2. Mosebok 23:1–33

23  Du skal ikke spre et rykte som ikke er sant.+ Du skal ikke samarbeide med en som er ond, ved å bli et ondsinnet vitne.+  Du skal ikke følge mengden i det som er ondt, og når du vitner i en rettssak, må du ikke forvrenge sannheten for å gjøre mengden fornøyd.  Du skal være upartisk når en fattig person er involvert i en sak.+  Hvis du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du føre dyret tilbake til ham.+  Hvis du ser at eselet til en som hater deg, har sunket sammen under lasten sin, skal du ikke ignorere det og gå din vei. Du må hjelpe ham med å få løs dyret.+  Du skal ikke dømme urettferdig når den fattige hos deg har en rettssak.+  Du skal ikke ha noe med en falsk anklage* å gjøre, og du skal ikke bidra til at den uskyldige og den rettferdige mister livet, for jeg kommer ikke til å erklære den onde rettferdig.*+  Du skal ikke ta imot bestikkelse, for bestikkelsen blinder den som ser klart, og kan få den rettferdige til å gjøre om på sine avgjørelser.+  Du skal ikke undertrykke en fastboende utlending. Dere vet hvordan det føles å være utlending,* for dere har selv vært fastboende utlendinger i Egypt.+ 10  I seks år skal du dyrke jorden din og høste inn avlingen.+ 11  Men det sjuende året skal du la den være udyrket og ligge brakk, og de fattige i ditt folk skal spise av det som måtte vokse der. Det som er igjen etter dem, skal de ville dyrene spise. Det samme skal du gjøre med vingården og olivenlunden din. 12  I seks dager skal du arbeide. Men på den sjuende dagen skal du ikke arbeide, for at oksen din og eselet ditt kan få hvile og slaven din* og den fastboende utlendingen kan hente ny styrke.+ 13  Dere skal være nøye med å gjøre alt det jeg har sagt til dere.+ Dere skal ikke nevne navnet på andre guder. Det skal ikke høres fra din munn.+ 14  Tre ganger i året skal du holde høytid for meg.+ 15  Du skal feire de usyrede brøds høytid.+ Du skal spise usyret brød i sju dager, slik jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden abib,*+ for det var da du dro ut av Egypt. Ingen må komme fram for meg uten å ha med seg noe.+ 16  Du skal også feire høytiden for innhøstningen* av det første som er modent av det du har sådd på marken.+ Og ved slutten av året skal du feire innsamlingshøytiden,* når du har samlet inn det siste på marken og sett resultatet av ditt arbeid.+ 17  Tre ganger i året skal alle menn* blant dere komme fram for den sanne Herre, Jehova.+ 18  Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe som er syret. Og fettet som blir ofret ved mine høytider, må ikke ligge natten over, til neste morgen. 19  Du skal bringe det beste av den første modne avlingen din til Jehova din Guds hus.+ Du skal ikke koke en geitekilling i melken fra moren.+ 20  Jeg sender en engel foran deg+ for å beskytte deg på veien og for å føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand.+ 21  Hør på ham og adlyd ham. Gjør ikke opprør mot ham, for han kommer ikke til å tilgi syndene deres,+ for han bærer mitt navn.* 22  Men hvis du nøye adlyder ham og gjør alt det jeg sier, skal jeg vise fiendtlighet mot dine fiender og motarbeide dem som motarbeider deg. 23  For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene, hetittene, perisittene, kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg skal utslette dem.+ 24  Du skal ikke bøye deg for gudene deres eller la deg overtale til å tjene dem, og du skal ikke ta etter skikkene deres.+ Du skal i stedet ødelegge avgudene deres og knuse de hellige støttene.+ 25  Dere skal tjene Jehova deres Gud,+ og han skal velsigne dere med brød og vann.+ Jeg skal fjerne sykdom fra dere.+ 26  Kvinnene i landet ditt kommer ikke til å abortere eller være barnløse,+ og jeg vil gi dere et langt liv.* 27  Jeg vil sende frykt for meg foran deg,+ og jeg vil skape forvirring blant alle folkene du kommer til, og jeg vil sørge for at alle fiendene dine lider nederlag og flykter fra deg.*+ 28  Jeg vil sende en følelse av motløshet* foran deg,+ og den skal drive ut hevittene, kanaaneerne og hetittene foran deg.+ 29  Jeg skal ikke drive dem ut på bare ett år, for at ikke landet skal bli liggende øde og de ville dyrene skal bli for mange for deg.+ 30  Litt etter litt skal jeg drive dem ut foran deg, til dere er blitt mange og har tatt landet i eie.+ 31  Jeg vil la din grense gå fra Rødehavet til filisternes hav og fra ødemarken til Elven.*+ For jeg skal gi innbyggerne i landet i din hånd, og du skal drive dem ut.+ 32  Du skal ikke inngå en pakt med dem eller gudene deres.+ 33  De skal ikke få bo i landet ditt, for at de ikke skal få deg til å synde mot meg. For du kunne komme til å tjene gudene deres, og det ville bli en felle for deg.»+

Fotnoter

Bokst.: «et falskt ord».
El.: «frikjenne den onde».
El.: «Dere kjenner en utlendings liv (sjel)».
Bokst.: «din slavekvinnes sønn».
Også kjent som ukehøytiden og pinsen.
Også kjent som løvhyttehøytiden.
El.: «av hankjønn».
El.: «han handler i mitt navn». Bokst.: «mitt navn er i ham».
El.: «gjøre dine dagers antall fullt».
El.: «alle fiendene dine vender deg ryggen i flukt».
El. muligens: «panikk; skrekk».
Dvs. Eufrat.

Studienoter

Multimedia