Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva er synd?

Hva er synd?

Bibelens svar

Synd er enhver handling, følelse eller tanke som er i strid med Guds normer. Å synde innbefatter å bryte Guds lov ved å gjøre noe som er galt, eller urettferdig, i Guds øyne. (1. Johannes 3:4; 5:17) Bibelen snakker også om unnlatelsessynder, det vil si synder som består i at man lar være å gjøre det som er rett. – Jakob 4:17.

På Bibelens grunnspråk betyr ordene for synd «å forfeile målet», det vil si å bomme på eller ikke treffe et mål. I det gamle Israel var det for eksempel noen soldater som var så dyktige til å kaste steiner med slynge at de «ikke bommet». Hvis dette uttrykket ble oversatt bokstavelig, ville det lyde: «ikke syndet». (Dommerne 20:16) Å synde er altså å ikke treffe målet, å ikke nå opp til Guds fullkomne normer.

Som Skaperen har Gud rett til å fastsette normer for oss mennesker. (Åpenbaringen 4:11) Vi må stå til regnskap overfor ham for det vi gjør. – Romerne 14:12.

Er det mulig å unngå å synde?

Nei. Bibelen sier: «Alle har syndet, og de når ikke opp til Guds herlighet.» (Romerne 3:23; 1. Kongebok 8:46; Forkynneren 7:20; 1. Johannes 1:8) Hvorfor er det slik?

De første menneskene, Adam og Eva, var syndfrie til å begynne med. Dette var fordi de var skapt fullkomne, i Guds bilde. (1. Mosebok 1:27) Men fordi de var ulydige mot Gud, mistet de fullkommenheten. (1. Mosebok 3:5, 6, 17–19) Da de fikk barn, ble synd og ufullkommenhet ført videre som arvelige defekter. Bibelen sier: «Synden kom inn i verden ved ett menneske, ... og døden ... spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» – Romerne 5:12; Salme 51:5.

Er noen synder verre enn andre?

Ja. Bibelen sier for eksempel at mennene i oldtidens Sodoma «var onde og syndet grovt», og at deres synd var «meget stor». (1. Mosebok 13:13; 18:20) Tenk over tre faktorer som avgjør hvor grov en synd er:

  1. Alvorlighetsgrad. Bibelen advarer oss mot å begå slike alvorlige synder som seksuell umoral, avgudsdyrkelse, tyveri, alkoholmisbruk, utpressing, mord og utøvelse av okkultisme. (1. Korinter 6:9–11; Åpenbaringen 21:8) Bibelen nevner slike synder som en kontrast til tankeløse synder som ikke blir gjort med vilje – det kan for eksempel være ord eller handlinger som sårer andre. (Ordspråkene 12:18; Efeserne 4:31, 32) Bibelen oppfordrer oss likevel til ikke å bagatellisere noen som helst synd, siden en mindre alvorlig synd kan føre til mer alvorlige brudd på Guds lover. – Matteus 5:27, 28.

  2. Motiv. Noen synder blir begått i uvitenhet, altså fordi man ikke vet hva Gud venter av oss mennesker. (Apostlenes gjerninger 17:30; 1. Timoteus 1:13) Bibelen unnskylder ikke slike synder, men den skiller mellom dem og synder som innebærer at man med vilje bryter Guds lover. (4. Mosebok 15:30, 31) Synder som blir gjort med vilje, kommer fra et ‘ondt hjerte’. – Jeremia 16:12.

  3. Hyppighet. Bibelen skiller også mellom det å begå en synd én gang og det å praktisere synd i lengre tid. (1. Johannes 3:4–8) De som «med vilje praktiserer synd», selv etter at de har lært hvordan de skal gjøre det som er rett, vil bli dømt av Gud. – Hebreerne 10:26, 27.

De som har begått alvorlige synder, kan føle seg overveldet av skyldfølelse. Kong David i det gamle Israel skrev for eksempel: «Mine misgjerninger har gått over mitt hode; som en tung byrde er de for tunge for meg.» (Salme 38:4) Men Bibelen gir håp, for den sier: «La den onde forlate sin vei, og den mann som volder skade, sine tanker; og la ham vende om til Jehova, som vil ha barmhjertighet med ham, og til vår Gud, for han vil tilgi i rikt mål.» – Jesaja 55:7.

Lær mer

VAKTTÅRNET

Du kan stå imot fristelser!

Tre skritt som kan hjelpe deg til å utvikle viljestyrke.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Vil Gud hjelpe meg hvis jeg ber?

Bryr Gud seg virkelig om våre problemer?

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hvorfor er det bra for oss å leve etter Bibelens prinsipper?

Jesus forklarte hvorfor vi trenger veiledning, og hvilke to bibelske prinsipper som er viktigere enn andre.