1. Korinter 5:1–13

5  Det rapporteres faktisk om seksuell umoral+ blant dere, ja en slik umoral som ikke engang forekommer blant nasjonene, nemlig at en mann lever sammen med* sin fars kone.+  Er dere stolte av det? Burde dere ikke heller ha følt sorg+ og fjernet den mannen som har gjort dette, fra menigheten?*+  Selv om jeg ikke er fysisk til stede hos dere, er jeg med dere i tankene,* og jeg har allerede dømt den mannen som har gjort dette, som om jeg var hos dere.  Når dere er samlet i vår Herre Jesu navn og vet at jeg er med dere i tankene* sammen med vår Herre Jesu kraft,  skal dere overgi et slikt menneske til Satan+ for at den syndige påvirkningen skal bli fjernet, og for at ånden skal bli frelst på Herrens dag.+  Dere har ikke noe å være stolte av. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?+  Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig. Dere er jo usyret, for vårt påskelam, Kristus,+ er blitt slaktet.+  La oss derfor holde høytid,+ ikke med gammel surdeig eller med surdeig i form av ondskap og ugudelighet, men med usyret brød i form av oppriktighet og sannhet.  I brevet mitt skrev jeg at dere skulle slutte med å omgås mennesker som praktiserer seksuell umoral. 10  Jeg mente ikke alle i denne verden som praktiserer seksuell umoral,+ som er grådige, som presser andre for penger, eller som tilber avguder. Da måtte dere jo gå ut av verden.+ 11  Men nå skriver jeg til dere at dere skal slutte med å omgås+ enhver som kalles en bror, og som likevel praktiserer* seksuell umoral eller er grådig,+ tilber avguder, håner andre, er en dranker+ eller presser andre for penger.+ Dere skal ikke engang spise sammen med et slikt menneske. 12  Det er ikke min oppgave å dømme dem som er utenfor menigheten. Dømmer ikke dere dem som er innenfor,+ 13  mens Gud dømmer dem som er utenfor?+ «Fjern den som er ond, fra menigheten.»+

Fotnoter

Bokst.: «har».
Bokst.: «fra deres midte».
Bokst.: «nærværende i ånden».
Bokst.: «ånden».
El.: «begår».

Studienoter

seksuell umoral ... umoral: Det greske ordet porneia, som forekommer to ganger i dette verset, er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

overgi et slikt menneske til Satan for at den syndige påvirkningen skal bli fjernet: Bokstavelig: «overgi en slik til Satan til kjødets tilintetgjørelse». Dette var en befaling om å ekskludere en mann fra menigheten. (1Kt 5:13; 1Ti 1:20) Mannen kom deretter til å bli en del av den verden som Satan er gud og hersker over. (1Jo 5:19) Dette ble gjort for at den syndige påvirkningen skulle bli fjernet, det vil si for at denne mannen ikke lenger skulle være et nedbrytende element i menigheten. Som et resultat ble den positive ånden, eller den framherskende innstillingen, i menigheten bevart. – 2Ti 4:22.

surdeig: Eller: «gjær». Brukes ofte i Bibelen som et bilde på synd og moralsk forfall. Her sikter det til lære som har en skadelig virkning. – Mt 16:12; 1Kt 5:6–8; se også studienote til Mt 13:33.

surdeig: Et hevemiddel i form av en porsjon syret, eller gjæret, deig som ble lagt til side for å bli brukt neste gang man skulle bake. (2Mo 12:20) I Bibelen blir surdeig ofte brukt som symbol på synd og moralsk forfall. – Se studienote til Mt 16:6.

syrer: Eller: «sprer seg gjennom; påvirker». Det greske verbet som er brukt her, zymọo («å syre»), er beslektet med substantivet for «surdeig», zỵme, som også forekommer i dette verset. I Ga 5:9 bruker Paulus den samme metaforen, som tydeligvis var et ordtak.

Rens ut den gamle surdeigen: Paulus henter her sitt bilde fra de usyrede brøds høytid, som jødene feiret umiddelbart etter påsken. Under påsken måtte israelittene fjerne all surdeig fra husene sine. På lignende måte måtte kristne eldste fjerne «den gamle surdeigen» fra menigheten. (1Kt 5:8) Akkurat som en liten surdeig på kort tid gjennomsyrer hele deigen, kunne en umoralsk person ha en fordervende innflytelse på hele menigheten, noe som ville gjøre den uren i Jehovas øyne.

Dere er jo usyret: (Se Ordforklaringer: «usyrede brøds høytid, De».) Surdeig sto ofte for synd og ondskap, så Paulus sammenligner den rene og plettfrie levemåten til de kristne med det å feire de usyrede brøds høytid. – 1Kt 5:8; se studienoten til Rens ut den gamle surdeigen i dette verset.

vårt påskelam, Kristus, er blitt slaktet: I Israel var 14. nisan den glederike dagen da påsken ble feiret. Hvert år den dagen spiste hver familie et måltid som innbefattet et feilfritt lam. De kristne feiret ikke påsken. Men måltidet minnet dem om den viktige rollen blodet av lammet spilte i forbindelse med utfrielsen av israelittenes førstefødte 14. nisan i 1513 fvt. Den gangen drepte Guds engel alle egypternes førstefødte, men sparte livet til de lydige israelittenes førstefødte. (2Mo 12:1–14) Paulus viser her at påskelammet var et forbilde på Jesus. Jesus døde 14. nisan i år 33. I likhet med blodet av påskelammet fører Jesu utøste blod til at mange blir frelst. – Joh 3:16, 36.

I brevet mitt skrev jeg: Paulus henviser tydeligvis til et tidligere brev han skrev til korinterne, et brev vi ikke har i dag. Gud valgte åpenbart å ikke bevare det tidligere brevet, muligens fordi innholdet bare var aktuelt for dem brevet var skrevet til. – Se studienote til 1Kt 1:2.

slutte med å omgås: Se studienote til 1Kt 5:11.

mennesker som praktiserer seksuell umoral: Dette uttrykket er oversatt fra det greske substantivet pọrnos, som er beslektet med substantivet porneia (seksuell umoral, 1Kt 5:1) og verbet porneuo (å praktisere seksuell umoral, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaringer: «Seksuell umoral».) Fra gammel tid var Korint kjent som et sted der man hadde en livsstil som var preget av moralsk forderv, og der man tilba gudinnen Afrodite. Denne tilbedelsen stimulerte fysiske lyster og fremmet umoral. (Se også studienote til 1Kt 7:2.) Paulus sier at noen kristne i Korint hadde hatt en umoralsk livsstil tidligere, men at de hadde forandret oppførsel og nå var god omgang. – 1Kt 6:11.

slutte med å omgås: Det greske ordet synanamịgnymai, som er oversatt med «omgås», betyr «å blande sammen». (Det samme greske verbet forekommer i 2Te 3:14.) Så det å «omgås» noen innebærer å ha et nært fellesskap eller vennskap med dem og ha samme synspunkter og meninger som dem. De kristne i Korint måtte «slutte med å omgås» en synder som ikke angret. De skulle ‘fjerne den som var ond, fra menigheten’. – 1Kt 5:13.

Guds menighet i Korint: Paulus opprettet menigheten i Korint omkring år 50. (Apg 18:1–11) Da han var i Efesos omkring år 55, skrev han dette første inspirerte brevet til korinterne. (Se også 1Kt 5:9.) Brødrene i Korint hadde nylig skrevet til Paulus og stilt spørsmål om det å gifte seg og det å spise mat som hadde vært ofret til avguder. (1Kt 7:1; 8:1) Men Paulus kjente til problemer som var enda viktigere å ta opp. Menigheten tolererte et tilfelle av skamløs umoral. (1Kt 5:1–8) Det var dessuten splittelse i menigheten. (1Kt 1:11–13; 11:18; 15:12–14, 33, 34) Det kan også ha vært en viss usikkerhet om hvordan Herrens kveldsmåltid skulle feires. (1Kt 11:20–29) Paulus ga inspirert veiledning om disse sakene, og han la spesielt vekt på betydningen av å vise kristen kjærlighet. – 1Kt 13:1–13.

seksuell umoral er så utbredt: En gjengivelse av flertallsformen av det greske ordet porneia. Dette er en god beskrivelse av forholdene i det gamle Korint. – Se studienote til 1Kt 5:9.

mennesker som praktiserer seksuell umoral: Dette uttrykket er oversatt fra det greske substantivet pọrnos, som er beslektet med substantivet porneia (seksuell umoral, 1Kt 5:1) og verbet porneuo (å praktisere seksuell umoral, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaringer: «Seksuell umoral».) Fra gammel tid var Korint kjent som et sted der man hadde en livsstil som var preget av moralsk forderv, og der man tilba gudinnen Afrodite. Denne tilbedelsen stimulerte fysiske lyster og fremmet umoral. (Se også studienote til 1Kt 7:2.) Paulus sier at noen kristne i Korint hadde hatt en umoralsk livsstil tidligere, men at de hadde forandret oppførsel og nå var god omgang. – 1Kt 6:11.

alle ... som praktiserer seksuell umoral: Se studienote til 1Kt 5:9.

mennesker som praktiserer seksuell umoral: Dette uttrykket er oversatt fra det greske substantivet pọrnos, som er beslektet med substantivet porneia (seksuell umoral, 1Kt 5:1) og verbet porneuo (å praktisere seksuell umoral, 1Kt 6:18). (Se Ordforklaringer: «Seksuell umoral».) Fra gammel tid var Korint kjent som et sted der man hadde en livsstil som var preget av moralsk forderv, og der man tilba gudinnen Afrodite. Denne tilbedelsen stimulerte fysiske lyster og fremmet umoral. (Se også studienote til 1Kt 7:2.) Paulus sier at noen kristne i Korint hadde hatt en umoralsk livsstil tidligere, men at de hadde forandret oppførsel og nå var god omgang. – 1Kt 6:11.

slutte med å omgås: Det greske ordet synanamịgnymai, som er oversatt med «omgås», betyr «å blande sammen». (Det samme greske verbet forekommer i 2Te 3:14.) Så det å «omgås» noen innebærer å ha et nært fellesskap eller vennskap med dem og ha samme synspunkter og meninger som dem. De kristne i Korint måtte «slutte med å omgås» en synder som ikke angret. De skulle ‘fjerne den som var ond, fra menigheten’. – 1Kt 5:13.

som ... praktiserer seksuell umoral: Se studienote til 1Kt 5:9.

håner andre: Eller: «mishandler andre verbalt». En som håner andre, er en som har for vane å fornærme andre i den hensikt å såre dem. Den som ikke vil slutte å håne andre, er ikke kvalifisert til å være en del av menigheten. – 1Kt 5:11–13; 6:9, 10.

ikke engang spise sammen med et slikt menneske: Med denne uttalelsen klargjorde Paulus hva han mente da han sa at man skulle «slutte med å omgås» dem i menigheten som fortsatte å synde uten å angre. I Bibelen blir det at man spiste sammen, ofte forbundet med vennskap, og det førte til at man hadde mer med hverandre å gjøre. Jødekristne forsto dette godt, siden jøder ikke var sammen med eller spiste sammen med mennesker «fra nasjonene». – Mt 18:17; Apg 10:28; 11:2, 3.

seksuell umoral ... umoral: Det greske ordet porneia, som forekommer to ganger i dette verset, er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

overgi et slikt menneske til Satan for at den syndige påvirkningen skal bli fjernet: Bokstavelig: «overgi en slik til Satan til kjødets tilintetgjørelse». Dette var en befaling om å ekskludere en mann fra menigheten. (1Kt 5:13; 1Ti 1:20) Mannen kom deretter til å bli en del av den verden som Satan er gud og hersker over. (1Jo 5:19) Dette ble gjort for at den syndige påvirkningen skulle bli fjernet, det vil si for at denne mannen ikke lenger skulle være et nedbrytende element i menigheten. Som et resultat ble den positive ånden, eller den framherskende innstillingen, i menigheten bevart. – 2Ti 4:22.

Fjern den som er ond, fra menigheten: I begynnelsen av dette kapitlet instruerte Paulus menigheten om å fjerne, eller ekskludere, en mann som levde et seksuelt umoralsk liv. (1Kt 5:1, 2; se studienote til 1Kt 5:1, 5.) For å underbygge sin instruks siterte Paulus Jehovas lov til israelittene: «Du skal fjerne det onde fra din midte.» (5Mo 17:7) Sitatet er tydeligvis hentet fra Septuaginta, der det står «den onde personen» i stedet for «det onde». Lignende formaninger finnes i 5Mo 19:19; 22:21, 24; 24:7.

Multimedia