Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Når ble beretningene om Jesus skrevet?

Bibelens svar

Apostelen Johannes skrev om sin beretning om hendelser i Jesu liv: «Han som har sett det, har vitnet, og hans vitnesbyrd er sant, og han vet at han forteller sanne ting, for at også dere skal tro.» – Johannes 19:35.

Én grunn til at vi kan stole på de evangelieberetningene som ble skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes, er at de ble til mens mange av øyenvitnene til hendelser de forteller om, fremdeles var i live. Ifølge noen kilder ble Matteusevangeliet skrevet så tidlig som i det 8. året etter Kristi død, det vil si omkring år 41 evt. Mange forskere mener at det ble skrevet noe senere, men det er alminnelig enighet om at alle bøkene i De kristne greske skrifter ble skrevet i løpet av det første århundre evt.

Personer som hadde sett Jesus mens han levde her på jorden, og som hadde vært øyenvitner til hans død og oppstandelse, kunne bekrefte evangelieberetningene. De kunne også lett avsløre eventuelle unøyaktigheter. Professor F.F. Bruce sier: «Et karakteristisk trekk ved den opprinnelige apostoliske forkynnelse er den tillitsfulle henvisning til hva tilhørerne visste; de sa ikke bare: ‘Vi er vitner om disse ting’, men også: ‘Slik som dere selv vet’ (Apostlenes gjerninger 2:22).»