1. Timoteus 6:1–21

6  De som er slaver,* skal fullt ut respektere sine eiere,+ for at Guds navn og læren aldri skal bli hånt.+  Og de som har troende eiere, skal ikke være respektløse mot dem fordi de er brødre. De skal tvert imot tjene enda villigere fordi det er troende og elskede brødre som har nytte av deres gode tjeneste. Fortsett å undervise om dette og å gi disse formaningene.  Hvis noen sprer en annen lære og ikke er enig i den sunne* veiledningen+ fra vår Herre Jesus Kristus eller i den lære som er i samsvar med gudhengivenheten,+  da er han oppblåst av stolthet og forstår ingenting.+ Han er helt oppslukt av* diskusjoner og av debatter om ord.+ Dette fører til misunnelse, konflikter, baktalelse,* onde mistanker  og stadig krangel om bagateller blant mennesker som har et urent* sinn+ og er kommet bort fra sannheten. De mener at gudhengivenheten er et middel til å oppnå personlige fordeler.+  Ja, hvis man har gudhengivenhet+ og er tilfreds,* har man mange fordeler.  For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og vi kan heller ikke ta med oss noe herfra.+  Derfor, når vi har mat og klær,* skal vi være tilfredse med det.+  Men de som er bestemt på å bli rike, gir etter for fristelser og går i en felle+ og blir grepet av mange tåpelige og skadelige ønsker, som kaster mennesker ut i ulykke og tilintetgjørelse.+ 10  For kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting, og ved å la seg lede av denne kjærligheten er noen blitt ført vill fra troen og har påført seg selv* mange smerter.+ 11  Men du som er en tjener for Gud,* flykt fra dette. Og jag etter rettferdighet, gudhengivenhet, tro, kjærlighet, utholdenhet og mildhet.+ 12  Kjemp troens gode kamp. Få et fast grep om det evige liv, som du ble kalt til, og som du kom med en god offentlig kunngjøring om foran mange vitner. 13  Framfor Gud, han som bevarer alt i live, og framfor Kristus Jesus, han som vitnet og kom med en god offentlig kunngjøring foran Pontius Pilatus,+ pålegger jeg deg: 14  Hold budet i ett og alt og på en uklanderlig måte helt til vår Herre Jesus Kristus blir tilkjennegitt*+ 15  – den lykkelige og eneste Makthaver skal gi seg til kjenne når tiden er inne. Han er Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer.+ 16  Han er den eneste som er udødelig,+ den som bor i et utilgjengelig lys,+ den som ikke noe menneske har sett eller kan se.+ Måtte han bli æret og ha evig makt. Amen. 17  Si til* dem som er rike i den nåværende verdensordningen,* at de ikke må være arrogante,* og at de ikke må sette sitt håp til usikker rikdom,+ men til Gud, som gir oss rikelig av alt det vi gleder oss over.+ 18  Si at de skal gjøre godt, ja være rike på gode gjerninger, være gavmilde og være slike som gjerne vil dele med andre.+ 19  Slik legger de seg opp en skatt, en god grunnvoll for framtiden,+ så de får et fast grep om det virkelige liv.+ 20  Timọteus, ta vare på det du er blitt betrodd,+ og vend deg bort fra det tomme snakket som krenker det som er hellig, og fra de motstridende ideene som finnes i det som med urette kalles «kunnskap».+ 21  Fordi noen har briljert med en slik kunnskap, har de kommet bort fra troen. Måtte den ufortjente godhet være med dere.

Fotnoter

Bokst.: «slaver under et åk».
El.: «oppbyggende».
El.: «er sykelig fascinert av».
El.: «spottende uttalelser».
El.: «fordervet».
El.: «og har viljen (evnen) til å klare seg med det man har».
El. muligens: «husly». Bokst.: «noe som dekker».
El.: «har gjennomboret seg selv overalt med».
Bokst.: «du Guds menneske».
El.: «Pålegg».
El.: «tidsalderen». Se Ordforklaringer.
El.: «hovmodige».

Studienoter

Multimedia