Hopp til innhold

Hvorfor blir Jesus kalt Guds Sønn?

Hvorfor blir Jesus kalt Guds Sønn?

Bibelens svar

 Bibelen omtaler ofte Jesus som «Guds Sønn». (Johannes 1:49) Jesus blir kalt «Guds Sønn» fordi det er Gud som er Skaperen av alt og Kilden til alt liv, også Jesu liv. (Salme 36:9; Åpenbaringen 4:11) Bibelen lærer ikke at Gud ble far til et barn i bokstavelig forstand, som når vi mennesker får barn.

 Bibelen omtaler også englene som «den sanne Guds sønner». (Job 1:6) Og den sier at det første mennesket, Adam, var «Guds sønn». (Lukas 3:38) Men fordi Jesus var den første Gud skapte, og den eneste som er blitt skapt direkte av ham, beskriver Bibelen Jesus som den sønnen som står Gud nærmest.

 Levde Jesus i himmelen før han ble født på jorden?

 Ja. Jesus var en åndeskapning i himmelen før han ble født som et menneske på jorden. Jesus sa selv: «Jeg har ... kommet ned fra himmelen.» – Johannes 6:38; 8:23.

 Gud skapte Jesus før han skapte noe som helst annet. Bibelen sier om Jesus:

 Jesus oppfylte profetien om ham som «har sin opprinnelse i gammel tid, i en fjern fortids dager». – Mika 5:2; Matteus 2:4–6.

 Hva gjorde Jesus før han kom til jorden?

 Han hadde en opphøyd stilling i himmelen. Jesus siktet til denne stillingen da han sa i en bønn: «Far, herliggjør meg ... med den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» – Johannes 17:5.

 Han hjalp sin Far med å skape alt annet. Jesus arbeidet ved Guds side «som en mesterarbeider». (Ordspråkene 8:30) Bibelen sier om Jesus: «Ved hjelp av ham ble alt annet i himmelen og på jorden skapt.» – Kolosserne 1:16.

 Gud brukte Jesus til å skape alt annet. Det innbefattet alle andre åndeskapninger og det fysiske universet. (Åpenbaringen 5:11) Dette samarbeidet mellom Gud og Jesus kan på en måte sammenlignes med samarbeidet mellom en arkitekt og en byggmester. Arkitekten lager tegningene, og byggmesteren oppfører byggverket i samsvar med tegningene.

 Han tjente som Ordet. Når Bibelen snakker om Jesu liv i himmelen før han kom til jorden, bruker den betegnelsen «Ordet» om ham. (Johannes 1:1) Det gjør den fordi Gud tydeligvis brukte sin Sønn til å overbringe informasjon og instrukser til andre åndeskapninger.

 Det ser også ut til at Jesus overbrakte budskaper fra Gud til mennesker. Gud snakket sannsynligvis gjennom Jesus da han ga instrukser til Adam og Eva i Edens hage. (1. Mosebok 2:16, 17) Jesus kan ha vært den engelen som ledet fortidens israelitter gjennom ødemarken, og som israelittene nøye skulle adlyde. – 2. Mosebok 23:20–23. a

a «Ordet» er ikke den eneste engelen som Gud talte igjennom. For eksempel var det ikke gjennom sin førstefødte Sønn, men gjennom andre engler han ga israelittene Moseloven. – Apostlenes gjerninger 7:53; Galaterne 3:19; Hebreerne 2:2, 3.