Hopp til innhold

Hvorfor døde Jesus?

Hvorfor døde Jesus?

Bibelens svar

 Jesus døde for å gjøre det mulig for mennesker å få sine synder tilgitt og få evig liv. (Romerne 6:23; Efeserne 1:7) Jesu død beviste også at et menneske kan være trofast mot Gud selv under de hardeste prøvelser. – Hebreerne 4:15.

 Tenk over hvordan ett menneskes død kunne utrette så mye.

 1.   Jesus døde for å skaffe til veie «tilgivelsen for våre synder». – Kolosserne 1:14.

   Det første mennesket, Adam, ble skapt fullkomment, uten synd. Men Adam valgte å være ulydig mot Gud. Hans ulydighet, eller synd, fikk alvorlige konsekvenser for alle hans etterkommere. «Mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes ulydighet», forklarer Bibelen. – Romerne 5:19.

   Også Jesus var fullkommen, men han syndet aldri. Derfor kunne han være «et sonoffer for våre synder». (1. Johannes 2:2) Adams ulydighet førte synd over menneskeslekten, men Jesu død fjernet synden fra alle som viser tro på ham.

   Adam solgte på en måte menneskeslekten til synden. Ved at Jesus villig døde for oss, kjøpte han tilbake menneskeslekten. Så «hvis noen likevel begår en synd, har vi en hjelper hos Faderen, Jesus Kristus, en rettferdig». – 1. Johannes 2:1.

 2.   Jesus døde «for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv». – Johannes 3:16.

   Adam var skapt for å leve evig, men da han syndet, ble han straffet med døden. Bibelen sier: «Synden kom inn i verden ved ett menneske [Adam], og døden ved synden, og døden ... spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» – Romerne 5:12.

   Men Jesu død fjernet både synden og dødsstraffen for alle som viser tro på Jesus. Bibelen oppsummerer det slik: «Liksom synden hersket som konge sammen med døden, så skulle også den ufortjente godhet herske som konge ved rettferdighet med evig liv for øye ved Jesus Kristus, vår Herre.» – Romerne 5:21.

   Mennesker som lever i dag, har en begrenset levetid. Men Gud lover at han skal gi rettferdige mennesker evig liv og dessuten oppreise de døde, slik at også de kan nyte godt av Jesu offerdød. – Salme 37:29; 1. Korinter 15:22.

 3.   Jesus «ble lydig helt til døden» og beviste på den måten at et menneske kan være trofast mot Gud under en hvilken som helst prøvelse. – Filipperne 2:8.

   Til tross for at Adam hadde et fullkomment sinn og en fullkommen kropp, var han ulydig mot Gud fordi han ville ha noe som ikke tilhørte ham. (1. Mosebok 2:16, 17; 3:6) Senere påsto Guds største fiende, Satan, at ingen mennesker uselvisk ville adlyde Gud, særlig hvis livet sto på spill. (Job 2:4) Men det fullkomne mennesket Jesus var lydig og lojal mot Gud selv da han led en vanærende, smertefull død. (Hebreerne 7:26) Dette avgjorde saken én gang for alle: Et menneske kan være trofast mot Gud uansett hvilke prøvelser det måtte bli utsatt for.

Spørsmål om Jesu død

 •   Hvorfor måtte Jesus lide og dø for å gjenløse menneskene? Hvorfor kunne ikke Gud bare oppheve dødsdommen?

   Guds lov sier at «den lønn synden betaler, er døden». (Romerne 6:23) Gud skjulte ikke denne loven for Adam, men sa rett ut til ham at ulydighet ville bli straffet med døden. (1. Mosebok 3:3) Da Adam syndet, holdt Gud, «som ikke kan lyve», fast ved det han hadde sagt. (Titus 1:2) Adams etterkommere arvet ikke bare synden, men også syndens lønn, døden, fra Adam.

   Selv om den straffen syndige mennesker fortjener, er døden, har Gud latt dem få del i sin «ufortjente godhets rikdom». (Efeserne 1:7) Det han gjorde for å løskjøpe menneskeheten – det at han sendte Jesus som et fullkomment offer – var helt rettferdig og svært barmhjertig.

 •   Når døde Jesus?

   Jesus døde i «den niende time» regnet fra soloppgang, eller rundt klokken tre om ettermiddagen, på den jødiske påskedagen. (Markus 15:33–37, fotnote) Dette svarer til fredag 1. april i år 33 ifølge vår kalender.

 •   Hvor døde Jesus?

   Jesus ble henrettet på «det såkalte Hodeskallestedet, som på hebraisk kalles Golgata». (Johannes 19:17, 18) Dette var et sted som lå «utenfor porten», altså utenfor Jerusalem, på Jesu tid. (Hebreerne 13:12) Det kan ha ligget på en høyde, siden Bibelen sier at noen så på henrettelsen av Jesus «på avstand». (Markus 15:40) Men i dag er det ikke mulig å fastslå nøyaktig hvor Golgata lå.

 •   Hvordan døde Jesus?

   Mange tror at Jesus ble korsfestet – henrettet ved å bli hengt opp på et kors. Men Bibelen sier: «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet.» (1. Peter 2:24, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011, uthevet av oss.) Bibelskribentene brukte to greske ord om det redskapet Jesus ble henrettet på – staurọs og ksỵlon. Mange forskere har konkludert med at disse ordene refererer til en stokk eller en opprettstående stake som besto av bare ett trestykke.

 •   Hvordan skal Jesu død minnes?

   Den kvelden da jødene feiret sin årlige påske, innstiftet Jesus en enkel seremoni med disiplene sine og ga dem befalingen: «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» (1. Korinter 11:24) Noen timer senere ble Jesus drept.

   I Bibelen blir Jesus sammenlignet med det lammet som ble ofret i forbindelse med påsken. (1. Korinter 5:7) Akkurat som påskefeiringen minnet israelittene om at de var blitt befridd fra slaveriet, hjelper høytiden til minne om Jesu Kristi død de kristne til å huske at de er blitt befridd fra synd og død. Jødenes påskefeiring, som fant sted den 14. nisan ifølge månekalenderen, var en årlig høytid, og de første kristne feiret på samme måte minnehøytiden en gang i året.

   En gang i året, på den datoen som svarer til den 14. nisan, kommer millioner av mennesker verden over sammen for å minnes Jesu død.