1. Timoteus 1:1–20

1  Fra Paulus, som er en apostel for Kristus Jesus etter befaling fra Gud, vår Frelser, og Kristus Jesus, vårt håp,+  til Timọteus,*+ et ekte barn+ i troen: Måtte Gud, vår Far,* og Kristus Jesus, vår Herre, vise deg ufortjent godhet og barmhjertighet og gi deg fred.  Da jeg skulle dra til Makedọnia, oppmuntret jeg deg til å bli i Ẹfesos, og det gjør jeg også nå, for at du skal pålegge visse personer å ikke spre en annen lære  og ikke være opptatt av usanne historier+ og slektsregistre. Slikt fører ikke til noe nyttig,+ men bare til spekulasjoner, og det har ikke noe å gjøre med det som Gud gir for å styrke troen.  Hensikten med denne veiledningen* er at vi skal ha kjærlighet+ som kommer fra et rent hjerte og fra en god samvittighet og fra tro+ uten hykleri.  Noen har kommet bort fra dette og har vendt seg til meningsløst prat.+  De ønsker å være lovlærere,+ men de skjønner verken det de selv sier, eller det de kommer med så sterke påstander om.  Vi vet jo at Loven er god når man bruker den på den rette måten*  og forstår at en lov ikke er gitt for en som er rettferdig, men for lovbrytere+ og opprørske, ugudelige og syndere, for dem som er illojale* og krenker det hellige, for dem som dreper sin far eller sin mor eller andre, 10  for dem som praktiserer seksuell umoral,* for menn som praktiserer homoseksuelle handlinger,* for kidnappere, løgnere og dem som sverger falskt, og for alt annet som er i strid med den sunne lære.*+ 11  Denne læren er i samsvar med den lykkelige Guds herlige gode budskap, som jeg er blitt betrodd.+ 12  Jeg er takknemlig mot Kristus Jesus, vår Herre, som har gitt meg kraft, fordi han betraktet meg som trofast og satte meg til en tjeneste,+ 13  enda jeg tidligere snakket blasfemisk og var en forfølger og et frekt og arrogant menneske.+ Likevel ble jeg vist barmhjertighet, for jeg handlet i uvitenhet og i mangel på tro. 14  Men vår Herre viste meg en overveldende ufortjent godhet, og jeg fikk tro og den kjærlighet som er knyttet til Kristus Jesus. 15  Denne uttalelsen er pålitelig og fortjener å bli fullt ut godtatt: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.+ Av dem er jeg den fremste.+ 16  Men jeg ble vist barmhjertighet for at Kristus Jesus ved hjelp av meg som det fremste tilfellet kunne demonstrere all sin tålmodighet. Slik lot han meg bli et eksempel for dem som kommer til å tro på ham så de kan få evig liv.+ 17  Måtte evighetens Konge,+ som er uforgjengelig*+ og usynlig,+ den eneste Gud,+ bli æret og herliggjort for evig og alltid. Amen. 18  Denne veiledningen* gir jeg deg, mitt barn Timọteus, i tråd med de profetiene som ble uttalt om deg, for at du i samsvar med dem skal fortsette å føre den gode krig.+ 19  Gjør dette mens du bevarer troen og en god samvittighet,+ som noen har kastet fra seg, med det resultat at troen deres er blitt ødelagt – lik et skip som har forlist. 20  Blant disse er Hymenẹus+ og Aleksander, og jeg har overgitt dem til Satan*+ for at de ved denne tukten skal lære å ikke snakke blasfemisk.

Fotnoter

Betyr «en som ærer Gud».
Bokst.: «Faren».
El.: «befalingen».
Bokst.: «på lovlig måte».
El.: «som mangler lojal kjærlighet».
El.: «menn som har sex med menn». Bokst.: «menn som ligger med menn».
El.: «den læren som bygger opp».
El.: «befalingen».
Dvs. at de ble ekskludert fra menigheten.

Studienoter

Multimedia