Hopp til innhold

Jesus

Hvem er Jesus?

Var Jesus bare et godt menneske?

Hvorfor Jesus fra Nasaret er det mest innflytelsesrike menneske som noen gang har levd.

Er Jesus Den Allmektige Gud?

Hva sa Jesus om sin stilling i forhold til Gud?

Hvorfor blir Jesus kalt Guds Sønn?

Hva vil det si at Jesus er Guds Sønn, hvis Gud ikke ble far til Jesus på samme måte som når mennesker får barn?

Hvem er antikrist?

Kommer han, eller er han allerede kommet?

Hvem eller hva er Ordet?

Slik dette uttrykket blir brukt i Bibelen, har det mer enn én betydning

Hvem er erkeengelen Mikael?

Han er også kjent ved et annet navn, som du sikkert kjenner bedre.

Jesu liv på jorden

Når ble Jesus født?

Lær om opprinnelsen til julefeiringen 25. desember.

Jomfru Maria – hva sier Bibelen om henne?

Er jomfrufødselen det samme som «Marias ubesmittede unnfangelse»? Hva sier Bibelen?

Hvem var «de tre vise menn»? Fikk Gud dem til å følge «Betlehemsstjernen»?

Flere av de uttrykkene som brukes rundt juletider, står faktisk ikke i Bibelen.

Tror forskere at Jesus har levd?

Finn ut om de tror at Jesus var en virkelig person.

Kan vi stole på Bibelens beretning om Jesu liv?

Noen fakta om evangelieberetningene og de eldste håndskriftene man kjenner til.

Hvordan så Jesus ut?

Bibelen gir oss en idé om hvordan han så ut.

Var Jesus gift? Hadde Jesus søsken?

Hvordan kan vi vite om Jesus var gift eller ikke, når Bibelen ikke nevner sivilstanden hans direkte?

Når ble beretningene om Jesus skrevet?

Hvor lang tid gikk det fra Jesus døde, til evangeliene ble skrevet?

Jesu død og oppstandelse

Hvorfor døde Jesus?

Hva betyr det egentlig for oss at Jesus døde?

Døde Jesus på et kors?

Mange ser på korset som symbol på kristendommen. Bør vi bruke det i tilbedelsen?

Er likkledet i Torino det tøystykket som Jesus ble svøpt i?

Tre viktige aspekter ved likkledet som hjelper oss til å finne svaret.

Fikk Jesus en fysisk eller en åndelig kropp etter sin oppstandelse?

Bibelen sier at Jesus «ble gjort levende i ånden», så hvordan kunne disiplene se og ta på ham etter at han var oppreist?

Jesu rolle i Guds hensikt

Jesus frelser – hvordan?

Hvorfor har vi behov for at Jesus ber for oss? Er tro på Jesus alt som skal til for å bli frelst?

Er det nok å tro på Jesus for å bli frelst?

Bibelen omtaler noen som tror på Jesus, men som ikke kommer til å bli frelst. Hvordan kan det ha seg?

Hvordan er Jesu offer en «løsepenge for mange»?

Hvordan kan løsepengen utfri fra synd?

Hvorfor be i Jesu navn?

Tenk over hvordan det å be i Jesu navn ærer Gud, og hvordan det viser respekt for Jesus.

Hva er Kristi komme?

Vil vi kunne se Jesus Kristus når han kommer?