Hopp til innhold

Når ble Jesus født?

Når ble Jesus født?

Bibelens svar

 Bibelen oppgir ikke en spesifikk dato for Jesu fødsel, slik disse oppslagsverkene viser:

  •   «Kristi egentlige fødselsdag er ukjent.» – New Catholic Encyclopedia.

  •   «Jesu fødselsdag er ukjent.» – Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon.

 Mens Bibelen altså ikke gir noe direkte svar på spørsmålet: «Når ble Jesus født?», omtaler den to hendelser rundt tiden for hans fødsel som får mange til å trekke den slutning at han ikke ble født den 25. desember.

Ikke om vinteren

  1.   Registreringen. Kort tid før Jesus ble født, utstedte keiser Augustus en forordning om at «hele den bebodde jord skulle registreres». Alle måtte la seg registrere i «sin egen by», noe som gjorde det nødvendig for Jesu foreldre å foreta en reise som kan ha vart en uke eller mer. (Lukas 2:1–3) Denne befalingen – som sannsynligvis ble gitt med tanke på skattlegging og utskrivning til militærtjeneste – ville ha vært upopulær på en hvilken som helst tid av året, men det er usannsynlig at Augustus ville ha provosert sine undersåtter ytterligere ved å tvinge mange av dem til å foreta lange reiser om vinteren, da det var kaldt.

  2.   Sauene. Noen hyrder, eller gjetere, «holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine». (Lukas 2:8) En bok om dagliglivet på Jesu tid (Daily Life in the Time of Jesus) sier at hjordene var ute i det fri fra «uken før påske [slutten av mars]» til midten av november. Boken sier videre: «De tilbrakte vinteren under tak; og bare dette viser at det er lite trolig at den tradisjonelle datoen for julen, om vinteren, er riktig, ettersom evangeliet sier at hyrdene var ute på marken.»

Tidlig på høsten

 Vi kan finne ut omtrent når Jesus ble født, ved å regne bakover fra hans død på den jødiske påskedagen, den 14. nisan, om våren i år 33 evt. (Johannes 19:14–16) Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin tre og et halvt år lange tjeneste, så han var født tidlig på høsten i år 2 fvt. – Lukas 3:23.

Hvorfor feirer man jul den 25. desember?

 Når det ikke finnes noe bevis for at Jesus ble født den 25. desember, hvorfor feirer man da jul på denne datoen? Encyclopædia Britannica sier at man sannsynligvis valgte denne datoen for at den «skulle falle sammen med den hedenske romerske høytiden som markerte ‘den ubeseirede sols fødselsdag‘», som ble feiret ved vintersolverv. Ifølge The Encyclopedia Americana mener mange forskere at dette ble gjort «for å få kristendommen til å bli mer meningsfylt for dem som omvendte seg fra hedendommen».