Jakob 4:1–17

4  Hvor kommer konfliktene og stridighetene blant dere fra? Kommer de ikke fra de fysiske lystene som fører krig i dere?*+  Dere vil gjerne ha, men får ikke. Dere myrder og begjærer, men oppnår ikke noe. Dere slåss og fører krig.+ Dere får ikke, fordi dere ikke ber.  Når dere ber, får dere ikke, for dere ber med et galt motiv, nemlig for å kunne tilfredsstille deres fysiske lyster.  Dere utro,* vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være en venn av verden, gjør seg derfor til en fiende av Gud.+  Eller mener dere at det er uten grunn Skriften sier: «Den tilbøyelighet* som bor i oss, får oss til å fortsette å lengte med misunnelse»?+  Men den ufortjente godhet som han viser, er større. Derfor sies det: «Gud står de stolte imot,+ men han viser de ydmyke ufortjent godhet.»*+  Underordne dere derfor Gud,+ men stå Djevelen imot,+ så skal han flykte fra dere.+  Nærm dere Gud, så skal han nærme seg dere.+ Gjør hendene rene, dere syndere,+ og rens hjertene,+ dere ubesluttsomme.  Fortvil, sørg og gråt.+ La deres latter bli forvandlet til sorg og deres glede til håpløshet. 10  Ydmyk dere for Jehovas* øyne,+ så skal han opphøye dere.+ 11  Slutt med å snakke negativt om hverandre, brødre.+ Den som snakker negativt om en bror eller dømmer sin bror, snakker negativt om loven og dømmer loven. Hvis du da dømmer loven, er du ikke en som følger loven, men en dommer. 12  Det er bare én som er Lovgiver og Dommer,+ han som er i stand til å frelse og til å ødelegge.+ Hvem er da du, som dømmer et medmenneske?+ 13  Noen av dere sier: «I dag eller i morgen skal vi dra til den eller den byen og bli der et år, og vi skal drive handel og tjene penger»+ 14  og så vet dere ikke hvordan livet deres vil være i morgen.+ For dere er som en tåke som viser seg en kort stund og så forsvinner.+ 15  I stedet bør dere si: «Hvis Jehova* vil,+ skal vi leve og gjøre det eller det.» 16  Men nå er dere stolte og skryter arrogant av dere selv. Alt slikt skryt er ondt. 17  Derfor, hvis noen vet hva som er rett å gjøre, og likevel ikke gjør det, da synder han.+

Fotnoter

Bokst.: «i kroppsdelene deres».
El.: «ekteskapsbrytere».
Bokst.: «ånd».
El.: «sjenerøs godhet».

Studienoter

Multimedia