1. Korinter 6:1–20

6  Når en av dere har en konflikt med en annen,+ hvordan kan han da få seg til å gå til en domstol der det er urettferdige mennesker som dømmer, i stedet for å gå til de hellige?+  Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?+ Og når verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å behandle saker som gjelder uviktige ting?  Vet dere ikke at vi skal dømme engler?+ Kan dere ikke da dømme i saker som har med dette livet å gjøre?  Hvis dere skal ha avgjort saker som har med dette livet å gjøre,+ bruker dere da menn som blir sett ned på av menigheten, som dommere?  Jeg sier dette for å få dere til å skamme dere. Er det ikke en eneste klok mann blant dere som kan dømme mellom sine brødre?  I stedet går en bror til rettssak mot en annen bror, og det framfor dommere som ikke er troende!  Det er i det hele tatt et nederlag for dere at dere har rettssaker mot hverandre. Hvorfor lider dere ikke heller urett?+ Hvorfor ikke heller la dere bedra?  I stedet bedrar dere og gjør det som er urett, og dette gjør dere mot deres brødre!  Vet dere ikke at de som gjør det som er urett, ikke skal arve Guds rike?+ Bli ikke villedet.* De som praktiserer seksuell umoral,+ de som tilber avguder,+ de som er utro mot ektefellen sin,+ menn som praktiserer homoseksuelle handlinger+ eller lar seg bruke til dette,+ 10  tyver, grådige mennesker,+ drankere,+ de som håner andre, og de som presser andre for penger,+ skal ikke arve Guds rike.+ 11  Slik var faktisk noen av dere før.+ Men dere er blitt vasket rene.+ Dere er blitt gjort hellige.+ Dere er blitt erklært rettferdige+ i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd.+ 12  Jeg har lov til alt, men ikke alt fører til noe godt.+ Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke la noe få kontroll* over meg. 13  Maten er til for magen, og magen er til for maten, men Gud skal la begge deler forsvinne.+ Kroppen er ikke til for seksuell umoral, men for å tjene Herren,+ og Herren er til for kroppen. 14  Men Gud har oppreist Herren+ og skal også oppreise oss fra døden+ ved sin kraft.+ 15  Vet dere ikke at kroppene deres er deler av Kristi kropp?+ Skal jeg da ta bort deler av Kristi kropp og føre dem sammen med en prostituert? Selvfølgelig ikke! 16  Vet dere ikke at en som er forent med en prostituert, er én kropp med henne? For Gud sier: «De to skal være ett.»+ 17  Men den som er forent med Herren, er ett med ham i ånd.+ 18  Flykt fra seksuell umoral!+ Alle andre synder som et menneske kan begå, er utenfor kroppen hans, men den som praktiserer seksuell umoral, synder mot sin egen kropp.+ 19  Vet dere ikke at deres kropp er et tempel+ for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått fra Gud?+ Dere tilhører ikke dere selv,+ 20  for dere ble kjøpt for en pris.+ Bruk derfor kroppen til å ære Gud.+

Fotnoter

El.: «bedratt».
El.: «myndighet».

Studienoter

gå til en domstol der det er urettferdige mennesker som dømmer: Verdslige dommere lot seg ikke lede av Guds lov, og samvittigheten deres var ikke trent opp gjennom studium av Guds Ord. Paulus omtalte dem som «urettferdige mennesker», kanskje fordi mange dommere på den tiden var korrupte. Kristne som førte en bror fram for slike dommere, sa i virkeligheten at de eldste i menigheten ikke hadde visdom til å dømme i «saker som har med dette livet å gjøre». (1Kt 6:3–5) Men åndssalvede kristne skal som Jesu Kristi medregenter i himmelen dømme ikke bare mennesker, men også engler. (Se studienote til 1Kt 6:3.) Paulus slår fast at det ville være bedre for en kristen å ‘lide urett’, eller akseptere et personlig tap, enn å skape splittelse i menigheten og gjøre konflikter offentlig kjent. – 1Kt 6:7, 8.

dømme engler: Under inspirasjon gir Paulus her et innblikk i noe som den gangen lå langt inn i framtiden, nemlig at Kristi salvede disipler skulle bli Kristi medregenter når de hadde fått sin oppstandelse. (1Kt 4:8; Åp 20:6) De vil være sammen med Jesus når han fullbyrder Jehovas dommer over onde mennesker. (1Kt 6:2; Åp 17:14) Det betyr muligens at de også skal være med på å straffe de onde englene, som har gjort opprør mot Jehova. – Jud 6.

dømme engler: Under inspirasjon gir Paulus her et innblikk i noe som den gangen lå langt inn i framtiden, nemlig at Kristi salvede disipler skulle bli Kristi medregenter når de hadde fått sin oppstandelse. (1Kt 4:8; Åp 20:6) De vil være sammen med Jesus når han fullbyrder Jehovas dommer over onde mennesker. (1Kt 6:2; Åp 17:14) Det betyr muligens at de også skal være med på å straffe de onde englene, som har gjort opprør mot Jehova. – Jud 6.

mennesker som praktiserer seksuell umoral: Dette uttrykket er oversatt fra det greske substantivet pọrnos, som er beslektet med substantivet porneia (seksuell umoral, 1Kt 5:1) og verbet porneuo (å praktisere seksuell umoral, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaringer: «Seksuell umoral».) Fra gammel tid var Korint kjent som et sted der man hadde en livsstil som var preget av moralsk forderv, og der man tilba gudinnen Afrodite. Denne tilbedelsen stimulerte fysiske lyster og fremmet umoral. (Se også studienote til 1Kt 7:2.) Paulus sier at noen kristne i Korint hadde hatt en umoralsk livsstil tidligere, men at de hadde forandret oppførsel og nå var god omgang. – 1Kt 6:11.

være utro mot ektefellen din: Eller: «begå ekteskapsbrudd». Det greske verbet moikheuo er brukt i dette sitatet fra 2Mo 20:14 og 5Mo 5:18, der det tilsvarende hebraiske verbet er naʼạf. I Bibelen sikter dette uttrykket til det at en gift mann eller kvinne frivillig har seksuell omgang med en annen enn ektefellen. (Se også studienote til Mt 5:​32, som drøfter uttrykket «seksuell umoral», en gjengivelse av det greske ordet porneia.) Under Moseloven ble det å ha frivillig seksuell omgang med en annen manns kone eller forlovede regnet som utroskap.

seksuell umoral: Det greske ordet porneia er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

begår utroskap mot henne: Eller: «begår ekteskapsbrudd mot henne». Jesus tar her avstand fra den alminnelig utbredte rabbinske læren som gikk ut på at en mann hadde rett til å skille seg fra sin kone «av en hvilken som helst grunn». (Mt 19:3, 9) At en mann kunne begå utroskap mot sin kone, var en fremmed tanke for de fleste jøder. Rabbinerne deres lærte at en mann aldri kunne begå utroskap mot sin kone – det var bare en kvinne som kunne være utro. Ved å si at ektemannen var underlagt den samme moralske forpliktelsen som kona, hevet Jesus kvinnenes status og verdighet.

De som praktiserer seksuell umoral: Se studienote til 1Kt 5:9.

de som er utro mot ektefellen sin: Eller: «ekteskapsbrytere». I Bibelen sikter dette uttrykket til det at en gift mann eller kvinne frivillig har seksuell omgang med en annen enn ektefellen. – Se Ordforklaringer: «Utroskap» og studienoter til Mt 5:27, 32; Mr 10:11.

menn som praktiserer homoseksuelle handlinger eller lar seg bruke til dette: Den greske teksten bruker her to forskjellige ord. Det ene ordet (malakọs) har grunnbetydningen «myk» (se også Lu 7:25), men i denne sammenhengen sikter det tydeligvis til menn som påtar seg den passive rollen i et homoseksuelt forhold, den feminine rollen. Derfor er det blitt oversatt med menn som ... lar seg bruke til dette. Det andre ordet i den greske teksten (arsenokoites), som har den bokstavelige betydningen «menn som ligger med menn», forekommer også i 1Ti 1:10. Det sikter tydeligvis til menn som påtar seg den aktive rollen i et homoseksuelt forhold. Derfor er det blitt oversatt med menn som praktiserer homoseksuelle handlinger eller «menn som har sex med menn». Ved konkret å nevne både den passive og den aktive rollen gjorde Paulus det klart at Gud ikke godkjenner noen former for homoseksuelle handlinger.

de som håner andre: Eller: «de som mishandler andre verbalt». – Se studienote til 1Kt 5:11.

de som presser andre for penger: Eller: «svindlere; ransmenn». Det greske ordet som er brukt her, sikter til det å ta eller skaffe seg noe fra en annen på en urettmessig måte ved å skape frykt gjennom bruk av makt, trusler eller andre pressmidler. Grunnbetydningen av dette ordet (hạrpaks) er ‘en som river til seg’. (Kingdom Interlinear) I Mt 7:15 er det samme greske ordet gjengitt med «glupske». Paulus sa at noen blant de kristne i Korint tidligere hadde gjort slike ting, men nå var blitt vasket rene. – 1Kt 6:11; se også studienote til Lu 18:11.

håner andre: Eller: «mishandler andre verbalt». En som håner andre, er en som har for vane å fornærme andre i den hensikt å såre dem. Den som ikke vil slutte å håne andre, er ikke kvalifisert til å være en del av menigheten. – 1Kt 5:11–13; 6:9, 10.

utpressere: På den tiden da Israel var underlagt romernes styre, drev jødiske skatteoppkrevere ofte med utpressing. Den stillingen de hadde, ga dem mange muligheter til å berike seg selv (og utvilsomt også sine romerske herrer) på folkets bekostning. Det var kanskje dette Jesus hentydet til da han i illustrasjonen snakket om den selvrettferdige fariseeren som takket Gud for at han ikke var en utpresser.

Dere er blitt gjort hellige: Eller: «Dere er blitt satt til side», det vil si til hellig tjeneste for Gud. «Kristi blod» helliget de kristne i Korint som viste tro på Kristus og sluttet med de syndige handlingene som er nevnt i de foregående versene. (He 9:13, 14; 1Kt 1:2; 6:9, 10) De kunne derfor utføre hellig tjeneste for Gud med en ren samvittighet.

lov til alt: Paulus mente åpenbart ikke at det er lov å gjøre ting Gud fordømmer. (Apg 15:28, 29) Men han forsto at siden de kristne ikke er pålagt å følge de mange bestemmelsene i Moseloven, ville de komme opp i en rekke situasjoner der Bibelen ikke gir et direkte svar på hva man skal gjøre. I slike tilfeller måtte de ikke bare ta hensyn til sin egen samvittighet, men også andres samvittighet. Han trakk fram det å spise mat som et eksempel. (1Kt 6:13) Noen kristne med en svak samvittighet hadde innvendinger mot det å spise visse typer mat. (1Kt 10:23, 25–33) Så selv om de kristne hadde lov til å spise slik mat, ville ikke Paulus gjøre det hvis det fikk andre til å snuble eller skadet samvittigheten deres. – 1Kt 8:12, 13.

seksuell umoral ... umoral: Det greske ordet porneia, som forekommer to ganger i dette verset, er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

mennesker som praktiserer seksuell umoral: Dette uttrykket er oversatt fra det greske substantivet pọrnos, som er beslektet med substantivet porneia (seksuell umoral, 1Kt 5:1) og verbet porneuo (å praktisere seksuell umoral, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaringer: «Seksuell umoral».) Fra gammel tid var Korint kjent som et sted der man hadde en livsstil som var preget av moralsk forderv, og der man tilba gudinnen Afrodite. Denne tilbedelsen stimulerte fysiske lyster og fremmet umoral. (Se også studienote til 1Kt 7:2.) Paulus sier at noen kristne i Korint hadde hatt en umoralsk livsstil tidligere, men at de hadde forandret oppførsel og nå var god omgang. – 1Kt 6:11.

seksuell umoral er så utbredt: En gjengivelse av flertallsformen av det greske ordet porneia. Dette er en god beskrivelse av forholdene i det gamle Korint. – Se studienote til 1Kt 5:9.

seksuell umoral: Det greske ordet porneia er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. I sitt første inspirerte brev til korinterne bruker Paulus dette ordet og beslektede ord flere ganger. – Se studienote til 1Kt 5:1, 9; 7:2.

prostituert: Se Ordforklaringer.

Gud sier: Paulus siterer Guds ord i skapelsesberetningen i 1Mo 2:24. Det greske uttrykket som er brukt her, kan også gjengis med «det sier» og vil da sikte til skriftstedet.

ett: Eller: «ett kjød». – Se studienote til Mt 19:5.

ett: Eller: «ett kjød». Det uttrykket som er brukt her på gresk, er en bokstavelig gjengivelse av det hebraiske uttrykket som er brukt i 1Mo 2:24, og det kan også oversettes med «én kropp» eller «én person». Det beskriver det aller tetteste båndet som kan eksistere mellom to mennesker. Det sikter ikke bare til det seksuelle, men til hele forholdet. De to vil være uatskillelige partnere som er trofaste mot hverandre. Et slikt forhold kan ikke brytes uten at det skader begge parter.

Flykt fra seksuell umoral!: Det greske ordet feugo betyr «å flykte; å løpe vekk fra». Paulus bruker dette ordet på en billedlig måte da han oppfordrer de kristne i Korint til å flykte fra seksuell umoral. Noen mener at Paulus hentydet til beretningen om Josef, som bokstavelig og resolutt flyktet fra Potifars kone. I gjengivelsen av 1Mo 39:12–18 i Septuaginta brukes det samme greske ordet for «flykte» som det som er brukt her. I den greske grunnteksten står formaningen i 1Kt 6:18 i presens, «vær dere flyktende fra», noe som angir en vedvarende flukt. – Kingdom Interlinear.

Alle andre synder som et menneske kan begå, er utenfor kroppen hans: Paulus har understreket at kristne skal være forent med Kristus Jesus, som er deres Herre og hode. (1Kt 6:13–15) Den som begår seksuell umoral, synder ved å bli «ett» med en annen på en gal måte. (1Kt 6:16) En kristen som gjør seg skyldig i umoral, gir avkall på det å være forent med Kristus og lar kroppen bli «ett» med en annen person. Det er tydeligvis derfor alle andre synder som et menneske begår, her beskrives som «utenfor kroppen hans». En kristen som praktiserer seksuell umoral, synder mot sin egen kropp ved å bruke forplantningsorganene i en umoralsk hensikt.

deres kropp er et tempel: Eller: «den kroppen dere utgjør, er et tempel». Som gruppe betraktet har de åndssalvede kristne en spesiell plass i Jehovas hensikt. Det greske pronomenet for «deres» står i flertall, så det er ikke kroppen til bare én person i menigheten som utgjør templet. (1Kt 10:17) I Bibelen blir ordet «tempel» ofte brukt i billedlig betydning, og det blir noen ganger anvendt på mennesker. Jesus brukte dette ordet om seg selv i Joh 2:19, og Bibelen forutsa at Messias skulle være «hovedhjørnesteinen» i en slik åndelig bygning. (Sl 118:22; Jes 28:16, 17; Apg 4:10, 11) Paulus og Peter brukte lignende sammenligninger om Jesus og disiplene hans i 1Kt 3:16, 17; Ef 2:20–22; 1Pe 2:6, 7.

Multimedia