Hopp til innhold

Hvordan er Jesu offer en «løsepenge for mange»?

Hvordan er Jesu offer en «løsepenge for mange»?

Bibelens svar

 Jesu gjenløsningsoffer er det middel Gud skal bruke for å utfri, eller redde, mennesker fra synd og død. Bibelen omtaler Jesu utgytte blod som en løsepenge. (Efeserne 1:7; 1. Peter 1:18, 19) Derfor sa Jesus at han kom for å «gi sitt liv som løsepenge for mange». – Matteus 20:28, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

Hvorfor trengtes det en «løsepenge for mange»?

 Det første menneske, Adam, ble skapt fullkommen, eller uten synd. Han hadde mulighet til å leve evig, men han mistet den muligheten fordi han var ulydig mot Gud. (1. Mosebok 3:17–19) Da han fikk etterkommere, førte han synden videre til dem. (Romerne 5:12) Det er derfor Bibelen sier at Adam ‘solgte’ seg selv og barna sine til slaveri under synd og død. (Romerne 7:14) Fordi de var ufullkomne, kunne ingen av dem kjøpe tilbake det Adam hadde mistet. – Salme 49:7, 8.

 Gud hadde medfølelse med Adams etterkommere i deres håpløse situasjon. (Johannes 3:16) Men Guds norm for rettferdighet innebar at han ikke bare kunne overse eller unnskylde deres synd uten et gyldig grunnlag. (Salme 89:14; Romerne 3:23–26) Gud elsker menneskeheten, så han sørget for det nødvendige juridiske midlet som skulle til for at deres synd kunne bli tilgitt, og enda viktigere: for at den kunne bli helt fjernet. (Romerne 5:6–8) Løsepengen er nettopp dette juridiske midlet.

Hvordan fungerer løsepengen?

 I Bibelen har uttrykket «løsepenge» disse tre aspektene:

  1.   Den er en betaling. – 4. Mosebok 3:46, 47.

  2.   Den sørger for at noe blir utfridd, eller gjenkjøpt. – 2. Mosebok 21:30.

  3.   Den tilsvarer (dekker) verdien av det som blir kjøpt. a

 Tenk over hvordan disse aspektene passer på Jesu Kristi gjenløsningsoffer.

  1.   Betaling. Bibelen sier at de kristne ble «kjøpt for en pris». (1. Korinter 6:20; 7:23) Den prisen er Jesu blod, for med det har han «kjøpt mennesker til Gud fra hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nasjon». – Åpenbaringen 5:8, 9.

  2.   Utfrielse. Jesu offer sørger for en «utfrielse [fra synden] ved en løsepenge». – 1. Korinter 1:30; Kolosserne 1:14; Hebreerne 9:15.

  3.   Tilsvarende verdi. Jesu offer tilsvarer helt eksakt det Adam mistet – et fullkomment menneskeliv. (1. Korinter 15:21, 22, 45, 46) Bibelen sier: «Liksom mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes [Adams] ulydighet, så skal også mange bli stilt som rettferdige ved den enes [Jesu Kristi] lydighet.» (Romerne 5:19) Dette forklarer hvordan ett menneskes død kan være en løsepenge for mange syndere. Jesu offer er «en tilsvarende løsepenge for alle» som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den. – 1. Timoteus 2:5, 6.

a I Bibelen overbringer de ordene som er oversatt med «løsepenge», tanken om en pris, eller noe av verdi, som blir betalt. Grunnbetydningen av det hebraiske ordet kafạr, for eksempel, er «dekke». Det sikter vanligvis til det å dekke over synd. (Salme 65:3) Det beslektede substantivet kọfer sikter til den prisen som blir gitt som betaling for løskjøpelsen. (2. Mosebok 21:30) Det greske ordet lỵtron blir vanligvis oversatt med «løsepenge». (Matteus 20:28) Greske skribenter brukte dette uttrykket om betalingen som ble gitt for å løskjøpe en krigsfange eller en slave.