Efeserne 2:1–22

2  Gud har gjort dere levende, enda dere var døde på grunn av deres synder og det gale dere gjorde.+  En gang levde dere slik man lever i denne verden.*+ Dere lot dere lede av herskeren over den luften+ som har makt over folk, den ånd*+ som nå påvirker de ulydige.  Ja, vi oppførte oss alle som dem og fulgte våre fysiske lyster+ og gjorde det som kroppen og tankene ville.+ Slik vi var av natur, fortjente vi å bli rammet av Guds vrede,*+ akkurat som de andre.  Men Gud er rik på barmhjertighet,+ og på grunn av hans store kjærlighet til oss+  har han gjort oss levende sammen med Kristus, enda vi var døde på grunn av våre synder.+ Ved ufortjent godhet er dere blitt frelst.  Og han har oppreist oss og gitt oss en plass i himmelen, i og med at han har forent oss med Kristus Jesus.+  Dette har han gjort for at han i de kommende ordninger* skal kunne vise sin ufortjente godhets overveldende rikdom og sin velvilje mot oss som er forent med Kristus Jesus.  Ved denne ufortjente godheten er dere blitt frelst ved tro,+ og det skyldes ikke noe dere selv har gjort – det er Guds gave.  Det er ikke et resultat av gjerninger,+ og ingen har derfor grunn til å skryte. 10  Vi er Guds verk, og forent med Kristus Jesus+ ble vi skapt+ til å gjøre gode gjerninger, slik Gud på forhånd bestemte at vi skulle. 11  Husk derfor at dere, som er fra nasjonene når det gjelder fysisk avstamning, tidligere ble kalt «uomskårne» av dem som kalles «omskårne», de som er omskåret på kroppen, av mennesker. 12  På den tiden var dere uten Kristus. Dere sto utenfor Israels nasjon og hadde ingen del i løftets pakter.+ Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden.+ 13  Men nå som dere er forent med Kristus Jesus, har dere som en gang var langt borte fra Gud, kommet nær ham på grunn av Kristi blod. 14  For Kristus er vår fred,+ han som gjorde de to gruppene til én+ og rev ned skillemuren mellom dem.+ 15  Ved hjelp av sin kropp opphevet han grunnlaget for fiendskapet, Loven med dens bud og forskrifter, for å gjøre de to gruppene som er forent med ham, til ett nytt menneske+ og for å stifte fred. 16  Og ved sin død på torturpælen*+ forsonet han begge gruppene fullt ut med Gud for å gjøre dem til én kropp, fordi han hadde fjernet fiendskapet+ ved hjelp av seg selv. 17  Han kom og forkynte det gode budskap om fred både for dere som var langt borte fra Gud, og for dem som var nær ham. 18  For gjennom Kristus har vi, begge gruppene, fri adgang til vår Far* ved hjelp av én ånd. 19  Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger,+ men dere er borgere+ sammen med de hellige og medlemmer av Guds familie.+ 20  Og dere er blitt bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll,+ mens Kristus Jesus selv er grunnhjørnesteinen.+ 21  Forent med ham blir hele bygningen harmonisk sammenføyd+ og vokser til å bli et hellig tempel for Jehova.*+ 22  Forent med ham blir også dere bygd opp sammen til å bli et sted der Gud kan bo ved sin ånd.+

Fotnoter

El.: «denne verdensordningen».
El.: «holdning».
Bokst.: «var vi vredens barn».
El.: «de kommende tidsaldre». Se Ordforklaringer: «Verdensordning; ordning».
Bokst.: «Faren».

Studienoter

Multimedia