Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kan vi stole på Bibelens beretning om Jesu liv?

Bibelens svar

Bibelskribenten Lukas sa om sin beretning om Jesu liv: «Jeg [har nøye] gått igjennom alle ting fra først av.» – Lukas 1:3.

Noen hevder at beretningene om Jesu liv slik de er nedskrevet i evangeliene – skriftene til Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som levde samtidig med Jesus – ble forandret en gang på 300-tallet.

Men det ble funnet et verdifullt fragment av Johannesevangeliet i Egypt ved overgangen til 1900-tallet. Det er nå kjent som Rylands-papyrus 457 (P52), og det oppbevares i John Rylands-biblioteket i Manchester i England. Det inneholder det som tilsvarer Johannes 18:31–33, 37, 38 i dagens bibler.

Dette er det eldste fragmentet av et håndskrift til De kristne greske skrifter man kjenner til. Mange forskere tror det ble skrevet omkring år 125 evt., bare rundt 25 år etter at originalen ble skrevet. Teksten i dette fragmentet er så å si identisk med teksten i senere håndskrifter.