Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Seksuell umoral

Seksuell umoral

En oversettelse av det greske ordet porneia, et generelt begrep som dekker all ulovlig seksuell omgang. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. I Åpenbaringen brukes det i overført betydning om en religiøs prostituert kalt «Babylon den store» for å beskrive hvordan hun har fått et nært forhold til denne verdens ledere for å oppnå makt og velstand. (Åp 14:8; 17:2; 18:3; Mt 5:32; Apg 15:29; Ga 5:19) – Se PROSTITUERT.