Hopp til innhold

Jesus frelser – hvordan?

Jesus frelser – hvordan?

Bibelens svar

 Jesus frelste trofaste mennesker da han ga sitt liv som en løsepenge. (Matteus 20:28) Det er derfor Bibelen sier at Jesus er «verdens Frelser». (1. Johannes 4:14) Den sier også: «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» – Apostlenes gjerninger 4:12.

 Jesus ‘smakte døden for alle’ som viser tro på ham. (Hebreerne 2:9; Johannes 3:16) Deretter «oppreiste [Gud] ham fra døden», og Jesus vendte tilbake til himmelen som en åndeskapning. (Apostlenes gjerninger 3:15) Der kan Jesus «fullt ut frelse dem som nærmer seg Gud gjennom ham, fordi han alltid lever og kan be for dem». – Hebreerne 7:25.

Hvorfor har vi behov for at Jesus ber for oss?

 Vi er alle syndere. (Romerne 3:23) Synd skaper en barriere mellom oss og Gud og fører til døden. (Romerne 6:23) Men for alle dem som viser tro på Jesu offer, er Jesus en «hjelper», eller ‘en som taler deres sak’. (1. Johannes 2:1; fotnote) Han ber til Gud på deres vegne om at Gud må høre bønnene deres og tilgi syndene deres på grunnlag av Jesu offerdød. (Matteus 1:21; Romerne 8:34) Når Jesus ber slike bønner, hører Gud dem, for de er i harmoni med Hans vilje. Gud sendte Jesus til jorden «for at verden skulle bli frelst ved ham». – Johannes 3:17.

Er tro på Jesus alt som skal til for å bli frelst?

 Nei. Det er sant at vi må tro på Jesus for å bli frelst. (Apostlenes gjerninger 16:30, 31) Men vi må også gjøre noe mer, for Bibelen sier: «På samme måte som kroppen er død uten ånd, så er troen død uten gjerninger.» (Jakob 2:26) For å bli frelst må vi:

  •   Lære mer om Jesus og hans Far, Jehova. – Johannes 17:3.

  •   Bygge opp tro på dem. – Johannes 12:44; 14:1.

  •   Vise at vi tror på dem, ved å gjøre som de sier. (Lukas 6:46; 1. Johannes 2:17) Jesus sa at ikke alle som kaller ham «Herre», vil bli frelst, men bare «de som gjør [hans] himmelske Fars vilje». – Matteus 7:21.

  •   Fortsette å vise tro også når vi møter prøvelser. Jesus understreket det da han sa: «Den som holder ut til enden, skal bli frelst.» – Matteus 24:13.