Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva er engler?

Bibelens svar

Engler er vesener som har større makt og flere evner enn mennesker. (2. Peter 2:11) De befinner seg i himmelen, det vil si åndeverdenen, en verden utenfor det fysiske universet. (1. Kongebok 8:27; Johannes 6:38) De blir derfor også omtalt som ånder. – 1. Kongebok 22:21; Salme 18:10.

Hvor kommer englene fra?

Gud skapte englene ved hjelp av Jesus, som Bibelen omtaler som «all skapnings førstefødte». Bibelen forteller hvordan Gud brukte Jesus i forbindelse med skapelsen: «Ved hjelp av ham [Jesus] ble alle andre ting skapt i himlene og på jorden, de synlige og de usynlige» – deriblant englene. (Kolosserne 1:13–17) Engler gifter seg ikke og får heller ikke barn. (Markus 12:25) Hver eneste av «den sanne Guds sønner» ble skapt individuelt. – Job 1:6.

Englene ble skapt for svært lenge siden, før jorden fantes. Da Gud skapte jorden, «begynte [englene] å rope ut sitt bifall». – Job 38:4–7.

Hvor mange engler finnes det?

Bibelen gir ikke noe eksakt tall, men den viser at det er enormt mange. For eksempel fikk apostelen Johannes et glimt av flere hundre millioner engler i et syn. – Åpenbaringen 5:11, fotnote.

Har englene navn og personlighet?

Ja. Bibelen nevner navnet på to engler: Mikael og Gabriel. (Daniel 12:1; Lukas 1:26) * Andre engler erkjente at de hadde et navn, men de fortalte ikke hva det var. – 1. Mosebok 32:29; Dommerne 13:17, 18.

Engler har personlighet. De kan kommunisere med hverandre. (1. Korinter 13:1) De kan tenke, og de kan uttrykke lovprisninger til Gud. (Lukas 2:13, 14) De kan også selv velge mellom rett og galt, slik noen av dem gjorde da de syndet ved å slå seg sammen med Satan Djevelen i opprøret mot Gud. – Matteus 25:41; 2. Peter 2:4.

Har englene forskjellig rang?

Ja. Den engelen som både har størst makt og størst myndighet, er Mikael, erkeengelen. (Judas 9; Åpenbaringen 12:7) Serafer er engler med høy rang som har sin plass nær Jehovas trone. (Jesaja 6:2, 6) Kjeruber er en annen gruppe engler med høy rang som har sine spesielle oppgaver. Det var for eksempel kjeruber som voktet inngangen til Edens hage etter at Adam og Eva var blitt kastet ut av den. – 1. Mosebok 3:23, 24.

Kan englene hjelpe mennesker?

Ja. Trofaste engler blir brukt av Gud for å hjelpe mennesker.

Har alle en skytsengel?

Selv om engler følger med på den åndelige tilstanden til Guds tjenere, betyr ikke dette at Gud utnevner en engel til å passe på hver enkelt kristen. * (Matteus 18:10) Engler beskytter ikke Guds tjenere mot alle prøvelser eller fristelser. Bibelen viser at Gud ofte vil «sørge for utveien» ved å gi en person den visdommen og styrken han trenger for å holde ut en prøvelse. – 1. Korinter 10:12, 13; Jakob 1:2–5.

Misforståelser om engler

Misforståelse: Alle engler er gode.

Faktum: Bibelen omtaler «de onde åndemaktene» og «de engler som syndet». (Efeserne 6:12; 2. Peter 2:4) Disse onde englene er demoner, som slo seg sammen med Satan i opprøret mot Gud.

Misforståelse: Engler er udødelige.

Faktum: Onde engler, også Satan Djevelen, skal bli tilintetgjort. – Judas 6.

Misforståelse: Mennesker blir til engler når de dør.

Faktum: Engler ble skapt av Gud som engler. De er ikke mennesker som har blitt oppreist fra de døde. (Kolosserne 1:16) Mennesker som blir oppreist til himmelsk liv, får udødelig liv i gave av Gud. (1. Korinter 15:53, 54) De vil få en høyere rang enn det englene har. – 1. Korinter 6:3.

Misforståelse: Englenes oppgave er å hjelpe mennesker.

Faktum: Englene gjør det Gud sier de skal gjøre, ikke det vi mennesker sier. (Salme 103:20, 21) Til og med Jesus var klar over at han måtte be om hjelp fra Gud, ikke fra englene direkte. – Matteus 26:53.

Misforståelse: Vi kan be til engler for å få hjelp.

Faktum: Bønn til Gud er en del av vår tilbedelse, og den er forbeholdt Jehova Gud. (Åpenbaringen 19:10) Den eneste vi skal be til, er Gud, men gjennom Jesus. – Johannes 14:6.

^ avsn. 10 Noen bibeloversettelser bruker uttrykket «Lucifer» i Jesaja 14:12. Noen mener at dette er navnet på den engelen som ble Satan Djevelen. Men det opprinnelige hebraiske ordet som er brukt her, betyr «du skinnende». Sammenhengen viser at dette uttrykket ikke viser til Satan, men til den arrogante babylonske verdensmakt, som Gud skulle ydmyke. (Jesaja 14:4, 13–20) Uttrykket «du skinnende» ble brukt for å gjøre narr av den babylonske verdensmakten etter dens fall.

^ avsn. 21 Noen mener at Peter må ha hatt en skytsengel, siden beretningen viser at han ble sluppet ut fra fengsel på mirakuløst vis. (Apostlenes gjerninger 12:6–16) Men da disiplene sa: «Det er hans engel», kan det være at de antok at det var en engel som representerte Peter, som hadde kommet, og ikke Peter selv.