Hopp til innhold

«Tro på Jesus» – er det nok å tro på Jesus for å bli frelst?

«Tro på Jesus» – er det nok å tro på Jesus for å bli frelst?

Bibelens svar

 De kristne tror at Jesus døde for å fjerne menneskenes synder. (1. Peter 3:18) Men for å bli frelst må man gjøre mer enn å tro på Jesus som Frelser. Demonene vet at Jesus er «Guds Sønn», men de kommer til å bli tilintetgjort, ikke frelst. – Lukas 4:41; Judas 6.

 Hva må jeg gjøre for å bli frelst?

  •   Du må tro på at Jesus ofret livet sitt for våre synder. (Apostlenes gjerninger 16:30, 31; 1. Johannes 2:2) Dette innbefatter å tro på at Jesus er en person som virkelig har levd, og at alt det Bibelen sier om ham, er sant.

  •   Du må finne ut hva Bibelen egentlig lærer. (2. Timoteus 3:15) Bibelen forteller at apostelen Paulus og Silas sa til en fangevokter: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst.» Etter det begynte de å lære fangevokteren om «Jehovas ord». a (Apostlenes gjerninger 16:31, 32) Dette viser at fangevokteren egentlig ikke kunne tro på Jesus hvis han ikke hadde en grunnleggende forståelse av Guds Ord. Han trengte nøyaktig kunnskap basert på Guds Ord. – 1. Timoteus 2:3, 4.

  •   Du må angre. (Apostlenes gjerninger 3:19) Du må også angre, eller være oppriktig lei deg for, det du har gjort og tenkt tidligere som du nå forstår er galt. Det vil være tydelig for andre at du angrer, når du slutter å gjøre ting som Gud ikke godkjenner, og i stedet ‘lever på en måte som viser at du angrer’. – Apostlenes gjerninger 26:20.

  •   Du må bli døpt. (Matteus 28:19) Jesus sa at de som skal bli hans disipler, må bli døpt. Den fangevokteren som er nevnt tidligere, ble døpt. (Apostlenes gjerninger 16:33) Et annet eksempel er den store folkemengden som lærte sannheten om Jesus da apostelen Peter holdt en tale for dem. Beretningen sier: «De som tok imot budskapet hans med glede, ble da døpt.» – Apostlenes gjerninger 2:40, 41.

  •   Du må være lydig mot Jesu befalinger. (Hebreerne 5:9) De som ‘holder alt det Jesus har befalt’, viser ved den måten de lever på, at de er hans disipler. (Matteus 28:20) De følger denne oppfordringen: «Dere må gjøre det Guds ord sier, og ikke bare høre det.» – Jakob 1:22.

  •   Du må ‘holde ut til enden’. (Markus 13:13) Jesu disipler «trenger utholdenhet» for å bli frelst. (Hebreerne 10:36) Et godt eksempel er apostelen Paulus. Helt fra han ble en kristen og til han døde, var han nøye med å være lydig mot Jesu befalinger, og han var alltid lojal mot Gud. – 1. Korinter 9:27.

 Hva med «Synderens bønn»?

 I noen trossamfunn er det vanlig at folk ber bestemte bønner, for eksempel slike bønner som «Synderens bønn» og «Frelsesbønnen». Når de ber, kommer de som regel med en erkjennelse av at de er syndere, og de uttrykker tro på at Jesus døde for syndene deres. De ber også om at Jesus må komme inn i hjertet eller livet deres. Men Bibelen sier ingenting om noen «Synderens bønn» og anbefaler aldri å be ferdiglagde bønner.

 Noen tror at man er sikret evig frelse etter å ha bedt «Synderens bønn». Men ingen bønn er i seg selv en garanti for frelse. Som ufullkomne mennesker gjør vi feil hele tiden. (1. Johannes 1:8) Det var derfor Jesus lærte disiplene sine at de skulle fortsette å be om tilgivelse for syndene sine. (Lukas 11:2, 4) Noe annet det er verdt å merke seg, er eksemplet med noen kristne som er omtalt i Bibelen. De hadde muligheten til å oppnå evig frelse, men fordi de falt fra eller vendte seg bort fra Gud, mistet de det framtidshåpet. – Hebreerne 6:4–6; 2. Peter 2:20, 21.

 Hvor kommer «Synderens bønn» fra?

 Historikere er ikke enige om opprinnelsen til «Synderens bønn». Noen mener at det var en tradisjon som oppsto under den protestantiske reformasjonen. Andre mener at folk begynte å be «Synderens bønn» under religiøse vekkelser på 1700- og 1800-tallet. Uansett har praksisen med å be «Synderens bønn» ingen støtte i Bibelen. En slik praksis er faktisk direkte i strid med Bibelens lære.

a Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.