  • Ordet hersker som konge. Bibelen viser at Ordet har «mange kroner» på hodet. (Åpenbaringen 19:12, 13, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Ordet kalles «kongers Konge og herrers Herre». (Åpenbaringen 19:16) Jesus blir også omtalt som «Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer». – 1. Timoteus 6:14, 15.

  • Ordet er Guds talsmann. Det ser ut til at tittelen «Ordet» identifiserer den personen Gud bruker til å formidle informasjon og veiledning. Jesus sa dette om sin rolle: «Faderen selv, som har sendt meg, har gitt meg et bud om hva jeg skal si, og hva jeg skal tale ... De ting jeg taler, taler jeg derfor slik som Faderen har sagt meg dem.» – Johannes 12:49, 50.